1. Jak zapisać się do biblioteki?
 2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?
 3. Czy możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczonych książek lub innych mediów?
 4. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?
 5. Czy można zamówić książkę przez internet?
 6. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
 7. Jakie są konsekwencje nieoddania mediów w terminie?
 8. Co zrobić w przypadku zgubienia książki?
 9. Co zrobić w przypadku zgubienia komputerowej karty czytelnika?
 10. Czy można zwracać książki w dowolnej filii MBP?
 11. Czy można zamówić książkę z dowolnej filii MBP i zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?
 12. Czy katalog komputerowy Aleph zawiera całość zbiorów MBP?
 13. W jakich godzinach jest dostępny katalog komputerowy Aleph?

 


Ad. 1. Jak zapisać się do biblioteki?

Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
a) obywatele Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i PESEL-em, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją,
b) obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
Czytelnika niepełnoletniego do MBP może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który okazuje swój dowód, podaje PESEL niepełnoletniego i podpisuje za niego kartę zobowiązania.


Ad. 2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo z jednej filii można wypożyczyć:
a) książki, książkę mówioną, materiały do nauki języków – razem 5 egzemplarzy,
b) 2 filmy,
c) 2 kompakty muzyczne,
d) 2 inne media.
Zbiory muzyczne oraz filmy na VHS i DVD dostępne są po wykupieniu abonamentu rocznego lub półrocznego w filiach oferujących te zbiory.
W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku placówek czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 15 jednostek bibliotecznych.


Ad. 3. Czy jest możliwe zwiększenie limitu wypożyczonych książek lub innych mediów?

Limit wypożyczonych książek lub innych mediów określony jest w regulaminie MBP i jest on nieprzekraczalny.


Ad. 4. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?

Na stronie głównej MBP, w prawym górnym rogu, wybierz ikonkę KATALOG KOMPUTEROWY (Aleph), a następnie opcję Moje konto albo wybierz od razu ikonkę KONTO CZYTELNIKA.
Pojawi się okno, w którym należy wypełnić dwa pola: nr karty bibliotecznej lub PESEL i HASŁO
1. Jeśli podałeś nr karty, to domyślnym hasłem jest pierwszych sześć cyfr PESEL-u.
2. Jeśli podałeś PESEL, to domyślnym hasłem jest PESEL.
3. Jeśli posługujesz się kartą URBANCARD, w oba pola wpisz cały numer PESEL.

Po zalogowaniu się można sprawdzić stan konta, klikając w poszczególne opcje:    
• Wypożyczenia – stan bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń i zwrotów, ostatnio dokonanych prolongat oraz limitów prolongat),
• Zamówienia – czy zostało zapisane i na jakim etapie realizacji obecnie się znajduje,
• Lista historii wypożyczeń – ostatnie 30 wypożyczeń,
• Transakcje finansowe – należności za przetrzymanie książek.

Tylko z ważnym kontem bibliotecznym można:
• złożyć zamówienie,
• dokonać zmiany hasła użytkownika (hasłem może być wyrażenie od 3 do 12 znaków alfanumerycznych; duże litery i znaki diakrytyczne – polskie litery – są rozróżniane),
• sprawdzić termin ważności konta.

Aby przejść do katalogu MBP, wybierz zakładkę Wyszukaj, a jeśli chcesz wyszukiwać w zbiorach konkretnej filii, wybierz zakładkę Bazy.
Po zakończeniu sprawdzania swojego konta należy się z niego wylogować, klikając przycisk Koniec sesji.


Ad. 5. Czy można zamówić książkę przez internet?

Opcja zamawiania książek przez internet dotyczy tylko 28 filii MBP wypożyczających w systemie komputerowym Aleph (wykaz znajduje się w zakładce Filie).
Zamówienie można złożyć tylko na te pozycje, które są wypożyczone bądź zamówione przez innych czytelników (gdy w rubryce termin zwrotu widnieje data zwrotu bądź informacja, że książka jest zarezerwowana).

Składając zamówienie, wybieramy opcję Wszystkie egzemplarze. Jeśli wybranego egzemplarza nie ma na półce w bibliotece, to z lewej strony ramki nad Szczegółami pojawi się opcja Zamówienie. Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej). Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem Dalej. Następnie wciskamy na dole opcję Dalej. System informuje, że zamówienie zostało przyjęte, a po chwili można sprawdzić swoje miejsce w kolejce.

W przypadku korzystania usług kilku filii czytelnik może zamówić maksymalnie 10 mediów.

UWAGA! Zamówione multimedia, czyli filmy lub płyty, czekają na odbiór 3 dni, natomiast książki na półce rezerwacji czekają 7 dni.


Ad. 6. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?

Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki i innego medium, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników:
a) książki – dwa razy o 15 dni od regulaminowego terminu zwrotu,
b) kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe – dwa razy o 5 dni od regulaminowego terminu zwrotu,
c) filmy – dwa razy o 3 dni od regulaminowego terminu zwrotu.

Czytelnik może także samodzielnie przedłużyć wypożyczone materiały przez stronę WWW (zob. ramka z prawej strony). Przedłużyć można tylko te egzemplarze, które:
a) nie są zamówione przez innych czytelników,
b) ich termin zwrotu nie został przekroczony.


Ad. 7. Jakie są konsekwencje nieoddania mediów w terminie?

Za przetrzymanie książek i innych mediów biblioteka pobiera opłaty w kwocie:
a) książki (w tym książka mówiona) – 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu,
b) kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe, filmy VHS i DVD – 2,00 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.
Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, MBP blokuje jego konto i podejmuje działania windykacyjne. Do momentu uregulowania zobowiązań konto czytelnika jest zablokowane.


Ad. 8. Co zrobić w przypadku zgubienia książki?

Czytelnik może za zgodą kierownika filii odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę czy inne medium, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.


Ad. 9. Co zrobić w przypadku zgubienia komputerowej karty czytelnika?

Zagubienie karty czytelnika należy jak najszybciej zgłosić bibliotekarzowi w celu zablokowania konta. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty (10 zł).


Ad. 10. Czy można zwracać książki w dowolnej filii MBP?

Książki i inne media należy oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone.


Ad. 11. Czy można zamówić książkę z dowolnej filii MBP i zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?

Książkę lub inne medium można wypożyczyć tylko w filii, w której zbiorach się one znajdują.


Ad. 12. Czy katalog komputerowy Aleph zawiera całość zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej?

Komputerowy Katalog MBP zawiera pełne opisy katalogowe wszystkich książek i zbiorów na nośnikach niepapierowych (VHS, CD, DVD, kasety magnetofonowe) zakupionych od roku 2000 r. oraz całość zbiorów 27 w pełni skomputeryzowanych filii (wykaz znajduje się w zakładce Filie). Tylko w wypadku tych 28 placówek (oznaczonych dopiskiem Aleph) przeglądając katalogi, można otrzymać informację, czy dana pozycja jest wypożyczona i czy aktualnie jest dostępna w bibliotece. W pozostałych filiach status egzemplarza „dostępny” oznacza, że biblioteka posiada daną pozycję w swoich zbiorach. Możliwość jej wypożyczenia należy sprawdzić telefonicznie.


Ad. 13. W jakich godzinach dostępny jest katalog komputerowy Aleph?

Katalog komputerowy Aleph dostępny jest codziennie od godz. 4.00 do 24.00. W godz. 0.00 do 4.00 jest nieczynny z powodu archiwizacji.

Zobacz też: Regulamin MBP

Początek strony