Na początku kwietnia 2015 r. na wrocławskim osiedlu Księże wystartował projekt autorstwa Fundacji Domek Kultury, realizowany w porozumieniu z MBP we Wrocławiu, a finansowany przez Wydział Kultury Miasta Wrocławia. „Książka na Księżu” to projekt, który ma na celu przywrócenie książce właściwego jej miejsca w codziennym życiu człowieka poprzez popularyzację czytania oraz zintegrowanie społeczności lokalnej i zaproszenie jej do wspólnej zabawy. Pretekstem do przeprowadzenia zadania są przenosiny osiedlowej biblioteki (Filia nr 46 przy ul. Chorzowskiej) do nowego lokalu. Adresaci działań to mieszkańcy osiedla Księże, których zapraszamy do współudziału w czytelniczych aktywnościach oraz w symbolicznym przeniesieniu biblioteki do jej nowego miejsca „zamieszkania”.Zadanie ma integrować wszystkich mieszkańców osiedla, sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i zachęcać ludzi do wspólnej zabawy – przypominając im jednocześnie, że książka to najlepszy przyjaciel człowieka – oraz wprowadzić w życie osiedla pewien ruch w zakresie społeczno-kulturalnym, którego brakuje na co dzień.


Spot promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=VTHDmautAOI


KSIĄŻKA NA KSIĘŻU – harmonogram


Sobota 23.05.2015 r.

Podczas dwugodzinnych warsztatów tworzymy z 15 uczestnikami „sekrety” – kolaże o tematyce książkowej; rozmieszczamy je w widocznych miejscach na osiedlu. Mapy z lokalizacją „sekretów” rozdajemy mieszkańcom i zachęcamy do niecodziennych spotkań z książką.

 

Sobota 30.05.2015 r.

Osiedlowe drzewo obwieszamy cytatami i powiedzeniami dotyczącymi literatury. Powstaje „drzewo mądrości” do użytku mieszkańców. Tego samego dnia przez kilka godzin na osiedlu widać objazdowy antykwariat (regał na kółkach, wypełniony niepotrzebnymi już bibliotece książkami) – weź to, co cię interesuje, w zamian zostaw coś swojego.

 

Sobota 13.06.2015 r.

Na ławkach zasiadają umówieni mieszkańcy osiedla (ale także chętni przechodnie), którzy czytają innym ciekawe książki. Do udziału zapraszamy też znanych autorów, podnosząc wartość medialną przedsięwzięcia. Tego dnia zaczynamy promować przenosiny biblioteki do nowej siedziby: wielkie kartonowe litery (PRZENOSIMY BIBLIOTEKĘ) noszone są po osiedlu przez mieszkańców.

 

Sobota 20.06.201 r.5

„Podaj książkę!”: mieszkańcy stoją w rzędzie łączącym starą i nową siedzibę biblioteki i przenoszą książki w systemie „podaj dalej”. Nagłaśniamy akcję przy pomocy internetu, plakatów i ulotek.

 

Projektowi przez cały czas jego trwania towarzyszy galeria książki, eksponowana w witrynach osiedlowej apteki (format B1, co miesiąc zmiana plakatów). Promujemy dziecięce książki „retro”, które aktualnie wznawiane są w reprintach, dzięki czemu trafiamy do dwóch grup odbiorców: dzieci i ich rodziców, którzy prezentowane przez nas książki pamiętają z dzieciństwa.

 

W bibliotece (Filia nr 46 przy ul. Chorzowskiej 55) odbywają się spotkania z autorami książek dla dzieci (terminy ustalane są na bieżąco).

 

O szczegółach projektu, planowanych działaniach i harmonogramie można przeczytać na stronie www.ksiazkanaksiezu.pl, a wszelkie aktualności i codzienne zabawy z książką w roli głównej dzieją się na profilu projektu: www.facebook.com/ksiazkanaksiezu

 

Początek strony