„Wrocław na językach świata”, czyli bezpłatna nauka języka polskiego dla cudzoziemców. Być na językach to nic innego, jak być tematem rozmów wielu ludzi. Ludzi, którzy spotykają się w parach lub w grupach i rozmawiają o codziennym życiu, o tym co ich różni, co łączy, o swoich poglądach i zainteresowaniach. Właśnie takie rozmowy są sercem kampanii „Wrocław na językach świata”. Obcokrajowców (którzy przyjechali do Wrocławia, by szukać tu szczęścia, pracy czy przyjaciół) oraz wolontariuszy (którzy chcą przybliżać innym kulturę polską) łączy Miasto – Wrocław. Integracja społeczna mieszkańców Wrocławia i cudzoziemców, zależy od tego, czy znają wspólny język. Wrocławski projekt bezpłatnej nauki języka polskiego dla cudzoziemców cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 19 września w 7 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywają się spotkania językowe dla obcokrajowców.


W projekcie w MBP uczestniczy ponad 60 osób. Zajęcia prowadzone są od podstaw jak i na poziomie zaawansowanym. Tandemy i grupy językowe spotykają się raz w tygodniu.  Jeśli chcesz zostać wolontariuszem  lub uczniem zgłoś się  http://www.wnjs.pl/

Projekt Gminy Wrocław realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji – kampania „Wrocław na językach świata”. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu jest partnerem projektu. MBP dysponuje materiałami do nauki języka polskiego. Oto kilka pozycji:

Seria „Cześć, jak się masz?”

Seria „Cześć, jak się masz?” to podręczniki dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, dowiaduje się, jak ich używać w sytuacjach dnia codziennego oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej.

Cześć, jak się masz?: a Polish language textbook : level introduction to Polish A1.Cz. 1,Spotykamy się w Polsce /Władysław Miodunka
Książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 57 i 58.

Cześć, jak się masz?: a Polish language textbook : level waystage A2.Cz. 2, Spotkajmy się w Europie /Władysław Miodunka
Książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 57 i 58.

Cześć, jak się masz? :podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących = a Polish language textbook for beginners : level threshold /Władysław Miodunka
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Seria „Polski krok po kroku”

„Polski krok po kroku” to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Polski, krok po kroku została opracowana z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego. Do podręczników dołączone są płyty z nagraniami mp3: dialogi, teksty i ćwiczenia.

Polski krok po kroku :gry i zabawy językowe : poziom 1 /Iwona Stempek, Kraków, 2015.
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Polski krok po kroku: junior : seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: poziom 1 /Iwona Stempek, Paulina Kuc, Małgorzata Grudzień, Kraków, 2015.
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Polski, krok po kroku: seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców : poziom 2 /Iwona Stempek, Anna Stelmach; Polish Language School Glossa.  Kraków, 2013.
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Seria „Uczymy się polskiego”

Tom 1 (50 lekcji) to teksty i dialogi ze słowniczkami, wiersze, dowcipy, pieśni i piosenki z nutami,  indeks 2000 wyrazów. Tom 2 - Komentarz językowy, wskazówki metodyczne, ćwiczenia, klucz do ćwiczeń.

Uczymy się polskiego: podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców.1, Teksty /Barbara Bartnicka,
Książkę można wypożyczyć w filiach  MBP nr 23 i 58.

Uczymy się polskiego :podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców.2, Komentarz językowy, ćwiczenia /Barbara Bartnicka,  Warszawa, 2010.
Książkę można wypożyczyć w filiach  MBP nr 23 i 57.

O biznesie po polsku: podręcznik do nauki języka polskiego : wprowadzenie do języka biznesu : [poziom] średni B1 B2 /Marzena Kowalska, Kraków 2013

Na tę publikację z pewnością czekali wszyscy, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce i język biznesu. Sama znajomość branży nie wystarczy. Ważne, aby biznesmen powiedział to, co chce powiedzieć i żeby zrobił to w sposób poprawny. Publikacja to podręcznik specjalistyczny, prezentujący słownictwo oraz struktury używane w tej dziedzinie. Ogromną jego zaletą jest to, że może być wykorzystywany zarówno do pracy z nauczycielem, jak i samo­dzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczególnych części oraz klucz do ćwiczeń pozwalają na samodzielną naukę. Każdy rozdział to kolejny krok na drodze biznesu (struktura firmy, własna firma, negocjowanie cen). Bogactwo i różnorodność materiałów zaskoczą nawet najbardziej wymagających czytelników. Jednostki lekcyjne zawierają m. in. elementy takie jak: słownictwo ogólne, słownictwo tematyczne, 15 minut na gramatykę czy wiadomości gospodarcze. Książka to publikacja, która pozwala na sprawne poruszanie się w świecie biznesu. Podręcznik ten jest gwarancją sukcesu! … oczywiście językowego.
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58


Seria „Hurra!”

Podręczniki zawierają  teksty: oryginalne i wzorowane na oryginalnych, współczesne, poruszające tematy związane z życiem codziennym (m.in. rodzina, podróże, praca, Internet, sport, święta religijne), opisujące realia życia w Polsce; liczne i różnorodne ćwiczenia w systematyczny sposób rozwijające 4 sprawności: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu; zajmujące zadania logiczne: quizy i ćwiczenia wspomagające koncentrację i proces zapamiętywania u uczących się; bogaty materiał ilustracyjny ze współczesnej Polski; płyty audio CD z nagraniami do każdej lekcji. Podręcznik studenta przewidziany jest do pracy pod kierunkiem nauczyciela.

Po polsku 2 :podręcznik studenta /Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska,  Kraków, 2007
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Po polsku 3 :podręcznik studenta /Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz,  Kraków, 2010
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Seria „Czytaj po Polsku”

Seria  „Czytaj po Polsku” to materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Te niewielkie książeczki są próbą zapoznania uczących się języka polskiego z polską literaturą. Każdy tom zawiera adaptację (dla poziomu podstawowego) bądź fragment oryginalnej wersji znanego dzieła literackiego. Wśród proponowanych tu utworów znajdziemy nowele Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego, ale też opowiadania Sapkowskiego, Kapuścińskiego, Lema… Książeczki nadają się zarówno do nauki samodzielnej, jak i pod okiem nauczyciela. Po każdym, opracowanym leksykalnie, utworze następuje seria ćwiczeń do wykonania w ramach przygotowania do lektury oraz po przeczytaniu. Autorzy opracowań zamieścili tu ćwiczenia z kluczem sprawdzające rozumienie tekstu, leksykalne, gramatyczne, a także zestaw propozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych. Wszystko z uwzględnieniem standardów egzaminów certyfikatowych. Dużym ułatwieniem dla studentów na poziomie podstawowym będzie słowniczek zawierający formy podstawowe (z rekcją i parą aspektową) słów użytych w tekście.

Seria „Czytaj po Polsku” jest właśnie dla Ciebie, jeśli:
- znasz język polski na poziomie podstawowym, średnim lub zaawansowanym,
- chcesz poznać najważniejsze dzieła literatury polskiej, zanim po nie sięgniesz w oryginale,
- chcesz wzbogacić słownictwo, które jest niezbędne do czytania literatury
- zamierzasz zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego
Nieważne, ile znasz słów, możesz zacząć czytać już dziś!

W serii ukazały się:
Tom 1: Bolesław Prus „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”
Tom 2:  Henryk Sienkiewicz „Latarnik”, „Janko Muzykant”
Tom 3: Maria Konopnicka „Nasza szkapa”, Eliza Orzeszkowa „Dobra pani”
Tom 4: Stefan Żeromski „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony ... ”
Tom 5: Andrzej Sapkowski „Wiedźmin”
Tom 6: Natasza Goerke „Paralele", Ryszard Kapuściński „Wewnątrz góry lodowej”
Tom 7: Stanisław Lem „Jak ocalał świat”, „Maszyna Trurla”, „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla”
Tom 8: Zofia Nałkowska „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski „Proszę państwa do gazu”
Tom 9: Katarzyna Grochola: „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką”
Tom 10: Olga Tokarczuk „Szafa”
Tom 11: Sławomir Mrożek „Nocny ekspres”
Tom 12: Jacek Hugo-Bader „Maską w stronę wiatru”, Włodzimierz Nowak „Radiobudzik pani Mohs”

Książki można wypożyczyć w filii MBP nr 58

Seria „Polski bez problemu!”

Kursy stanowią niezwykle atrakcyjną propozycję dla wszystkich, którzy oczekują wysokiej jakości wsparcia w kompleksowej nauce języka polskiego. Oferują naukę od poziomu podstawowego (A1-A2), przez średni (B1-B2) do zaawansowanego (C1). Zakres materiału wszystkich kursów jest przygotowany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości A1-A2, B1, B2-C1. Oznacza to, że po opanowaniu kompletu kursów można swobodnie porozumieć się po polsku i w stopniu zaawansowanym opanować reguły gramatyczne tego języka.

Opanowanie materiału kursów na trzech poziomach zaawansowania pozwala trwale zapamiętać słownictwo i rozwinąć umiejętności rozumienia tekstów i dialogów, poprawnej wymowy oraz praktycznego zastosowania gramatyki. Szczególny nacisk położono na umożliwienie samodzielnego rozwijania wszystkich umiejętności językowych. Dzięki temu możliwe jest swobodne porozumiewanie się i płynne wypowiadanie się na dowolne tematy w języku polskim.
Kursy na płytach CD można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Z polskim na ty: podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego: poziom progowy /Ewa Lipińska, Kraków, 2003.

Podręcznik przeznaczony do nauki języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców na stopniu progowym (czyli najwyższym dla początkujących). Jego celem jest odświeżenie lub przekazanie koniecznej wiedzy o języku polskim, jej uporządkowanie i ugruntowanie w taki sposób, aby umożliwić uczącemu się przejście na poziom średnio zaawansowany. Jest także przydatny dla osób, które znają polski z domu („ze słuchu”), czyli nie uczyły się go na regularnych kursach.
Książkę można wypożyczyć w filii MBP nr 58.

Czytam i piszę [Dokument elektroniczny]: interaktywna nauka języka polskiego. Gdańsk, 2007.

Kursy można wypożyczyć w filiach  MBP nr 1, 4, 5, 7, 18, 23, 37, 40, 44, 45.


Początek strony