Poznawanie świata, języka, emocji i sztuki dzięki książkom obrazkowym

Zapraszamy  na spotkanie z dr Małgorzatą Cackowską

Spotkanie dla rodziców i opiekunów dzieci młodszych od 0 do 5 lat

Poznawanie świata, języka, emocji i sztuki dzięki książkom obrazkowym

Podczas spotkania będziemy mówić o znaczeniu książek wczesnokonceptowych dla rozwoju małego dziecka, czyli książek wprowadzających pojęcia dotyczące świata bliższego i dalszego, wspomagające rozwój języka i emocji, wprowadzające w świat kodów wizualnych, które pozwalają rozumieć obrazy. Powiemy sobie o znaczeniu wartości estetycznej wybieranych książek dla dzieci i ważnej roli dorosłego pośrednika - rodziców, babć i dziadków i in.

Na spotkanie wstęp wolny!

Małgorzata Cackowska - dr pedagogiki, adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad społecznymi i kulturowymi kontekstami edukacji, przede wszystkim społeczną i polityczną konstrukcją znaczeń w książkach obrazkowych dla dzieci.


Miejsce Filia nr 22
Chociebuska 8-10
Wrocław
71 354 72 67
 

Cofnij

Początek strony