Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i aspiracji edukacyjnych oraz zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

1. Spotkania z nauką – poznawaj i rozwijaj swoje pasje

Zajęcia tematyczne dla młodzieży i nie tylko: warsztaty, wystawy, fora tematyczne poświęcone kulturze, historii współczesnej, przedsiębiorczości  oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska. Na fora tematyczne zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk akademickich, artystycznych i biznesowych. Spotkania mają na celu zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców najnowszych osiągnięć nauki i kultury oraz zachęcenie do własnych poszukiwań i samorozwoju.


2. Spotkania otwarte z uczelniami wyższymi – profesjonalna prezentacja kierunków studiów

Przybliżenie oferty wyższych uczelni skierowanej do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ubiegających się o rekrutację. Tematy przewodnie:

 • Wrocławskie programy stypendialne.
 • Gdzie najlepiej się kształcić oraz jakie kierunki wybrać?
 • Jak studiować za granicą?
 • Jakie są możliwości odbywania praktyk za granicą?


3. Edukacja zawodowa

Organizacja warsztatów, których celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji społecznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podczas warsztatów będzie można zdobyć informacje na temat:

 • Sztuki autoprezentacji, czyli jak skutecznie się zaprezentować.
 • Zasad przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.
 • Skutecznego komunikowania się oraz obecnych trendów planowania kariery zawodowej.
 • Możliwości dalszej edukacji i podniesienia poziomu kwalifikacji na rynku pracy.
 • Instytucji pomagających absolwentom oraz metod szukania pracy.


4. Bezpłatne konsultacje u doradcy zawodowego
Zapraszamy wszystkich chętnych chcących uzyskać merytoryczną i fachową pomoc w zakresie:

 • wiedzy o aktualnych trendach i kierunkach kształcenia,
 • możliwościach zawodowych na rynku pracy,
 • wyboru drugiego kierunku studiów,
 • wyboru zawodu,
 • zmiany zawodu,
 • samozatrudnienia,
 • poszukiwania pracy.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w Filii nr 29 przy ul. Reja 1 na zainteresowanych będzie czekał doradca zawodowy, który pomoże w podejmowaniu życiowych decyzji. Zapraszamy o godz. 16.00.


KALENDARIUM:

Filia nr 29 przy ul. Reja 1 zaprasza wszystkich zainteresowanych na nowy cykl warsztatów z zakresu indywidualnego rozwoju. Spotkania będą się odbywały w kolejne trzy poniedziałki kwietnia. Spotkania poprowadzi Agnieszka Żebrowska, trener i konsultant w zakresie doradztwa zawodowego. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy (od 26 marca).

 

Warsztat „Jak być asertywnym?”

Termin: 9 kwietnia 2018 r., godz.17.00-19.00

Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• Zrozumienie istoty asertywności
• Uświadomienie sobie swoich praw
• Ćwiczenia asertywnej odmowy i asertywnego wyrażania opinii
• Poznanie mapy asertywności   


Warsztat „Wystąpienia publiczne – jak się przygotować, o czym pamiętać”

Termin: 16 kwietnia 2018 r., godz.17.00-19.00

Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• Zrozumienie istoty wystąpień publicznych
• Przygotowanie się do wystąpienia
• Opanowanie tremy podczas wystąpień
• Budowanie relacji z odbiorcą
• Świadome wykorzystanie głosu i mowy ciała

 

Warsztat „Sztuka perswazji – jak wywierać wpływ na innych?”

Termin: 23 kwietnia 2018 r., godz.17.00-19.00

Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• Zapoznanie się z zasadami wywierania wpływu
• Zapoznanie się z wybranymi technikami wywierania wpływu
• Nabycie umiejętności perswazyjnych


 

 

Początek strony