Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i aspiracji edukacyjnych oraz zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

1. Spotkania z nauką – poznawaj i rozwijaj swoje pasje

Zajęcia tematyczne dla młodzieży i nie tylko: warsztaty, wystawy, fora tematyczne poświęcone kulturze, historii współczesnej, przedsiębiorczości  oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska. Na fora tematyczne zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk akademickich, artystycznych i biznesowych. Spotkania mają na celu zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców najnowszych osiągnięć nauki i kultury oraz zachęcenie do własnych poszukiwań i samorozwoju.


2. Spotkania otwarte z uczelniami wyższymi – profesjonalna prezentacja kierunków studiów

Przybliżenie oferty wyższych uczelni skierowanej do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ubiegających się o rekrutację. Tematy przewodnie:

 • Wrocławskie programy stypendialne.
 • Gdzie najlepiej się kształcić oraz jakie kierunki wybrać?
 • Jak studiować za granicą?
 • Jakie są możliwości odbywania praktyk za granicą?


3. Edukacja zawodowa

Organizacja warsztatów, których celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji społecznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podczas warsztatów będzie można zdobyć informacje na temat:

 • Sztuki autoprezentacji, czyli jak skutecznie się zaprezentować.
 • Zasad przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.
 • Skutecznego komunikowania się oraz obecnych trendów planowania kariery zawodowej.
 • Możliwości dalszej edukacji i podniesienia poziomu kwalifikacji na rynku pracy.
 • Instytucji pomagających absolwentom oraz metod szukania pracy.


4. Bezpłatne konsultacje u doradcy zawodowego
Zapraszamy wszystkich chętnych chcących uzyskać merytoryczną i fachową pomoc w zakresie:

 • wiedzy o aktualnych trendach i kierunkach kształcenia,
 • możliwościach zawodowych na rynku pracy,
 • wyboru drugiego kierunku studiów,
 • wyboru zawodu,
 • zmiany zawodu,
 • samozatrudnienia,
 • poszukiwania pracy.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w Filii nr 29 przy ul. Reja 1 na zainteresowanych będzie czekał doradca zawodowy, który pomoże w podejmowaniu życiowych decyzji. Zapraszamy o godz. 16.00.


 

W ramach projektu Edukacja – Rozwój – Innowacje Filia nr 29 przy ul. Reja 1 zaprasza wszystkich chętnych dorosłych na kolejny cykl warsztatów z zakresu indywidualnego rozwoju. Spotkania będą się odbywały w kolejne trzy poniedziałki maja od godz. 17.00 do 19.00.

Spotkania poprowadzi Agnieszka Żebrowska, trenerka i konsultantka w zakresie doradztwa zawodowego. Na każdy z warsztatów obowiązują zapisy  (od 7 maja).

 

Warsztat „Moje mocne i słabe strony – bilans”
Termin: 14-05-2018, godz. 17.00-19.00
Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• odkrywanie własnego potencjału,
• analizę swoich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

 

Warsztat „Kreowanie własnego wizerunki – autoprezentacja”
Termin: 21-05-2018, godz. 17.00-19.00
Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w autoprezentacji,
• budowanie profesjonalnego wizerunku,
• umiejętność przekonywania do własnych racji.

 

Warsztat „Poszukiwanie pracy – jak się przygotować (rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne)”
Termin: 28-05-2018, godz. 17.00-19.00
Plan warsztatów obejmuje m.in.:
• przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
• testy podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
• skuteczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

 

 

 

Początek strony