TEMATY MUZYCZNE

Z SZALIKIEM DO FILHARMONII

Opracowanie projektu szaliki kibica dla Lutosłąwskiego.Próba zmierzenia się, poprzez twórczą zabawę, z trudnym pojęciem aleatoryzmu kontrolowanego. Jest to również propozycja zajęć mających na celu transformację pojęcia „bycia kibicem” na „bycie kibicem kultury”.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

ŚPIEWOBAJKI LUTOSŁAWSKIEGO

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży, w ramach których uczestnicy poznają muzykę Witolda Lutosławskiego i niektóre środki techniczne charakterystyczne dla jego języka muzycznego. Podczas twórczej zabawy młodzież (bez przygotowania muzycznego), dzięki specjalnie napisanemu programowi DJ_LUTOS, jest w stanie zrozumieć i doświadczalnie odkryć takie elementy języka muzycznego Lutosławskiego, jak aleatoryzm czy podział faktury na trzy pasma wysokościowe.

Działania warsztatowe są inspirowane nagraniem „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego i wykorzystaną w nim poezją Roberta Desnosa.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

JAK DZIAŁA HIP-HOP

Poznanie podstawowych technik związanych z hip-hopem (loop, wykorzystanie głosu) oraz próba własnych sił w tym gatunku muzycznym.

GŁOS W PRĄDZIE

Prezentacja technik przetwarzania głosu na żywo (live electronics) oraz wykorzystania tych technik w wybranych kompozycjach. Próba stworzenia własnej spontanicznej improwizacji.

PTAKI MESSIAENA

Przedstawienie „ptasich” kompozycji kompozytora Oliviera Messiaena oraz tworzenia własnych za pomocą programu Cubase. W ramach zajęć przewidziane jest również wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi dostępnych w MultiCentrum.

WROCŁAW - SKRZYŻOWANIE DRÓG WIELKICH KOMPOZYTORÓW

Podążmy szlakiem kompozytorów związanych z Wrocławiem poruszając się wirtualnie w przestrzeni miasta oraz równocześnie - poprzez historyczne epoki, docierając aż do współczesności. W ramach działań warsztatowych – przetwarzanie dźwięków, live electronics, tworzenie własnych kompozycji z nagrań.

HARMONIA MUNDI, CZYLI DŹWIĘKI KOSMOSU

Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co „słychać”' w Kosmosie? Co mają wspólnego pulsary i dyskoteka? Co na to francuski kompozytor Gerard Grisey? Omówiony zostanie również problem kosmicznego kontaktu. Czy wysyłanie kosmicznych sms-ów ma sens oraz jak długo należy czekać na ewentualną odpowiedź…

DŹWIĘKOWE LEKTURY

Tworzenie mini słuchowiska radiowego na podstawie wybranej lektury z wykorzystaniem przetwarzania dźwięku w programie Cubase (np. możliwość tworzenia wielu postaci z jednego głosu) oraz efektów dźwiękowych budujących tło i przestrzeń sceny.

POSŁUCHAJ, NASZE MIASTO ŚPIEWA

W ramach kontynuacji projektu „20 282 Pomarańcze” proponujemy zajęcia mające na celu uwrażliwienie na otaczające nas dźwięki, czyli fonosferę. Działalność włoskiego futurysty Luigiego Russolo staje się inspiracją do tworzenia własnej kompozycji z nagranych wcześniej dźwięków miasta.

ARTYSTYCZNA NATURA DŹWIĘKU

Poznanie skomplikowanej natury dźwięku, parametrów fizycznych oraz ich wpływu na ludzką percepcję. Wszystko w przystępnej formie eksperymentów fizycznych oraz z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania dźwięku.

INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Szczegółowy przegląd instrumentów muzycznych zainspiruje do wybudowania własnych, mechanicznych instrumentów z klocków K’NEX. Praca w programach multimedialnych. Tworzenie mini-kompozycji w programie montażowym Cubase.

CHOPIN – KOLOROWE KLAWISZE

Spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Praca plastyczna oraz praca w programie montażowym Cubase mająca na celu stworzenie kolażu z fragmentów kompozycji Fryderyka Chopina.

WARIACJE NA TEMAT WARIACJI

„Wariacje na temat wariacji” to zajęcia do zrealizowania zarówno w sali wykładowej, jak i w typowej szkolnej klasie zaopatrzonej w stosowny sprzęt. Zajęciom przyświecają dwa główne cele. Pierwszy to zapoznanie uczniów z postaciami wybitnych muzyków – twórców i wykonawców. W trakcie lekcji najwięcej uwagi należy poświęcić Witoldowi Lutosławskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich kompozytorów (obok Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego). Drugi cel to kształcenie umiejętności świadomego słuchania muzyki. Z jednej strony chodzi o słuchowe zwracanie uwagi na rozmaite elementy „budujące” utwór, podobieństwa i kontrasty, a także inne szczegóły czysto muzyczne; z drugiej strony – o rozwijanie w młodym słuchaczu poczucia dobrego smaku w muzyce i jednocześnie kształtowanie jego gustu oraz własnego zdania na temat sztuki w ogóle.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

GRA W MUZYKĘ

„Gra w muzykę” to zajęcia do zrealizowania w sali zaopatrzonej w odpowiedni sprzęt. Najistotniejszym ich celem jest zapoznanie młodzieży z postacią Witolda Lutosławskiego, wybitnego kompozytora, twórcy, który bez wątpienia miał ogromny wkład w polską kulturę. Ponadto zajęcia mają za zadanie pobudzić wyobraźnię uczniów i zachęcić do twórczej współpracy. Młodzież ma okazję zaznajomić się z narzędziami komputerowymi do montażu i obróbki dźwięku oraz poznać fachowe pojęcia z zakresu wiedzy muzycznej.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

W POSZUKIWANIU CISZY

Jakie jest najcichsze miejsce na ziemi? Gdzie znajduje się nasza prywatna cisza? Czy cisza jest nam potrzebna? Dlaczego znaczenie ciszy po wybrzmieniu ostatnich dźwięków utworów jest tak ogromne? Cisza w muzyce to nie tylko pauzy. Cisza ma swoje ogromne znaczenie, potrafi  wyrażać emocje. Zajęcia dla grup, które potrafią słuchać ciszy.

TEMATY MUZYCZNE

GRA MULTIMEDIALNA

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego. Zajęcia wykorzystujące wielkoformatową grę multimedialną powstałą w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Gra jest zainspirowana muzyka Witolda Lutosławskiego i poezją Roberta Desnosa.

ŚPIEWOBAJKI LUTOSŁAWSKIEGO

„Śpiewobajki Lutosławskiego” to zajęcia warsztatowe dla dzieci, w ramach których uczestnicy poznają muzykę Witolda Lutosławskiego i niektóre środki techniczne charakterystyczne dla jego języka muzycznego. Podczas twórczej zabawy dzieci (bez przygotowania muzycznego), dzięki specjalnie napisanemu programowi DJ_LUTOS, jest w stanie zrozumieć i doświadczalnie odkryć takie elementy języka muzycznego Lutosławskiego, jak aleatoryzm czy podział faktury na trzy pasma wysokościowe.

Działania warsztatowe są inspirowane nagraniem „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego i wykorzystaną w nim poezją Roberta Desnosa.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

PTAKI MESSIAENA

Przedstawienie „ptasich” kompozycji kompozytora Oliviera Messiaena oraz tworzenia własnych za pomocą programu Cubase. W ramach zajęć przewidziane jest również wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi dostępnych w MultiCentrum.

WROCŁAW - SKRZYŻOWANIE DRÓG WIELKICH KOMPOZYTORÓW

Podążmy szlakiem kompozytorów związanych z Wrocławiem poruszając się wirtualnie w przestrzeni miasta oraz równocześnie - poprzez historyczne epoki, docierając aż do współczesności. W ramach działań warsztatowych – przetwarzanie dźwięków, live electronics, tworzenie własnych kompozycji z nagrań.

POSŁUCHAJ, NASZE MIASTO ŚPIEWA

W ramach kontynuacji projektu „20 282 Pomarańcze” proponujemy zajęcia mające na celu uwrażliwienie na otaczające nas dźwięki, czyli fonosferę. Działalność włoskiego futurysty Luigiego Russolo staje się inspiracją do tworzenia własnej kompozycji z nagranych wcześniej dźwięków miasta.

ARTYSTYCZNA NATURA DŹWIĘKU

Poznanie skomplikowanej natury dźwięku, parametrów fizycznych oraz ich wpływu na ludzką percepcję. Wszystko w przystępnej formie eksperymentów fizycznych oraz z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania dźwięku.

INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Szczegółowy przegląd instrumentów muzycznych zainspiruje do wybudowania własnych, mechanicznych instrumentów z klocków K’NEX. Praca w programach multimedialnych. Tworzenie mini-kompozycji w programie montażowym Cubase.

ROBOTODŹWIĘKI

Wybudujmy pożytecznego robota, który będzie nam pomagał na co dzień, lub będzie zmieniał świat na lepsze. Stwórzmy dźwiękowe „obrazki” i „historyjki” świata robotów korzystając z programu Cubase i specjalnie przygotowanej biblioteki dźwięków.

CHOPIN – KOLOROWE KLAWISZE

Spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Praca plastyczna oraz praca w programie montażowym Cubase mająca na celu stworzenie kolażu z fragmentów kompozycji Fryderyka Chopina.

HARMONIA MUNDI, CZYLI DŹWIĘKI KOSMOSU

Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co „słychać”' w Kosmosie? Co mają wspólnego pulsary i dyskoteka? Co na to francuski kompozytor Gerard Grisey? Omówiony zostanie również problem kosmicznego kontaktu. Czy wysyłanie kosmicznych sms-ów ma sens oraz jak długo należy czekać na ewentualną odpowiedź…

ZAGRAJ MI, PINOKIO – OD KSIĄŻKI DO DŹWIĘKU

Tworzenie muzycznych i graficznych ilustracji do książki Carla Collodiego pt. „Pinokio”.

GŁOŚNO O CISZY WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO

„Głośno o ciszy” to propozycja zajęć, w ramach których młodzież zostanie postawiona wobec ważnego problemu – kreacji przestrzeni twórczej (dzięki spojrzeniu na postać Witolda Lutosławskiego jako twórcy pracującego w przestrzeni dźwięku, kompozytora, dla którego dźwięk i cisza mają szczególne znaczenie). Scenariusz zakłada dwutorową realizację celów. Z jednej strony proponuje młodzieży dyskusję metodą oksfordzką na temat „prawa do ciszy”, a z drugiej zachęca do działania, budowania makiety, która w sposób autorski umożliwi wypowiedzenie się na temat własnych potrzeb „prywatnej przestrzeni twórczej”.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

„GRANATOWY ZESZYT” WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO / od stycznia 2015 roku

„Granatowy zeszyt” Witolda Lutosławskiego – znajdujący się (jak cała spuścizna po kompozytorze) w zbiorach Fundacji Paula Sachera w Bazylei – stanowi pamiętnikarski zapis wrażeń i refleksji Lutosławskiego wobec współczesnych mu zjawisk i tendencji w kulturze; swoisty dialog artysty z współczesnymi mu twórcami, dziełami i ideami sztuki. To zapis poglądów dotyczących sztuki i roli artysty w otaczającym go świecie. „Granatowy zeszyt” z jednej strony stanowi „pretekst” do spotkania z twórczością wybitnego kompozytora, a z drugiej pozwala młodzieży postawić się w sytuacji aktualnego odbiorcy kultury – „tu i teraz” – jak to czynił Witold Lutosławski, prowadząc swoje zapiski.

Rozważania na temat „piękna” i „potrzeb kulturalnych”. Wykonanie autorskiego „Pamiętnika kulturalnego” pozwoli uczestnikom zajęć na utrwalenie swojej „obecności w kulturze” w dłuższej perspektywie czasowej – zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

W POSZUKIWANIU CISZY

Jakie jest najcichsze miejsce na ziemi? Gdzie znajduje się nasza prywatna cisza? Czy cisza jest nam potrzebna? Dlaczego znaczenie ciszy po wybrzmieniu ostatnich dźwięków utworów jest tak ogromne? Cisza w muzyce to nie tylko pauzy. Cisza ma swoje ogromne znaczenie, potrafi  wyrażać emocje. Zajęcia dla grup, które potrafią słuchać ciszy.


TEMATY WROCŁAWSKIE

ARTYSTYCZNY WROCŁAW

Zajęcia inspirowane pomysłem Anny Gawlikowskiej – „intuicyjnie WROCŁAW”. Nowe spojrzenie na architekturę miasta i zabawę formą. Dzieci będą miły okazje poznać: Psa Grunwalda, Ślimaka Tumskiego, Stado Wędrownych Biedronek i nie tylko. W programie graficznym zaprezentują swoje intuicyjne wrażenia.

MOSTY I KŁADKI WROCŁAWIA

Dlaczego o Wrocławiu mówi się „Wenecja północy”?  Na ilu wyspach usytuowane jest nasze miasto? Poszukamy informacji w Internecie i w publikacji M. Łagiewskiego „Mosty Wrocławia”. Zdefiniujemy pojęcia: most i kładka. Zbudujemy z ażurowych klocków K'nex mostki i kładki nad różnymi przeszkodami, a w programach logicznych na wybranych stronach WWW przetestujemy „bezpieczeństwo konstrukcji”.

WROCŁAW W CHMURACH

Zajęcia poświęcone najwyższym budynkom Wrocławia. Zastanowimy się, jak to jest mieszkać w chmurach, mając u stóp panoramę miasta. Z klocków dzieci zbudują wieżowce na miarę Sky Tower, a w programie graficznym stworzą wizerunki własnych, najwyższych budowli. W imieniu Towarzystwa Miłośników Wrocławia zachęcimy do zdobycia KORONY WROCŁAWIA.


ARCHITEKTURA I SZTUKA

ARCHITEKTONICZNE SAFARI

Która budowla zagrała w filmie „Indiana Jones i ostatnia krucjata”? W jakim celu zbudowano Wielki Mur Chiński? Pytania, zagadki i poszukiwanie odpowiedzi – to główny cel zajęć. Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu oraz programów Corel Painter Classic. Zabawy architektoniczne z wykorzystaniem ażurowych klocków K'nex.

„D.O.M.E.K. Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji” – zajęcia konstruktorskie

To publikacja inspirująca do zajęć twórczych i kreatywnych. Na bazie publikacji „D.O.M.E.K …” uczestnicy będą mili okazję poznać naukę, której nazwa brzmi: domkologia. Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy, w oparciu o własne pomysły ale na zaproponowane przez prowadzącego hasło - zbudują najbardziej śmiałe projekty.

EKO-SZTUKA I DYNAMICZNA ARCHITEKTURA

Propozycja zajęć, w których poruszamy zagadnienia nowoczesnej architektury. Jak „postawić” ekologiczny dom, który obraca się wokół osi? Zapraszamy do zabaw konstruktorskich i tworzenia ażurowych domów, którym dzięki bateriom słonecznym można nadać nazwę „dynamiczna architektura”.

 

Wieże – strzeliste konstrukcje

Lekcja o najwyższych konstrukcjach świata, najbardziej znanym obiekcie architektonicznym Paryża i o tym, czego symbolem jest wieża. Uczestnicy zajęć budują modele z klocków K’nex  w oparciu o instrukcje lub własne pomysły.ZA CHIŃSKIM MUREM

Sztuka i kultura Chin w prezentacji przedstawiającej bogactwo cesarstwa chińskiego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd wzięła się tradycja wywieszania lampionów? Zabawa muzyczna w przestrzeni światła lampionów/papierowych latarni. CHIŃSKI MUR – jako obiekt architektoniczny widziany z… księżyca.


NATURA I SZTUKA

GDZIE ROŚNIE CZEKOLADA?

Kto był twórcą pierwszej tabliczki czekolady? Jak wygląda proces „od ziarenka kakaowca do filiżanki z czekoladą”? Rzeźba z czekolady – czyli, co można, i w jaki sposób należy myśleć o sztuce traktowania czekolady jako materiału smacznego i artystycznego. Dlaczego czekolada poprawia nastrój i czy to prawda? Polecamy: MacDonald pt.: Czadowa czekolada. Z klocków K'nex budowanie mieszadła do czekolady zasilanego baterią słoneczną.

 


SZTUKA I SZTUKA ANIMACJI

ANIMOWANE OPOWIEŚCI

To spotkanie z filmem, z literaturą – „Sztuka animacji: od ołówka do piksela: historia filmu animowanego”. Z wykorzystaniem zasobów MultiCentrum i dostępu do Internetu proponujemy zabawy związane z historią ruchomego obrazu. Uczestnicy dowiedzą się, w której wytwórni powstał najsłynniejszy polski film animowany „Miś Uszatek”. Polecamy stronę WWW Galerii Entropia, która zamieszcza filmy wykonane w Dziecięcej Wytwórni Filmowej we Wrocławiu.

HISTORIA W KLASERZE ZAMKNIĘTA – ZNACZKI POCZTOWE

Kto wymyślił pierwszy znaczek pocztowy? Jak zmieniały się znaczki na przestrzeni dziejów? Czy skrzynki na listy zawsze wyglądały tak jak dziś? Projektowanie znaczka pocztowego w programie graficznym, z klocków K’nex budowanie m.in. skrzynek na listy.

SPOTKANIE Z VINCENTEM

Vincent van Gogh jest bohaterem zajęć. Spotkanie w cyberprzestrzeni z jego twórczością na stronach muzeów w Europie i na świecie. Malowanie kreską impresjonistów w programie Corel Painter Classic. Kreska van Gogha w elektronicznym wydaniu pozwala uczestnikom zajęć poznać zasady optyki, o których wiedział artysta. Fragment prozy Waldemara Łysiaka nada zajęciom szczególny charakter.

ŚWIAT KROPKAMI MALOWANY

Zapraszamy na zajęcia, w trakcie których uczestnicy poznają obrazy Georgesa Seurata – malarza, który zamiast kresek stawiał kropki. Malowanie obrazów metodą artysty w programie Corel Painter Classic pozwoli dzieciom na zapamiętanie pojęcia „puentylizm”.


ZAJĘCIA KONSTRUKTORSKIE

(tworzenie konstrukcji ażurowych z klocków Kne'x z instrukcji lub wyobraźni)

KOŁO – wynalazek, który zmienił świat

Wynalezienie koła było przełomem w dziejach ludzkości, z którego efektów czerpiemy korzyści po dziś dzień. Porozmawiamy o tym, kto pierwszy  użył koła i do jakich celów. Tworzenie konstrukcji przestrzennych w oparciu o tzw. „motyw koła” z użyciem klocków Kne'x.

LEONARDO DA VINCI – genialny inżynier

Realizacja tematu opiera się na budowaniu konstrukcji inspirowanych wynalazkami Leonarda. Od wynalazku – poprzez konstrukcji – do formy artystycznej. Zapraszamy. Pierwszego robota – zabawkę stworzył właśnie Leonardo. Spotkanie zakończymy pytaniem – jakie cechy powinien człowiek w sobie pielęgnować, by wielkim być… Prezentacja książki „Myśleć jak Leonardo”.

Łódki, stateczki, statki. Od dłubanki do pływających hoteli

W trakcie zajęć przedstawimy krótką historię statków, opowiemy o łodziach papirusowych i trzcinowych, łodziach Wikingów, statkach wielkich podróżników, najsłynniejszych transatlantykach oraz o następcach Titanica. Uczestnicy z klocków K’NEX mogą zbudować modele pojazdów tj. statki, łodzie, katamarany.

MAGICZNA KARUZELA czy DIABELSKI MŁYN

Uczestnicy poznają historię karuzeli, wykonają modele zasilane baterią słoneczną lub sterowane w programie LogiKit, a także zaprojektują siedzisko do karuzeli w programach graficznych. Dzieciom pozostawimy decyzję czy to będzie karuzela z konikami, parasolkami czy… wyobraźnia nie zna granic, są granice bezpieczeństwa, o których także wspominamy.

SEKRETY WIATRU

Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy dowiedzą się, do czego można wykorzystać wiatr i zbudują kolorowe modele wiatraczków. W czasie zajęć dzieci uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.


Wieże – strzeliste konstrukcje

Lekcja o najwyższych konstrukcjach świata, najbardziej znanym obiekcie architektonicznym Paryża i o tym, czego symbolem jest wieża. Uczestnicy zajęć budują modele z klocków K’nex  w oparciu o instrukcje lub własne pomysły.


WROCŁAWSKIE ZABYTKI TECHNIKI

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć ciekawe obiekty z terenu całego Wrocławia, które są zabytkami, a których my tak nie postrzegamy. Pokażemy obiekty mające wkład w rozwój miasta i w jego stałe unowocześnianie. Po prezentacji uczniowie będą mogli zbudować modele z klocków wg własnych pomysłów.


WSIĄŚĆ DO POCIĄGU… NIE BYLE JAKIEGO!

Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy poznają historię kolei żelaznej i zbudują własne modele pociągów w oparciu o własne pomysły.

 

TEMATY MUZYCZNE

GRA MULTIMEDIALNA

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego. Zajęcia wykorzystujące wielkoformatową grę multimedialną powstałą w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Gra jest zainspirowana muzyka Witolda Lutosławskiego i poezją Roberta Desnosa.

INSTRUMENTY MUZYCZNE DLA ZAAWANSOWANYCH

Szczegółowy przegląd instrumentów muzycznych zainspiruje do wybudowania własnych, mechanicznych instrumentów z klocków K’NEX. Praca w programach multimedialnych. Tworzenie mini-kompozycji w programie montażowym Cubase.

LUTOSŁAWSKI DZIECIOM

Kim był Witold Lutosławski? Poznanie piosenek dla dzieci autorstwa kompozytora. Budowanie i rysowanie postaci, zwierząt i przedmiotów ze świata Pana Tralalińskiego (na podstawie wiersza Juliana Tuwima), które wyglądają jak instrumenty/są kolażem z instrumentów.

PTAKI MESSIAENA

Przedstawienie „ptasich” kompozycji kompozytora Oliviera Messiaena oraz tworzenia własnych za pomocą programu Cubase. W ramach zajęć przewidziane jest również wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi dostępnych w MultiCentrum.

PORY ROKU W MUZYCE

Pory roku wielokrotnie inspirowały kompozytorów do tworzenia ich dźwiękowych opisów. Z pewnością najbardziej znanym przykładem są 4 pory roku Antonio Vivaldiego. Od twórczości tego włoskiego kompozytora zaczniemy, a następnie zapoznamy się z innymi muzycznymi cyklami pór roku, od baroku, poprzez romantyzm, XX wiek aż do współczesności.

POSŁUCHAJ, NASZE MIASTO ŚPIEWA

W ramach kontynuacji projektu „20 282 Pomarańcze” proponujemy zajęcia mające na celu uwrażliwienie na otaczające nas dźwięki, czyli fonosferę. Działalność włoskiego futurysty Luigiego Russolo staje się inspiracją do tworzenia własnej kompozycji z nagranych wcześniej dźwięków miasta.

ROBOTODŹWIĘKI

Wybudujmy pożytecznego robota, który będzie nam pomagał na co dzień, lub będzie zmieniał świat na lepsze. Stwórzmy dźwiękowe „obrazki” i „historyjki” świata robotów korzystając z programu Cubase.

KTÓRE DŹWIĘKI SŁYSZYMY?

Naprawdę tylko niektóre? A co to takiego dźwięk? Wiedza podana w przystępnej formie eksperymentów fizycznych oraz z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania dźwięku. Zmienimy wysokość głosu uzyskując interesujące i często zabawne efekty. Z klocków K’nex wybudujemy filharmonię marzeń.

CHOPIN – KOLOROWE KLAWISZE

Spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Praca plastyczna oraz praca w programie montażowym Cubase mająca na celu stworzenie kolażu z fragmentów kompozycji Fryderyka Chopina.

PTASIE PLOTKI I KŁOPOTKI

Poznanie utworów, do których Witold Lutosławski skomponował muzykę: „Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik”, „Pióreczko”. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex. Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.  


TEMATY WROCŁAWSKIE

ARTYSTYCZNY WROCŁAW

Zajęcia inspirowane pomysłem Anny Gawlikowskiej – „intuicyjnie WROCŁAW”. Nowe spojrzenie na architekturę miasta i zabawę formą. Dzieci będą miły okazje poznać: Psa Grunwalda, Ślimaka Tumskiego, Stado Wędrownych Biedronek i nie tylko. W programie graficznym zaprezentują swoje intuicyjne wrażenia.

GDYBYM MIESZKAŁ W ZAMKU...

Podczas zajęć poznamy historię niektórych zamków Dolnego Śląska i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim była Księżniczka Daisy. W programie konstruowanie zamków i twierdz z klocków K'nex, zadania edukacyjne na stronach WWW.

MOSTY I KŁADKI WROCŁAWIA

Który z wrocławskich mostów nosił nazwę Mostu Cesarskiego? Gdzie we Wrocławiu mieści się najwyżej położony most… Zdefiniujemy pojęcia: most i kładka. Zbudujemy z ażurowych klocków K'nex mostki i kładki nad różnymi przeszkodami, (rozwiązanie inżynierskiego problemu uzyskania wytrzymałości poprzez zastosowanie wsporników), a w programach logicznych na wybranych stronach WWW przetestujemy „bezpieczeństwo konstrukcji”.

MOSTEK CZAROWNIC

„Mostek Pokutnic” w legendach wrocławskich i jako element działania plastycznego w programach graficznych. Temat informuje o projekcie MOSTY realizowanym z okazji Europejskiej Stolicy Kultury WROCŁAW 2016. Dla najodważniejszych wirtualny spacerek po mostku łączącym dwie wieże katedry Marii Magdaleny.

PANORAMA RACŁAWICKA

Jeśli dzieci i młodzież widziały Panoramę Racławicką we Wrocławiu, a chciałyby „przeżyć to jeszcze raz” ale w wirtualnej przestrzeni – to zapraszamy do naszego MultiCentrum2. Zabawy konstrukcyjne z ażurowych klocków K`nex umożliwiają wykonanie obiektu przypominającego architekturę oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W czasie zajęć każdy będzie mógł namalować swoją panoramę w Corel Painter Classic. A na stronie www.kula.gov.pl – ułożyć największy obraz w Polsce z najmniejszych elektronicznych puzzli.

WROCŁAW W CHMURACH

Zajęcia poświęcone najwyższym budynkom Wrocławia. Zastanowimy się, jak to jest mieszkać w chmurach, mając u stóp panoramę miasta. Z klocków dzieci zbudują wieżowce na miarę Sky Tower, a w programie graficznym stworzą wizerunki własnych, najwyższych budowli.


ARCHITEKTURA I SZTUKA

ARCHITEKTONICZNE SAFARI

Która budowla zagrała w filmie „Indiana Jones i ostatnia krucjata”? W jakim celu zbudowano Wielki Mur Chiński? Pytania, zagadki i poszukiwanie odpowiedzi – to główny cel zajęć. Praca z wykorzystaniem programów graficznych. Zabawy architektoniczne z wykorzystaniem ażurowych klocków K'nex.

„D.O.M.E.K. Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji” – zajęcia konstruktorskie

to publikacja inspirująca do zajęć twórczych i kreatywnych. Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy, w oparciu o własne pomysły, zbudują najbardziej śmiałe projekty domków.

EKO-SZTUKA

Nieumiałek – bohater powieści dla dzieci – widział w „Słonecznym Mieście” dom obracający się w kierunku Słońca. Czy budynki, które powstały w wyobraźni Nikołaja Nosowa – autora książki - są możliwe do zbudowania dzisiaj? Jak „postawić” ekologiczny dom, który obraca się wokół osi? Zapraszamy do zabaw konstruktorskich i tworzenia ażurowych domów, którym dzięki bateriom słonecznym można nadać nazwę „dynamiczna architektura”.

HISTORIA W KLASERZE ZAMKNIĘTA – ZNACZKI POCZTOWE

Kto wymyślił pierwszy znaczek pocztowy? Jak zmieniały się znaczki na przestrzeni dziejów? Czy skrzynki na listy zawsze wyglądały tak jak dziś? Projektowanie znaczka pocztowego w programie graficznym, z klocków K’nex budowanie m.in. skrzynek na listy.


KSIĄŻKA OBRAZOWA, nie obrazkowa

„Cztery miski” Iwony Chmielewskiej, to pretekst do rozmowy na tematy poważne i zabawy graficzne inspirowane książką o b r a z o w ą. Rozważania dziecięce, o tym, że jedni mają „za dużo”, a drudzy mają „za mało”. Ciekawy temat do realizacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

MANDALE, ŁUKI, ROZETY

Zapraszamy na zajęcia, w trakcie których uczestnicy – z wykorzystaniem konkretnych programów graficznych – układają, rysują i malują swoje mandale…

MOZAIKOWE CZARY-MARY

Zapraszamy na spotkanie z wielobarwnym światem mozaiki, tej dawnej i tej współczesnej. Zaprezentujemy mozaikowego smoka i miasto, a w nim mozaikowe schody… do nieba. Wykonamy własne mozaiki w programach graficznych, ozdobimy je dźwiękiem, a z klocków K'nex wykonamy ażurowe wzory Czary-mary!

ZA CHIŃSKIM MUREM

Sztuka i kultura Chin w prezentacji przedstawiającej bogactwo cesarstwa chińskiego. Zajęcia konstruktorskie.


NATURA I SZTUKA

GDZIE ROŚNIE CZEKOLADA?

Kto był twórcą pierwszej tabliczki czekolady? Jak wygląda proces „od ziarenka kakaowca do filiżanki z czekoladą”? Rzeźba z czekolady – czyli, co można, i w jaki sposób należy myśleć o sztuce traktowania czekolady jako materiału smacznego i artystycznego. Dlaczego czekolada poprawia nastrój i czy to prawda? Z klocków K'nex budowanie mieszadła do czekolady zasilanego baterią słoneczną.

HISTORIA RZECZY CODZIENNYCH

„Czy myśleliście o tym, jak powstały rzeczy, które mamy wokół siebie? Kto zdecydował, jak mają działać, z czego mają być zrobione i jak mają wyglądać? Kto je zaprojektował?” – cytat z książki „Historia rzeczy codziennych” posłuży za motto do zajęć poświęconych przedmiotom codziennego użytku w… kuchni. Wprowadzimy pojecie: design, a dzieci opracują własne pomysły na przedmioty zarazem piękne jak i użytkowe.

W CZASACH, GDY ŻYŁY DINOZAURY

Zajęcia poświęcone prehistorycznym gadom, żyjącym dawniej na Ziemi. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, dlaczego paleontolog jest jak detektyw, jak wydobywa się szkielety dinozaurów i poznamy kilka najważniejszych gatunków. Rozwiązywanie zagadek i zadań na stronach WWW oraz budowanie modeli z klocków K’nex.


SZTUKA I SZTUKA ANIMACJI

ANIMOWANE OPOWIEŚCI

To spotkanie z filmem, z literaturą – „Sztuka animacji: od ołówka do piksela: historia filmu animowanego”. Z wykorzystaniem zasobów MultiCentrum i dostępu do Internetu proponujemy zabawy związane z historią ruchomego obrazu. Uczestnicy dowiedzą się, w której wytwórni powstał najsłynniejszy polski film animowany „Miś Uszatek”. Polecamy stronę WWW Galerii Entropia, która zamieszcza filmy wykonane w Dziecięcej Wytwórni Filmowej we Wrocławiu.

SPOTKANIE Z VINCENTEM

Vincent van Gogh jest bohaterem zajęć. Spotkanie w cyberprzestrzeni z jego twórczością na stronach muzeów w Europie i na świecie. Malowanie kreską impresjonistów w programie Corel Painter Classic. Kreska van Gogha w elektronicznym wydaniu pozwala uczestnikom zajęć poznać zasady optyki, o których wiedział artysta. Fragment prozy Waldemara Łysiaka nada zajęciom szczególny charakter.

ŚWIAT KROPKAMI MALOWANY

Zapraszamy na zajęcia, w trakcie których uczestnicy poznają obrazy Georgesa Seurata – malarza, który zamiast kresek stawiał kropki. Malowanie obrazów metodą artysty w programie Corel Painter Classic pozwoli dzieciom na zapamiętanie pojęcia „puentylizm”.


ZAJĘCIA KONSTRUKTORSKIE

(tworzenie konstrukcji ażurowych z klocków Kne'x z instrukcji lub wyobraźni)

 

KARUZELE I DIABELSKIE MŁYNY

Budowanie konstrukcji obrotowych – karuzeli w oparciu o instrukcję – zasilanych bateriami słonecznymi. W czasie zajęć dzieci uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.

KOŁO – wynalazek, który zmienił świat

Wynalezienie koła było przełomem w dziejach ludzkości, z którego efektów czerpiemy korzyści po dziś dzień. Porozmawiamy o tym, kto pierwszy  użył koła i do jakich celów. Tworzenie konstrukcji przestrzennych w oparciu o tzw. „motyw koła” z użyciem klocków Kne'x.

LEONARDO DA VINCI – nie tylko inżynier

Realizacja tematu opiera się na budowaniu konstrukcji inspirowanych wynalazkami Leonarda. Od wynalazku – poprzez konstrukcji – do formy artystycznej. Zapraszamy. Pierwszego robota – zabawkę stworzył właśnie Leonardo. Spotkanie zakończymy pytaniem – jakie cechy powinien człowiek w sobie pielęgnować, by wielkim być… Prezentacja książki „Myśleć jak Leonardo”.

Łódki, stateczki, statki. Od dłubanki do pływających hoteli

W trakcie zajęć przedstawimy krótką historię statków, opowiemy o łodziach papirusowych i trzcinowych, łodziach Wikingów, statkach wielkich podróżników, najsłynniejszych transatlantykach oraz o następcach Titanica. Uczestnicy z klocków K’nex mogą zbudować modele pojazdów tj. statki, łodzie, katamarany.


SEKRETY WIATRU

Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy dowiedzą się, do czego można wykorzystać wiatr i zbudują kolorowe modele wiatraczków. W czasie zajęć dzieci uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.


Wieże – strzeliste konstrukcje

Lekcja o najwyższych konstrukcjach świata, najbardziej znanym obiekcie architektonicznym Paryża i o tym, czego symbolem jest wieża. Uczestnicy zajęć budują modele z klocków K’nex  w oparciu o instrukcje lub własne pomysły.


WROCŁAWSKIE ZABYTKI TECHNIKI

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć ciekawe obiekty z terenu całego Wrocławia, które są zabytkami, a których my tak nie postrzegamy. Pokażemy obiekty mające wkład w rozwój miasta i w jego stałe unowocześnianie. Po prezentacji uczniowie będą mogli zbudować modele z klocków wg własnych pomysłów.

 


ZAJĘCIA MIĘDZYKULTUROWE

AUSTRALIA

Zajęcia, podczas których dzieci wybiorą się w podróż do Australii, gdzie malarskimi kropkami opowiada się historie swojej rodziny i klanu. Dowiedzą się, co to jest didgeridoo i posłuchają muzyki Aborygenów. Podczas zajęć tworzenie prac plastycznych „metodą kropkową”, rozwiązywanie zadań multimedialnych, budowanie australijskie zwierząt i cudów architektury z klocków K’nex.

FRANCJA

Stolica mody, sztuki i monumentalnych budowli. Przyjrzymy się bliżej najsłynniejszej wieży na świecie, bajecznym zamkom nad Loarą, pobawimy się w projektantów mody i spróbujemy namalować obraz kreską Vincenta van Gogha.

TEMATY MUZYCZNE

GRA MULTIMEDIALNA

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego. Zajęcia wykorzystujące wielkoformatową grę multimedialną powstałą w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Gra jest zainspirowana muzyką Witolda Lutosławskiego i poezją Roberta Desnosa.

INSTRUMENTY MUZYCZNE

Wprowadzenie do świata muzyki. Poznajemy podstawowe terminy z zakresu muzyki. Przegląd instrumentów muzycznych zainspiruje do wybudowania własnych instrumentów z klocków K’NEX. Praca w programach multimedialnych. Tworzenie mini-kompozycji w programie montażowym Cubase (praca w programie od II klasy).

LUTOSŁAWSKI DZIECIOM

Kim był Witold Lutosławski? Poznanie piosenek dla dzieci autorstwa kompozytora. Budowanie i rysowanie postaci, zwierząt i przedmiotów ze świata Pana Tralalińskiego (na podstawie wiersza Juliana Tuwima), które wyglądają jak instrumenty/są kolażem z instrumentów.

PORY ROKU W MUZYCE

Pory roku wielokrotnie inspirowały kompozytorów do tworzenia ich dźwiękowych opisów. Z pewnością najbardziej znanym przykładem są 4 pory roku Antonio Vivaldiego. Od twórczości tego włoskiego kompozytora zaczniemy, a następnie zapoznamy się z innymi muzycznymi cyklami pór roku, od baroku, poprzez romantyzm, XX wiek aż do współczesności.

ROBOTODŹWIĘKI

Wybudujmy pożytecznego robota, który będzie nam pomagał na co dzień, lub będzie zmieniał świat na lepsze. Stwórzmy dźwiękowe „obrazki” i „historyjki” świata robotów korzystając z programu Cubase (praca w programie od II klasy).

KTÓRE DŹWIĘKI SŁYSZYMY?

Naprawdę tylko niektóre? A co to takiego dźwięk? Wiedza podana w przystępnej formie eksperymentów fizycznych oraz z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania dźwięku. Zmienimy wysokość głosu uzyskując interesujące i często zabawne efekty. Z klocków K’NEX wybudujemy filharmonię marzeń.

CHOPIN – KOLOROWE KLAWISZE

Spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Praca plastyczna oraz praca w programie montażowym Cubase (dla uczniów II klasy) mająca na celu stworzenie kolażu z fragmentów kompozycji Fryderyka Chopina.

O CZYM KOTY ŚNIĄ?

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego (utwór Kotek) opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex.

PTASIE PLOTKI I KŁOPOTKI

Poznanie utworów, do których Witold Lutosławski skomponował muzykę: „Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik”, „Pióreczko”. Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex.


TEMATY WROCŁAWSKIE

ARTYSTYCZNY WROCŁAW

Zapraszamy na rozmowę artystyczną inspirowaną  Zoovenirami wrocławskiej artystki Anny Gawlikowskiej. To nowatorskie i dowcipne spojrzenie na architekturę miasta pozwala dzieciom stworzyć wizerunki własnych budowli - wykonanie prac plastycznych w programach graficznych. Konstruowanie „pamiątki z Wrocławia” z ażurowych klocków K’nex (Budowanie z wyobraźni, tworzenie budowli wg własnego pomysłu).

GDYBYM MIESZKAŁ W ZAMKU... – zajęcia konstruktorskie

Podczas zajęć poznamy historię niektórych zamków Dolnego Śląska i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim była Księżniczka Daisy. W programie konstruowanie zamków i twierdz z klocków K'nex.

KOLOROWE KAMIENICZKI WROCŁAWIA

Poznamy najciekawsze i najpiękniejsze wrocławskie kamienice i posłuchamy związanych z nimi legend  i anegdot.  Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość wykonania swojej własnej, autorskiej kamieniczki.

MOSTEK CZAROWNIC

„Mostek Pokutnic” w legendach wrocławskich i jako element działania plastycznego w programach graficznych. Temat informuje o projekcie MOSTY realizowanym z okazji Europejskiej Stolicy Kultury WROCŁAW 2016. Dla najodważniejszych wirtualny spacerek po mostku łączącym dwie wieże katedry Marii Magdaleny. Budowanie płaskorzeźby w trójwymiarze.

MOSTY I KŁADKI WROCŁAWIA– zajęcia konstruktorskie

Który z wrocławskich mostów nosił nazwę Mostu Cesarskiego? Gdzie we Wrocławiu mieści się najwyżej położony most… Zdefiniujemy pojęcia: most i kładka. Zbudujemy z ażurowych klocków K'nex mostki i kładki nad różnymi przeszkodami. Inżynierski problem wytrzymałości konstrukcji dzięki zastosowaniu wsporników.

WROCŁAW W CHMURACH

Zajęcia poświęcone najwyższym budynkom Wrocławia. Zastanowimy się, jak to jest mieszkać w chmurach, mając u stóp panoramę miasta. Z klocków dzieci zbudują wieżowce na miarę Sky Tower, a w programie graficznym stworzą wizerunki własnych, najwyższych budowli.

 


ARCHITEKTURA I SZTUKA

BAJKA PROSTOKĄTNA I KWADRATOWA

Temat realizowany w przestrzeni programów edukacyjnych i klocków K’nex. Podczas zajęć dzieci twórczo przekształcają figury geometryczne zbudowane z klocków, a następnie w ciekawy sposób poznają elementy sztuki współczesnej z Muzeum Ms2 w Łodzi. Temat dla dzieci początkujących.

„D.O.M.E.K. Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji” – zajęcia konstruktorskie

to publikacja inspirująca do zajęć twórczych i kreatywnych. Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy, w oparciu o własne pomysły, zbudują najbardziej śmiałe projekty domków. Propozycja dla klas drugich, które nabyły umiejętności konstruktorskie w czasie wcześniejszych zajęć.

 

KLOCKI prawdziwe a elektroniczne

Zajęcia kierowane do dzieci z klas pierwszych, które po raz pierwszy przychodzą na zajęcia do MultiCentrum. Wprowadzenie do rozmowy o przestrzeni realnej i cyberprzestrzeni poprzez rzeczywistą zabawę z użyciem kolcków K'nex  oraz zabawy w programie graficznym z wykorzystaniem klocków „cyfrowych”.

MOZAIKOWE CZARY-MARY

Zapraszamy na spotkanie z wielobarwnym światem mozaiki, tej dawnej i tej współczesnej. Zaprezentujemy mozaikowego smoka i miasto, a w nim mozaikowe schody… do nieba. Wykonamy własne mozaiki w programach graficznych, a z klocków K’nex wykonamy ażurowe wzory Czary-mary!

NIEWAŻNE CZYM, BYLE JECHAĆ – zajęcia konstruktorskie

Krótki przegląd najciekawszych i najdziwniejszych pojazdów, które można spotkać w różnych zakątkach świata. Zajęcia polegają na skonstruowaniu pojazdów z instrukcji bądź z wyobraźni.

TAJEMNICZE KOŁA – MANDALE

Zapraszamy na zajęcia, w trakcie których uczestnicy – z wykorzystaniem konkretnych programów graficznych i klocków K’nex – układają, rysują i malują swoje mandale. W czasie realizacji zajęć informujemy uczestników o przygotowanej MANDALI w ramach BRAVE FESTIVAL.

ZA CHIŃSKIM MUREM

Sztuka i kultura Chin w prezentacji przedstawiającej bogactwo cesarstwa chińskiego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Skąd wzięła się tradycja wywieszania lampionów? Zabawa muzyczna w przestrzeni światła lampionów/papierowych latarni. CHIŃSKI MUR – jako obiekt architektoniczny widziany z… księżyca.

Z KUFRA PRABABCI

Jak wyglądały zabawki naszych dziadków? Podczas zajęć uczestnicy poznają zabawy i zabawki naszych dziadków, zbudują modele z klocków K’nex, a na stronach WWW ubiorą lalki z różnych stron świata.


NATURA I SZTUKA

AUTOPORTRET w pomarańczach

Zapraszamy na zajęcia, w których pojęcia „portret”, „autoportret” przeplatają się z owocami i warzywami. Arcimboldo – malarz, inżynier, architekt i scenograf – autor „Czterech pór roku” zainspiruje uczestników zajęć do wykonania własnego wizerunku. Proponujemy technikę collage z użyciem elektronicznych narzędzi czyli warzywnych i owocowych pieczątek.

 

CO W TRAWIE BRZĘCZY

Zajęcia pokazujące bogactwo świata owadów. Ile owadów żyje na Ziemi? Które z nich są groźne dla człowieka, a które pożyteczne? Zajęcia polegające na rozwiązywaniu zadań multimedialnych na stronach WWW oraz budowaniu modeli owadów z klocków K'nex.

CZAR DALEKIEGO WSCHODU, CZYLI JAPOŃSKIE LALECZKI KOKESHI

Zapraszamy do spotkania z laleczką Kokeshi – w świecie multimediów i papierowej książeczki. Poznamy historię lalki oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie: Czy nasze bohaterki służą tylko do zabawy? W jak sposób poruszać się po stronie www.yummy.pl, by zagrać w grę, która nauczy nas rozpoznawać laleczki Kokeshi.

CZY POTRAFISZ zmrużyć oczy?

To okazja do zabawy w programie Kai`s Super Goo. Sztuka animacji to prawdziwe zadanie dla twórców mini-komedii. Wśród naszych propozycji mamy następujące zadania: Wydłużający się nos „prawdy” Pinokia. Uśmiech św. Mikołaja.

DLACZEGO GWIAZDY MIGOCZĄ?

Jak się myje ręce w kosmosie? Jak zachowa się mokry ręcznik wykręcony w stanie nieważkości? Co jedzą kosmonauci, jak się ubierają i poruszają w ciasnych pomieszczeniach stacji kosmicznej? Ciekawe spojrzenie na daleki nam świat, tworzenie prac graficznych, rozwiązywanie zadań na stronach WWW i konstruowanie pojazdów do eksploracji Kosmosu.

GEOMETRIA GWIAZDEK ŚNIEGOWYCH

Podczas zajęć poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy śnieg to tylko gwiazdki? Dlaczego płatki śniegu są symetryczne? Co można zrobić ze śniegu? Uczestnicy stworzą swoje własne, niepowtarzalne wzory gwiazdek w przestrzeni wirtualnej i z klocków K’nex.

HISTORIA Groszka

Wiosenny temat dla klasy pierwszej opowiedziany w formie teatrzyku kamishibai. Połączenie wiedzy przyrodniczej na temat cyklu życia rośliny z „wyrażaniem uczuć”, które odmalowane są na „twarzyczce” Groszka. Zajęcia graficzne i konstruktorskie.

JEŻE – KOLCZASTE SSAKI

Czy to prawda, że jeże noszą na swych grzbietach jabłka? Co jedzą te kolczaste ssaki? I co łączy jeża z niedźwiedziem? Zadania plastyczne związane z jeżem, budowanie modeli z klocków K’nex.

KOŁO – wynalazek, który zmienił świat – zajęcia konstruktorskie

Wynalazek i wynalazca – te ważne pojęcia poznamy na podstawie publikacji „Ale patent” Wydawnictwa Dwie Siostry. Kreatywne zajęcia tworzenie prostych konstrukcji przestrzennych w oparciu o tzw. „motyw koła” z użyciem klocków Kne'x.

KSIĄŻKA OBRAZOWA, nie obrazkowa

„Cztery miski” Iwony Chmielewskiej, to pretekst do rozmowy na tematy poważne i zabawy graficzne inspirowane książką o b r a z o w ą. Rozważania dziecięce, o tym, że jedni mają „za dużo”, a drudzy mają „za mało”. Ciekawy temat do realizacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Temat realizowany od II klasy szkoły podstawowej.

LIŚCIE, LATAWCE LISTOPADA

Jesienne liście, a przede wszystkim koszyczki „na jesienne skarby” będą inspiracją do działań konstruktorskich i plastycznych w programie graficznym.

MOTYLE

Najbarwniejsze owady naszej planety. Jak zaplanować wizytę we wrocławskiej Motylarni? Co mają wspólnego gąsienice z motylami i czym różni się ćma od motyla dziennego? A może zaplanujemy hodowlę Bielinka? Zapraszamy na zajęcia, w których nauka i sztuka przeplatają się wzajemnie.

PIASKOWE FANTAZJE

Co można zbudować z piasku? Czy piaskiem można malować? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas zajęć. Dzieci stworzą „piaskowe” prace plastyczne w programach graficznych.

Plac zabaw dla malucha

W trakcie warsztatów dzieci zaprojektują „Zimowy plac zabaw dla malucha”. Huśtawki, karuzele i inne „atrakcje” zostaną wykonane z klocków K'nex na bazie instrukcji z wykorzystaniem baterii solarnych. Zajęcia twórcze, w trakcie których dzieci rozwijają wyobraźnię techniczną. Praca na wybranych stronach WWW.

PODBIEGUNOWE OPOWIEŚCI

Śladami pierwszych odkrywców najzimniejszego kontynentu na świecie. Uczestnicy zajęć poznają różnice pomiędzy Arktyką i Antarktydą, dowiedzą się, gdzie mieszkają Eskimosi i jak dzisiaj wygląda ich życie. Propozycja zajęć dla nauczycieli, którzy przerabiają z dziećmi na lekcji lekturę „Zaczarowana zagroda” i „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.

POGODA NA LATAWCE

Podczas zajęć poznamy historię latawców, kto pierwszy i w jakim celu zastosował latawiec. Z klocków K’nex dzieci zbudują modele, a w programie graficznym stworzą niepowtarzalne wzory latawców.

PORY ROKU Z… lotu ptaka

Zima: jakie ptaki do nas przylatują, a jakie odlatują w sezonie zimowym? Poszukamy odpowiedzi na stronie www.otopjunior.org.pl. Uczestnicy zajęć poznają pokarm tych ptaków i podstawowe zasady ich żywienia, a także jaki zimowy zwyczaj ma związek z ptakami.

PRADZIADKOWIE ZEGARA – zajęcia konstruktorskie

W trakcie zajęć podejmiemy próbę umówienia się w czasie, w którym o zegarkach nie było mowy. Zaprezentujemy dawne sposoby mierzenia czasu i zegary przyszłości. Uczestnicy zajęć zaprojektują swoje własne tarcze zegara z klocków K’nex.

ROWER SOLARNY… ZIMĄ

„Rower solarny zimą” – to propozycja zbudowania jednej z wielu konstrukcji z klocków K'nex zasilanych zieloną energią. Warsztaty twórcze polegające na wymyślaniu przedmiotów i urządzeń zasilanych na baterie solarne, które zdaniem dzieci i młodzieży byłyby przydatne w życiu… szkolnym, tuż po zakończeniu ferii zimowych. Praca na wybranych stronach WWW. Temat dla grup od II klasy SP.

 

ZOO 3D – zajęcia konstruktorskie

Układanie bardziej złożonych form zwierzęcych na podstawie instrukcji z klocków Kne'x oraz form przestrzennych, którym dzieci nadały nazwę „3D”. W czasie zajęć dzieci uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.


TEMATY OKAZJONALNE

 

LODOWY ZAWRÓT GŁOWY

Czyli krótka historia tego zimnego przysmaku. Czy wiesz, kto go wynalazł? Jakie lody lubią Eskimosi? Temat idealny na letnie dni, kiedy wakacje za progiem…

MIKOŁAJ I JEGO CUDOWNY WYNALAZEK

Dlaczego p r a w dz i w e g o Mikołaja tak trudno spotkać? Czy jesteś Mikołaju w Internecie? – na te i inne ważne pytania dzieci poszukamy wspólnie odpowiedzi. Następnie zaprojektujemy i zbudujemy z klocków Kne'x sanie i saneczki.

 

MULTIMUZYKA dla Przedszkolaków

POZNAJEMY INSTRUMENTY MUZYCZNE

Wprowadzenie do muzyki Co to jest muzyka, przegląd instrumentów muzycznych, praca w programach multimedialnych.


ROBOTODŹWIĘKI

Roboty są wśród nas – w naszej kuchni, łazience. Narysujmy robota, który ułatwi nam życie. Wybudujmy automat, który będzie nam pomagał. Jak one brzmią? Jak śpiewałby robot?


JESIEŃ W MUZYCE

Pory roku wielokrotnie inspirowały kompozytorów do tworzenia ich dźwiękowych opisów. Z pewnością najbardziej znanym przykładem są 4 pory roku Antonio Vivaldiego. Od twórczości tego włoskiego kompozytora zaczniemy, a nastepnie zapoznamy się z innymi muzycznymi cyklami pór roku, od baroku, poprzez romantyzm, XX wiek aż do współczesności.


LUTOSŁAWSKI DZIECIOM

Kim był Witold Lutosławski? Poznanie piosenek dla dzieci autorstwa kompozytora. Budowanie i rysowanie postaci, zwierząt i przedmiotów ze świata Pana Tralalińskiego (na podstawie wiersza Juliana Tuwima), które wyglądają jak instrumenty/są kolażem z instrumentów.


 

TEMATY WROCŁAWSKIE

SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI

To zaproszenie do spotkania z literaturą – „Wrocławskich krasnali historie prawdziwe” autorstwa M.Urbanka oraz zabaw multimedialnych dotyczących wrocławskich skrzatów. Próba odpowiedzi na pytanie: W jakich okolicznościach pojawiły się krasnale we Wrocławiu? Gdzie przesiaduje krasnal Bibliofil? Co trzyma w dłoni krasnoludek na wrocławskim Rynku tuż przy fontannie? W czasie zajęć tworzenie figur krasnalowych – przestrzennych z klocków K'nex oraz poznanie strony www.krasnale.pl


ARCHITEKTURA I SZTUKA

BAJKA PROSTOKĄTNA I KWADRATOWA

Temat dla grup przedszkolnych, realizowany w przestrzeni programów edukacyjnych i klocków K’nex. Podczas zajęć dzieci zbudują z klocków kwadratowe królestwo, a z wybranych stron WWW dowiedzą się, jak ułożyć parę królewską i Smoka Wawelskiego z figur geometrycznych.


TRÓJKĄTNA KAROLINA

Gry i zabawy logiczne z wykorzystaniem programu MultiKid, których celem jest powtórzenie wiadomości na temat poznanych figur geometrycznych. Świat trójkątów w literaturze (bajka o „Trójkątnej Karolinie”) i plastycznym opracowaniu ilustracji skierowanej do dzieci młodszych.


MOZAIKOWE CZARY-MARY

Zapraszamy na spotkanie z wielobarwnym światem mozaiki, tej dawnej i tej współczesnej. Zaprezentujemy mozaikowego smoka i miasto, a w nim mozaikowe schody… do nieba. Wykonamy własne mozaiki w programach graficznych, ozdobimy je dźwiękiem, a z klocków K’nex wykonamy ażurowe wzory Czary-mary!


MANDALE, ŁUKI, ROZETY

Zapraszamy na zajęcia, w trakcie których uczestnicy – z wykorzystaniem konkretnych programów graficznych – układają, rysują i malują swoje mandale. Wśród polecanych publikacji znajduje się książka pt. „Mandale: cztery pory roku”, Bemmerlein G. Nasza prezentacja przedstawia mandale w kulturze i sztuce Wschodu i Zachodu.


„D.O.M.E.K. Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji”

to publikacja inspirująca do zajęć twórczych i kreatywnych. W przestrzeni multimediów proponujemy dzieciom zabawy architektoniczne i dekoratorskie. Zabawy w programie MultiKid pozwalają zaprojektować wnętrze kuchni, jadalni i własnego pokoju. W programach graficznych stwarzamy możliwości „namalowania” fototapety według własnego pomysłu.


NATURA I SZTUKA

GEOMETRIA GWIAZDEK ŚNIEGOWYCH

 PIASKOWE FANTAZJE

 AUTOPORTRET w pomarańczach

Zapraszamy na zajęcia, w których pojęcia „portret”, „autoportret” przeplatają się z owocami i warzywami. Arcimboldo – malarz, inżynier, architekt i scenograf – autor „Czterech pór roku” zainspiruje uczestników zajęć do wykonania własnego wizerunku. Proponujemy technikę collage z użyciem elektronicznych narzędzi czyli warzywnych i owocowych pieczątek.


MOTYLE

Najbarwniejsze owady naszej planety. Jak zaplanować wizytę we wrocławskiej Motylarni? Co mają wspólnego gąsienice z motylami i czym różni się ćma od motyla dziennego? A może zaplanujemy hodowlę Bielinka? Zapraszamy na zajęcia, w których nauka i sztuka przeplątają się wzajemnie.


ZWIERZĘTA NA POWAŻNIE I NA WESOŁO

Wrocławskie ZOO na ekranie komputera… Ciekawostki na temat egzotycznych zwierząt żyjących na wolności i w ogrodach zoologicznych. Wykonanie prac graficznych pt.: Środowisko, w jakim żyje dane zwierzę. Fotomontaż czy fotografia – przegląd zabawnych kadrów, w których bohaterami są zwierzęta domowe i nie tylko.


PORTRET CZASU

www.zegarkiclub.pl i www.bbc.co.uk to strony na które warto „rzucić okiem”, by przybliżyć pojęcie zegarka – w kontekście sztuki i nauki. W trakcie zajęć poszukamy odpowiedzi na pytanie: Kto był twórcą zegara kwiatowego i jak określano za jego pomocą czas? W programach graficznych stworzymy „Portret czasu”. Podejmiemy próbę umówienia się w czasie, w którym o zegarkach nie było mowy…


SZTUKA ANIMACJI

CZY POTRAFISZ zmrużyć oczy?

To okazja do zabawy w programie Kai's Super Goo. Sztuka animacji to prawdziwe zadanie dla twórców mini-komedii. Wśród naszych propozycji mamy następujące zadania: Mrugnięcie okiem prezydenta. Wydłużający się nos „prawdy” Pinokia. Uśmiech św. Mikołaja.


ZAJĘCIA KONSTRUKTORSKIE

Tworzenie konstrukcji ażurowych z klocków Kne'x z instrukcji lub wyobraźni.


MAGICZNA KARUZELA

Budowanie prostych konstrukcji obrotowych zasilanych bateriami słonecznymi.


ZOO 2D i 3D

Układanie prostych, płaskich form zwierzęcych na podstawie instrukcji z klocków Kne'x oraz form przestrzennych, którym dzieci nadały nazwę „3D”.


PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Tworzenie prostych konstrukcji przestrzennych w oparciu o tzw. „motyw koła” z użyciem klocków Kne'x.


TEMATY OKAZJONALNE

PLUSZOWY MIŚ

Skąd przybył pluszowy miś? Jaki był najsłynniejszy miś i kto był jego twórcą? Dzieciom przybliżymy stronę www.mis.edu.pl, na której znajdą ciekawe gry i zadania, których bohaterem będzie miś!


MIKOŁAJ I JEGO CUDOWNY WYNALAZEK

Dlaczego p r a w dz i w e g o Mikołaja tak trudno spotkać? Czy jesteś Mikołaju w Internecie? – na te i inne ważne pytania dzieci poszukamy wspólnie odpowiedzi. Następnie zaprojektujemy i zbudujemy z klocków Kne'x sanie i saneczki.

 • Ekran Myśli
 • Mistrzowie Kodowania
 • Projekt Tutting
 • Muzyczna Akademia Firleja
 • Modna Książka – Jeans & Audiobook
 • Barwy uczuć
 • STEP by STEP. Architektura dźwięku
 • Z szalikiem do filharmonii
 • Zielona Gęś
 • MIŁOSZne SINGLE
 • Ptasie wesele
 • Poeta? Obecny!
 • DJ Chopin
 • 20 282 Pomarańcze
 • Stypa po Słowackim
 • Miłosna poezja SMS-owa
 • Projekt plastyczny „Conectando Paises”

 


Ekran myśli

 

ekran

 

Projekt opracowany w partnerstwie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST.

Inspiracją do realizacji projektu były bajki Erny Rosenstein, jednej z najwybitniejszych artystek sztuki polskiej XX wieku. Nieznane dotąd większej grupie czytelników utwory dla dzieci wydało wrocławskie wydawnictwo Warstwy, a my postanowiliśmy opowiedzieć je poprzez obraz i muzykę. Bajki te są bardzo różne zarówno w temacie, jak i w formie, balansują na granicy jawy i snu, obecny w nich jest bliski artystce duch surrealizmu. Znajdziemy w nich zarówno opowiadania, jak i wiersze, a ich bohaterami są i ludzie, i przedmioty.

Do współpracy zaprosiliśmy wrocławską Akademię Sztuk Pięknych – Pracownię Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności pod nadzorem merytorycznym i artystycznym prof. dr hab. Adama Chmielowca i as. Sonii Ruciak, ponieważ to właśnie ci artyści maja za sobą szereg realizacji malarstwa wielkoformatowego we Wrocławiu, ale nie tylko. Pan Profesor z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem poparł nasz projekt i przystąpiliśmy do współpracy.

Autorką projektu Muralu jest Sylwia Jakubowicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, współautorami – prof. Adam Chmielowiec i as. Sonia Ruciak.
 
Projekt miał na celu popularyzację nieznanych bajek Erny Rosenstein, naszym celem było również wykorzystanie nowych technologii w przekazie sztuki,  w związku z  tym zaprosiliśmy do współpracy młodzież z Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej z ul. Kłodnickiej. Podczas warsztatów literacko-graficznych w MultiCentrum, które było pomysłodawcą projektu, młodzież poznała utwory Erny Rosenstein i stworzyła prace graficzne inspirowane bajkami Artystki. Prace można było przez ponad miesiąc oglądać na wystawie udostępnionej w filii nr 23  przy bulwarze Ikara 29-31.

Podczas warsztatów dźwiękowych pod opieką kompozytora Mateusza Ryczka przygotowała dźwięki służące do udźwiękowienia muralu za pomocą kodu kreskowego QR, i na tym polega też czar naszego muralu, ponieważ  jest on pierwszym bibliotecznym, dźwiękowym muralem we Wrocławiu. Na oknach obok muralu, rozmieszczone są kody QR, które pozwalają na odsłuchanie muralu.

Partnerem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, która zgodziła się na wykorzystanie ściany pod działanie artystyczne, udzieliła wsparcia finansowego w postaci przygotowania ściany pod mural i użyczyła sprzętu.

Koordynacja projektu: Małgorzata Karpicka.

 

Artukułu o muralu: http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/niepokojacy-mural-zdobi-sciane-wroclawskiej-biblioteki/

 

                         

 


Mistrzowie Kodowania

 

Z przyjemnością informujemy, że MultiCentrum przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mistrzowie Kodowania”. Program działa od 2013 roku, jest realizowany w szkołach, a jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Od niedawna programowanie odbywa się także w bibliotekach. W tegorocznej IV edycji MultiCentrum, należące do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, jest jedyną biblioteką w tym mieście, w której będziemy uczyć dzieci i młodzież programowania w intuicyjnym języku Scratch, od prostych animacji do tworzenia swoich gier i programów. Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, także ważnej współpracy w grupie.


Program realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.
 
W ramach programu  Instruktorzy MultiCentrum wezmą udział w szkoleniach, po których zostaną zrealizowane bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży w naszej placówce.
 
Warsztaty programowania planowane są w II semestrze roku szkolnego. Więcej szczegółów wkrótce.
 
Dokładniejsze informacje o projekcie: http://mistrzowiekodowania.pl/
 
Zobaczcie, dlaczego warto dzieci uczyć programowania.

 


Projekt Tutting

 

Projekt TUTTING miał miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Musica Electronica Nova 2017 i był kooperacją MultiCentrum/Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Narodowego Forum Muzyki.

Tutting to taniec dłoni i palców. Ideą projektu było stworzenie tanecznego performance’u z muzyką elektroniczną na żywo. Autorami całej zawartości artystycznej są dzieci i młodzież: począwszy od scenografii (opieka merytoryczna: Małgorzata Karpicka), kreację dźwięków (opieka merytoryczna: Mateusz Ryczek) aż po zaplanowanie choreografii (opieka merytoryczna: Katarzyna Kabat). Ruchy w oku kamery wyzwalały dźwięki, tworząc warstwę muzyczną. Z kolei warstwa muzyczna prowokowała ruchy. Istotą prezentacji było wzajemne przenikanie, interakcja pomiędzy ruchem a uwalnianym dźwiękiem.

Kierownictwo artystyczne: Mateusz Ryczek

 

 


Muzyczna Akademia Firleja

 

Akademia składała się z dwóch oddzielnych serii zajęć.


Pierwsza seria zajęć

Pierwsza seria zajęć  odbyła się po zakończeniu roku szkolnego 2015/16. ODA Firlej, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu oraz MultiCentrum, zaprosił uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w nowatorskim projekcie edukacyjnym pt. „Ukryte dźwięki”.„Ukryte Dźwięki” to muzyczne warsztaty w MultiCentrum składające się z dwóch turnusów zwieńczonych – każdy z osobna – eksperymentalnym koncertem w Klubie Firlej. Pod fachową opieką Mateusza Ryczka –kompozytora młodego pokolenia, uczestnicy dowiedzieli się m.in. co to jest partytura graficzna, jak przetwarzany jest dźwięk, co to jest muzyczna improwizacja, jak słuchać się wzajemnie podczas wspólnego grania, jak działają programy muzyczne, co to jest sampler. Kameralne grupy złożone z 15 uczestników przez 5 dni za pomocą różnych przedmiotów poszukiwały nietypowych brzmień, zapoznały się z dyscypliną formalną i regułami kompozycji. Zwieńczeniem kilkudniowej pracy był występ na profesjonalnej scenie Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, która na co dzień gości zawodowych muzyków. Finałowy koncert pierwszej grupy można zobaczyć na filmie oraz obejrzeć w galerii zdjęć:


 
Druga seria zajęć

Druga seria zajęć Akademii miała miejsce we wrześniu- listopadzie 2016 roku. Uczestniczące klasy z wrocławskich szkół były zaproszone na zajęcia muzyczne do Ośrodka Działań Artystycznych Firlej oraz do MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Blok zajęć składał się z dwóch części: pierwsza odbywała się w Ośrodku Działań Artystycznych, druga w MultiCentrum.

Dzięki współpracy z Wrocławskim Oddziałem Związku Kompozytorów Polskich wykłady w ODA Firlej zostały poprowadzone przez artystów kompozytorów, specjalistów w danej tematyce.

Odbiór muzyki wymaga określonej wrażliwości, wiedzy i umiejętności. Szkoła jest ważnym ogniwem w procesie kształtowania tych cech za pomocą edukacji muzycznej. Podejmowane w ramach szkolnych programów działania nie będą dostatecznie skuteczne bez zaangażowania i wsparcia ze strony podmiotów z sektora kultury i sztuki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, został przygotowany cykl niezwykłych zajęć muzycznych, które pozwoliły przenieść się w świat dźwięków i nie tylko poznać jego historię, ale też podjąć próbę własnej twórczości. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu dostarczyła młodym Wrocławianom wiele satysfakcji i radości z obcowania ze sztuką. Uczniowie zostali wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, zostali przygotowywani do uczestnictwa w kulturze i stymulowani do rozwijania ciekawości świata, w tym świata sztuki. Była to nowa szansa świadomego i aktywnego uczestniczenia w kulturze.
    
 
Projekt Muzyczna Akademia Firleja dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Modna Książka – Jeans & Audiobook


Projekt czytelniczy pt. „MODNA KSIĄŻKA Jeans&Audiobook” miał swój finał 23 kwietnia 2016 r. w ramach inauguracji Wrocław Światową Stolicą Książki UNESCO. Było to nowatorskie działanie – ze względu na przestrzeń, partnerstwo i promocję audiobooków.

Akcent został położony na promocję czytelnictwa poprzez innowacyjne podejście do „obecności literatury” w przestrzeni miejskiej oraz budowanie publiczności  –  sztuka dla widzów (Audience Development) w partnerstwie z firmą odzieżową BIG STAR. Wartością przedsięwzięcia była współpraca instytucji kultury i firmy komercyjnej.

Realizacja projektu miała charakter etapowy, na który składała się część zwana PROCESEM (praca merytoryczna skierowana do młodzieży gimnazjalnej – „Żywe manekiny z modną książką”), HAPPENING polegający na upublicznianiu audiobooków w pięciu sklepach BIG STAR we Wrocławiu, znajdujących się w dużych centrach handlowych (działanie artystyczne: „Literacka fonosfera” i „Żywe manekiny” w dniu 23 kwietnia 2016 r.) oraz etap EWALUACJI (do 30 czerwca 2016 r. – kreowanie działań animacyjnych: „Gwiazdorski wybór literatury. Ciekawe co czytają Ci, co noszą dżinsy”, badanie ewaluacyjne). Zamysł popularyzatorski, innowacyjny projektu polegał na wykorzystaniu fonosfery pięciu sklepów BIG STAR do prezentacji specjalnie wybranych fragmentów literatury poprzez audiobooki będące w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Fotorelacja – o tym, jak było – w galerii poniżej, a okolicznościowa gazetka „Miłość chodzi w dżinsach” (z wyborem polecanych audiobooków) w załączniku na dole strony.

 Barwy uczuć

Zapraszamy do zabawy walentynkowej! W ramach projektu powstały kartki walentynkowe z ukrytymi cytatami z literatury pięknej. Możesz je tu pobrać. Każda kartka to inny cytat – wybierz odpowiednie słowa dla swojej sympatii i przekaż całą paletę BARW UCZUĆ korzystając z wypowiedzi Romea, Klary, Wertera i innych bohaterów wielkiej literatury! Cytaty zostały nagrane i przetworzone na grafikę (w spektogram) za pomocą programu do analizy dźwięku. Obdarowana osoba będzie mogła odszukać cytatu w książce w bibliotece (filii 44 MBP) lub odsłuchać online nagrania stworzonego przez uczniów klasy 1 LM ZS4.


Cytat 3
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c3

Cytat 7
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c7

Cytat 9
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c9

Cytat 14
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c14


Pliki do ściągnięcia, zawierające powyższe cytaty, znajdziesz na dole strony, w postaci załączników.

Informacje o projekcie

Pomysł, opieka merytoryczna nad nagraniem i warsztaty: Mateusz Ryczek / MBP/MultiCentrum

Wybór i opracowanie cytatów: Kamila Sowińska / MBP/Filia 44

Współpraca: Agata Szczepańska / ZS4

Koordynacja: Witold Szymański / ZS4

Projekt graficzny kartki: Sylwia Olszewska-Tracz / MBP

Filia nr 44 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 210

 STEP by STEP. Architektura dźwiękuLegenda głosi, że na Mostku Pokutnic rozpiętym między wieżami kościoła św. Marii Magdaleny pojawiają się po zmroku dusze próżnych dziewcząt, które spędziły życie na zabawach i kokietowaniu adoratorów zamiast na wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. 

Projekt STEP by STEP legendę tę podchwycił i zinterpretował. Pierwsze efekty prac zespołu można już zobaczyć i usłyszeć.

Dzwonki inspirowane dźwiękiem Dzwonu Grzesznika powstały na warsztatach pod opieką pana Mateusza Ryczka - instruktora MultiCentrum.

    

             
           

 
           

 

 
             
             
           


Aby odsłuchać dzwonki klikaj na litery. Po odsłuchaniu dzwonka możesz zapisać plik na swoim dysku klikając prawym klawiszem - opcja „Zapisz dźwięk jako...” 

Z szalikiem do filharmonii

Logo projektu Z szalikiem do filharmonii

W ramach projektu dzieci i młodzież stworzyła interaktywną, wielkoformatową grę planszową „Z szalikiem do filharmonii”. Gracz rzuca wirtualną kostką do gry i porusza się bezpośrednio po planszy jako „pionek” uruchamiając animacje i muzykę. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Droga może być skrócona, gdy gracz natrafi na pięciolinię przenoszącą na dalsze pole, lub wydłużona, gdy stanie na polu z szalikiem cofającym o określoną liczbę pól.

Gra została zainspirowana Chantefleurs et chantefables Witolda Lutosławskiego do poezji Roberta Desnosa i w całości stworzona przez dzieci i młodzież według koncepcji Mateusza Ryczka, kompozytora młodego pokolenia. Powstała podczas działań warsztatowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej/MultiCentrum2 i Galerii Entropia (animacje) w ramach programu Fundacji Orange.

 

Projekt składał się z czterech etapów:

1. W ramach warsztatów (muzycznych, plastycznych oraz wideo) uczestnicy stworzyli interaktywną grę-instalację, dla której inspiracją była muzyka Witolda Lutosławskiego. Gra została zainstalowana w przestrzeni miejskiej i udostępniona.

2. Dzieci stworzyły graficzne projekty szalików inspirowane muzyką Lutosławskiego oraz wizualizacją jego partytur. Zgodnie z ideą projektu, Lutosławski stał się idolem i jemu kibicowaliśmy! Najlepszy projekt, wybrany w drodze głosowania, został wyprodukowany jako prawdziwy szalik kibica w 100 egzemplarzach.

3. Edukatorzy opracowali scenariusze inspirowane muzyką Witolda Lutosławskiego, związane z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży realizowaną w przestrzeni MultiCentrum2 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Scenariusze zostały wydane w formie elektronicznej i udostępnione online na stronie internetowej MBP we Wrocławiu. Uzupełnia je bibliografia poświęcona życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego.

4. Na zakończenie odbyła się wystawa projektów graficznych szalików oraz prelekcja na temat twórczości Lutosławskiego.

 

Zapraszamy do posłuchania próbek dotychczasowych efektów pracy warsztatowej na stronie Fundacji Orange.

Interaktywna wielkoformatowa gra planszowa „Z szalikiem do filharmonii” we Wrocławskim Teatrze Lalek.


Bibliografia i scenariusze do pobrania znajdziesz na dole strony, w postaci załączników.
MIŁOSZne SINGLE


W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu skomponowali utwory hip-hopowe. Działania warsztatowe odbyły się w przestrzeni MultiCentrum2 we Wrocławiu. Wybrane fragmenty poezji Czesława Miłosza zostały opracowane pod opieką merytoryczną Mateusza Ryczka – kompozytora młodego pokolenia (www.mateuszryczek.com).

Nowe technologie w interaktywnym centrum edukacji pozwoliły na przygotowanie 4 SINGLI tylko i wyłącznie z użyciem programu Cubase wraz z wtyczkami VST, które pozwoliły na uzyskanie bogatej palety barw z oryginalnych dźwięków nagranych samodzielnie przez uczestników warsztatów.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach polonistycznych prowadzonych przez Aleksandrę Kryzar zakończonych konkursem na temat życia i twórczości Czesława Miłosza. Stworzyli także oryginalne okładki do swoich singli pod opieka merytoryczną plastyczki Małgorzaty Aszkiełowicz.

Posłuchaj utworów w serwisie SoundCloud

O projekcie napisali:
www.dolnoslaskie.naszemiasto.pl: „Uczniowie rapują teksty Miłosza”
www.polskie-cmentarze.pl: „Miłosz w rytmie hip-hop”
www.wroclaw.gazeta.pl: „Uczniowie rapują Miłosza. Posłuchaj Miłosznych singli”Ptasie weselePTASIE WESELE to zwyczaj obchodzony na Dolnych Łużycach – dzieci dokarmiają w zimie ptaki i mogą za to w nagrodę wziąć udział w weselu. Szykują ciasto w kształcie sroki. Obchodzone przez dzieci 25 stycznia PTASIE WESELE łączy się z obserwacjami świata roślin i zwierząt.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 44 i MultiCentrum2, w ramach realizacji działania W KIERUNKU KULTURY, zaproponowały zabawy plastyczne i multimedialne promujące pradawny zwyczaj. Zajęciom towarzyszyła wystawa pt. „Pozdrowienia z Łużyc”, a finał projektu odbył się w Muzeum Etnograficznym.Działanie powstało z inicjatywy Pani Anny Różowiec i było realizowane w partnerstwie kilku instytucji:

 • Amici Silesia et Lusatia (ASEL) / Miłośnicy Śląska i Łużyc / Przedstawiciel: Anna Katarzyna Dubowska
 • Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie / Oddział Dolnośląski we Wrocławiu / Prezes: Ludmiła Gajczewska
 • Muzeum Etnograficzne / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Kierownik: Elżbieta Berendt
 • Zespół Szkół nr 4 / koordynator: Witold Szymański
 • Studium baletowe we Wrocławiu / Ewa Miedzińska i Maria Białecka
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia 44 i MC2) / koordynator działań: Małgorzata Karpicka.

 Poeta? Obecny!


POETA? OBECNY! TADEUSZ RÓŻEWICZ... W przestrzeni codziennej, blisko naszych spraw, w przedmiotach oznaczonych piętnem indywidualizmu…

Wystawa prac Gimnazjalistów miała miejsce 9 czerwca w Filii 44 MBP we Wrocławiu przy Powstańców Śląskich 210. Wernisaż był podsumowaniem warsztatów z użyciem techniki decoupage, których realizacja odbyła się w ramach Projektu NAUKA CHODZENIA / ROK RÓŻEWICZA 2011. Działanie realizowane w partnerstwie Filia 44 – ZS nr 4 – MultiCentrum2.


Wernisaż prezentował przedmioty codziennego użytku przetworzone artystycznie zgodnie z założeniami – Poeta blisko nas. Słowa Tadeusza Różewicza obecne w naszej codzienności.

Głosami Czytelników MBP we Wrocławiu wyróżniono trzy Osoby i trzy przedmioty, które najlepiej – zdaniem glosujących – oddały idee obecności poezji w przestrzeni przedmiotów codziennego użytku:

I miejsce – Kamil Rzetelski

II miejsce – Daniel Wyszyński

III miejsce – Katarzyna Kubiak

Gratulujemy!DJ Chopin

DJ CHOPIN jest partnerskim projektem MultiCentrum2 i Filii 44 MBP we Wrocławiu, realizowanym wraz z najbliższym sąsiadem – Zespołem Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich.

Celem wspólnego działania jest popularyzacja wiedzy i literatury o Fryderyku Chopinie w gronie młodzieży licealnej oraz czytelników skupiających swoją uwagę na twórczości wielkiego kompozytora. Licealiści z Zespołu Szkół nr 4, pod opieką merytoryczną kompozytora Mateusza Ryczka, opracowali produkt – autorskie dzwonki na telefon inspirowane osobą i twórczością Fryderyka Chopina.

Dzwonki zamieszczone na naszej stronie powstały w ramach warsztatów komputerowych przeprowadzonych w przestrzeni MultiCentrum2 – interaktywnego centrum edukacji. Każdy z dzwonków jest indywidualnie stworzonym mini-utworem muzycznym, u którego podstaw leży twórczość Fryderyka Chopina. Fragmenty różnych utworów tego wielkiego polskiego kompozytora zostały zestawione w nowych kontekstach, a dźwięk fortepianu został poddany działaniu cyfrowych przetworników, filtrów, wtyczek VST oraz, co najważniejsze, stał się uległym tworzywem modelowanym przez estetyczne odczucia licealnej młodzieży z Zespołu Szkół nr 4.

D–1–Biesiekierska | J–2–Dudziak&Szumiata | F–3–Dzieniszewska | R–4–Klaniecka&Witkowska | Y–5–Krol | D–6–Krychowska&Dobrzynski | E–7–Michulka&Kohyt | R–8–Niechcial&Korkus | Y–9–Pilipowicz&Oledzki | K–10–Rekas&Jasek | C–11–Slawinski | H–12–Wojda&Lukas | O–13–Wyrembak | P–14–Wyrembak2 | I–15–SMS Biesiekierska | N–16–MS Dudziak&Szumiata | A.–17–SMS Dzieniszewska | D.–18–SMS Krol | 2–19–SMS Michulka&Kohyt | 0–20–SMS Niechcial&Korkus | 1–21–SMS Slawinski | 0–22–Ryczek [poza konkursem]20 282 Pomarańcze

W tytule projektu zawieramy propozycję działań w obszarze edukacji kulturalnej, o charakterze wielozmysłowym: od obrazu – poprzez cyberprzestrzeń – do architektury miejsc i relacji międzyludzkich. 

20 282 – to numer przystanku tramwajowego przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu- symboliczny cel podróży, do której zapraszamy dzieci  nieobecne do tej pory w świecie sztuki. POMARAŃCZE to inspiracja podróżą Jana Dormana – polskiego pedagoga i reżysera, który zwiedził Paryż smakując pomarańcze, zamieniając bilet metra na własne doświadczenia drogi, przestrzeni, sztuki otoczenia. Projekt realizuje MultiCentrum2 – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu z partnerskim udziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Inicjatywą Edukacyjną eMSA. Motywem przewodnim działania jest droga, jaką dzieci muszą pokonać, by dotrzeć do muzeum – zarówno mentalna, jak i praktyczna; świadoma i rozwojowa; wielozmysłowa – łącząca aktywność manualną z nowymi technologiami.

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.
AMPLITUDA UCZUĆ (GIMNAZJUM)

Akcja związana z obchodzonym 14 lutego – dniu św. Walentego – Święta Zakochanych. Szczegóły na stronie www.biblioteka.wroc.pl zakładka: MultiCentrum – z początkiem lutego 2017 roku.

BAJKA PROSTOKĄTNA I KWADRATOWA (KLASA I SP)

Temat realizowany w przestrzeni programów edukacyjnych i klocków K’nex. Podczas zajęć dzieci twórczo przekształcają figury geometryczne zbudowane z klocków, a następnie w ciekawy sposób poznają elementy sztuki współczesnej z Muzeum Ms2 w Łodzi. Temat inspirowany wierszem Danuty Wawiłow.

BAŚNIOWA AFRYKA (KLASY I-II SP)

Wysłuchane „Baśnie afrykańskie” to inspiracja do rozmowy na temat zwierząt żyjących w Afryce. Na stronie National Gallery of Art uczestnicy stworzą wirtualną dżunglę, a z klocków K’nex zbudują różne modele zwierząt.

„D.O.M.E.K. Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji” – zajęcia konstruktorskie (KLASY II – VI SP)

to publikacja inspirująca do zajęć twórczych i kreatywnych. Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy, w oparciu o własne pomysły, zbudują najbardziej śmiałe projekty domków. Propozycja dla klas drugich, które nabyły umiejętności konstruktorskie w czasie wcześniejszych zajęć.

DOTKNIJ WROCŁAW (KLASY I-II SP)

Zapraszamy do zbudowania Niewidzialnej wystawy i zapoznania się z publikacją Marka Kalbarczyka. Połączenie wiedzy na temat, jak widzą Wrocław osoby słaboowidzące i niewidome. Wspólne czytanie książki obrazowej „Oczy” Iwony Chmielewskiej.

DŹWIĘKOWE LEKTURY (Gimnazjum)

Tworzenie mini słuchowiska radiowego na podstawie wybranej lektury z wykorzystaniem przetwarzania dźwięku w programie Cubase (np. możliwość tworzenia wielu postaci z jednego głosu) oraz efektów dźwiękowych budujących tło i przestrzeń sceny. Wybór lektury do opracowania – po stronie Nauczyciela i Gimnazjalistów.

HISTORIA RZECZY CODZIENNYCH (KLASA III SP)

„Czy myśleliście o tym, jak powstały rzeczy, które mamy wokół siebie? Kto zdecydował, jak mają działać, z czego mają być zrobione i jak mają wyglądać? Kto je zaprojektował?” – cytat z książki „Historia rzeczy codziennych” posłuży za motto do zajęć poświęconych przedmiotom codziennego użytku w… kuchni. Wprowadzimy pojęcie: design, a dzieci opracują własne pomysły na przedmioty zarazem piękne jak i użytkowe.

JAK KOT CZARNY Z BIAŁYM KOTEM UMÓWIŁY SIĘ POD PŁOTEM (KLASA I SP)

Tytuł spotkania został zaczerpnięty z wiersza Marcina Brykczyńskiego. W trakcie zajęć zaproponujemy dzieciom zabawy graficzne w programie Tux Paint inspirowane poezją dziecięcą z tomiku pt. „Czarno na białym” Marcina Brykczyńskiego oraz budowanie prostych płaskich konstrukcji z klocków K'nex.

KORESPONDENCYJA KWIATOWA (KLSY III – VI SP)

Zajęcia nawiązujące do obchodzonego 14 lutego – dnia św. Walentego – Święta Zakochanych. Działanie inspirowane publikacją „Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki” Małgorzaty Baranowskiej. Połączenie wiedzy przyrodniczej z pracą graficzną, której celem jest poznanie historii sztuki i kultury „okazywania sympatii”.

KSIĄŻKA OBRAZOWA, nie obrazkowa (KLASY II – III SP)

„Cztery miski” Iwony Chmielewskiej, to pretekst do rozmowy na tematy poważne i zabawy graficzne inspirowane książką o b r a z o w ą. Rozważania dziecięce, o tym, że jedni mają „za dużo”, a drudzy mają „za mało”. Ciekawy temat do realizacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Temat realizowany od II klasy szkoły podstawowej.

MOSTEK CZAROWNIC (KLASY I – III SP)

„Mostek Pokutnic” w legendach wrocławskich i jako element działania plastycznego w programach graficznych, opowiadany za pomocą teatrzyku Kamishibai. Temat informuje o projekcie MOSTY realizowanym z okazji Europejskiej Stolicy Kultury WROCŁAW 2016. Dla najodważniejszych wirtualny spacerek po mostku łączącym dwie wieże katedry Marii Magdaleny. Budowanie płaskorzeźby w trójwymiarze.

MÓJ PRZYJACIEL… (KLASY I SP)

W teatrzyku Kamishibai opowiemy o przeobrażeniu barwnej gąsienicy w pięknego motyla na podstawie „Mój przyjaciel Kemushi” Nathalie Dargent i Mandona Sadat. Zapraszamy na zajęcia, w których nauka i sztuka przeplatają się wzajemnie. Zajęcia literacko-graficzne.

LUTOSŁAWSKI DZIECIOM (KLASY I – III SP)

Kim był Witold Lutosławski? Poznanie piosenek dla dzieci autorstwa kompozytora. Budowanie i rysowanie postaci, zwierząt i przedmiotów ze świata Pana Tralalińskiego (na podstawie wiersza Juliana Tuwima), które wyglądają jak instrumenty/są kolażem z instrumentów.

PODBIEGUNOWE OPOWIEŚCI (KLASY I-II SP)

Śladami pierwszych odkrywców najzimniejszego kontynentu na świecie. Uczestnicy zajęć poznają różnice pomiędzy Arktyką i Antarktydą, dowiedzą się, gdzie mieszkają Eskimosi i jak dzisiaj wygląda ich życie. Propozycja zajęć dla nauczycieli, którzy przerabiają z dziećmi na lekcji lekturę „Zaczarowana zagroda” i „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.

PARASOLNIK (KLASY IV-V SP)

Kto i dlaczego trzyma parasol nad żabką? Kto i gdzie łapie wodę do fartucha? – na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w trakcie spotkania inspirowanego książką „Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach” Wojciecha Widłaka z ilustracjami Pawła Pawlaka.  Zapraszamy na kreatywne zabawy inspirowane Fontanną Krasnali: o czym marzy, myśli i śni Parasolnik, Spragniony i Karmiący Ptaki?

PSZCZOŁY (KLASY II-III SP)

„Pszczoły” w  ilustracji Piotra Sochy i tekstach Wojciecha Grajkowskiego – to spotkanie z artystyczną ilustracją, rzetelną wiedzą przyrodniczą i refleksją: Co się stanie ze światem, gdy zabraknie w nim pszczół? Zajęcia literacko-konstruktorskie – w opracowaniu /marzec 2017/

PTASIE PLOTKI I KŁOPOTKI (KLASY I – III SP)

Poznanie utworów, do których Witold Lutosławski skomponował muzykę: „Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik”, „Pióreczko”. Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex.

SZUKAJĄC MARUDKA – SPOTKANIE Z  JAPOŃSKIM TEATRZYKIEM KAMISHIBAI (KLASY I-III SP)

Podczas zajęć wykorzystamy teatrzyk KAMISHIBAI. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę, – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych. W programach graficznych dzieci stworzą sceny zakończenia historii Marudka.

ŚPIEWOBAJKI LUTOSŁAWSKIEGO (KLASY IV – VI SP)

„Śpiewobajki Lutosławskiego” to zajęcia warsztatowe dla dzieci, w ramach których uczestnicy poznają muzykę Witolda Lutosławskiego i niektóre środki techniczne charakterystyczne dla jego języka muzycznego. Podczas twórczej zabawy dzieci (bez przygotowania muzycznego), dzięki specjalnie napisanemu programowi DJ_LUTOS, jest w stanie zrozumieć i doświadczalnie odkryć takie elementy języka muzycznego Lutosławskiego, jak aleatoryzm czy podział faktury na trzy pasma wysokościowe.

Działania warsztatowe są inspirowane nagraniem „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego i wykorzystaną w nim poezją Roberta Desnosa.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

WYOBRAŹNIA W DŻINSACH (KLASY III – IV SP)

Z publikacji „M.O.D.A. Metki Obcasy Dżinsy Adidasy” Katarzyny Świeżak i Katarzyny Boguckiej możemy się dowiedzieć, jak w różny sposób definiowane jest słowo „moda” i jaką rolę pełni projektant. Zapraszamy do naszej zabawy w projektowanie dżinsów dla ulubionego bohatera literackiego! I rozmowy o audiobookach.

ZAGRAJ MI, PINOKIO – OD KSIĄŻKI DO DŹWIĘKU (KLASY IV – VI SP)

Tworzenie muzycznych i graficznych ilustracji do fragmentów książki Carla Collodiego pt. „Pinokio”. Zajęcia inspirowane popularną lekturą szkolną.

„GRANATOWY ZESZYT” WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO (KLASY IV – VI SP)

„Granatowy zeszyt” Witolda Lutosławskiego – znajdujący się (jak cała spuścizna po kompozytorze) w zbiorach Fundacji Paula Sachera w Bazylei – stanowi pamiętnikarski zapis wrażeń i refleksji Lutosławskiego wobec współczesnych mu zjawisk i tendencji w kulturze; swoisty dialog artysty z współczesnymi mu twórcami, dziełami i ideami sztuki. To zapis poglądów dotyczących sztuki i roli artysty w otaczającym go świecie. „Granatowy zeszyt” z jednej strony stanowi „pretekst” do spotkania z twórczością wybitnego kompozytora, a z drugiej pozwala młodzieży postawić się w sytuacji aktualnego odbiorcy kultury – „tu i teraz” – jak to czynił Witold Lutosławski, prowadząc swoje zapiski.

Rozważania na temat „piękna” i „potrzeb kulturalnych”. Wykonanie autorskiego „Pamiętnika kulturalnego” pozwoli uczestnikom zajęć na utrwalenie swojej „obecności w kulturze” w dłuższej perspektywie czasowej – zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

 

 


ARTYSTYCZNY WROCŁAW  (KLASY I – VI SP)

Zapraszamy na rozmowę artystyczną inspirowaną Zoovenirami wrocławskiej artystki Anny Gawlikowskiej. To nowatorskie i dowcipne spojrzenie na architekturę miasta pozwala dzieciom stworzyć wizerunki własnych budowli poprzez wykonanie prac plastycznych w programach graficznych. W ramach zajęć także konstruowanie „pamiątki z Wrocławia” z ażurowych klocków K'nex - budowanie z wyobraźni.

GDYBYM MIESZKAŁ W ZAMKU... – zajęcia konstruktorskie (KLASY I – III SP)

Podczas zajęć poznamy historię niektórych zamków Dolnego Śląska i poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim była Księżniczka Daisy. W programie konstruowanie zamków i twierdz z klocków K'nex.

KOLOROWE KAMIENICZKI WROCŁAWIA (KLASY I – II SP)

Poznamy najciekawsze i najpiękniejsze wrocławskie kamienice i posłuchamy związanych z nimi legend  i anegdot.  Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość wykonania swojej własnej, autorskiej kamieniczki.

MOSTEK CZAROWNIC (KLASY I – III SP)

„Mostek Pokutnic” w legendach wrocławskich i jako element działania plastycznego w programach graficznych, opowiadany za pomocą teatrzyku Kamishibai. Temat informuje o projekcie MOSTY realizowanym z okazji Europejskiej Stolicy Kultury WROCŁAW 2016. Dla najodważniejszych wirtualny spacerek po mostku łączącym dwie wieże katedry Marii Magdaleny. Budowanie płaskorzeźby w trójwymiarze.

MOSTY I KŁADKI WROCŁAWIA– zajęcia konstruktorskie (KLASY I – VI SP)

Który z wrocławskich mostów nosił nazwę Mostu Cesarskiego? Gdzie we Wrocławiu mieści się najwyżej położony most… Zdefiniujemy pojęcia: most i kładka. Zbudujemy z ażurowych klocków K'nex mostki i kładki nad różnymi przeszkodami. Inżynierski problem wytrzymałości konstrukcji dzięki zastosowaniu wsporników. Dla klas IV-VI wirtualne testowanie budowanego mostu.

MOSTY WROCŁAWIA NA STAREJ RYCINIE (KLASY IV-VI SP)

Kontynuacja tematu „Mosty i kładki Wrocławia”, w trakcie którego prezentowane są wizerunki najstarszych – nie istniejących już dzisiaj – mostów Wrocławia. Temat konstruktorski oparty na wiedzy historycznej miasta i materiałach źródłowych znajdujących się w zbiorach cyfrowych www.wrocław.fotopolska.eu

PANORAMA RACŁAWICKA (KLASY III – IV SP)

Jeśli dzieci i młodzież widziały Panoramę Racławicką we Wrocławiu, a chciałyby „przeżyć to jeszcze raz” ale w wirtualnej przestrzeni – to zapraszamy do naszego MultiCentrum. Zabawy konstrukcyjne z ażurowych klocków K`nex umożliwiają wykonanie obiektu przypominającego architekturę oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W czasie zajęć każdy będzie mógł namalować swoją panoramę w Corel Painter Classic. A na stronie www.kula.gov.pl – ułożyć największy obraz w Polsce z najmniejszych elektronicznych puzzli.

WROCŁAW - SKRZYŻOWANIE DRÓG WIELKICH KOMPOZYTORÓW (KLASY IV – VI SP, GIMNAZJUM)

Podążmy szlakiem kompozytorów związanych z Wrocławiem poruszając się wirtualnie w przestrzeni miasta oraz równocześnie - poprzez historyczne epoki, docierając aż do współczesności. W ramach działań warsztatowych – przetwarzanie dźwięków, live electronics, tworzenie własnych kompozycji z nagrań.

WROCŁAW W CHMURACH (KLASY I – VI SP)

Zajęcia poświęcone najwyższym budynkom Wrocławia. Zastanowimy się, jak to jest mieszkać w chmurach, mając u stóp panoramę miasta. Z klocków dzieci zbudują wieżowce na miarę Sky Tower, a w programie graficznym stworzą wizerunki własnych, najwyższych budowli.

WROCŁAWSKIE ZABYTKI TECHNIKI (KLASY III – VI SP)

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć ciekawe obiekty z terenu całego Wrocławia, które są zabytkami, a których my tak nie postrzegamy. Pokażemy obiekty mające wkład w rozwój miasta i w jego stałe unowocześnianie. Po prezentacji uczniowie będą mogli zbudować modele z klocków wg własnych pomysłów.

 

Proponujemy wybór tematów związanych z nietypowymi świętami:


4 października - Międzynarodowy Dzień Zwierząt

 

CO W TRAWIE BRZĘCZY (KLASY I-II)

Zajęcia pokazujące bogactwo świata owadów. Ile owadów żyje na Ziemi? Które z nich są groźne dla człowieka, a które pożyteczne? Zajęcia polegające na rozwiązywaniu zadań multimedialnych na stronach WWW oraz budowaniu modeli owadów z klocków K'nex.

 

MOTYLE, czyli łuskoskrzydłe (KLASY II-II)

Najbarwniejsze owady naszej planety. Jak zaplanować wizytę we wrocławskiej Motylarni? Co mają wspólnego gąsienice z motylami i czym różni się ćma od motyla dziennego? A może zaplanujemy hodowlę Bielinka? Zapraszamy na zajęcia, w których nauka i sztuka przeplatają się wzajemnie.

PSZCZOŁY (KLASY II-III)

„Pszczoły” w  ilustracji Piotra Sochy i tekstach Wojciecha Grajkowskiego – to spotkanie z artystyczną ilustracją, rzetelną wiedzą przyrodniczą i refleksją: Co się stanie ze światem, gdy zabraknie w nim pszczół? Zajęcia literacko-konstruktorskie – w opracowaniu /marzec 2017/

W CZASACH, GDY ŻYŁY DINOZAURY (KLASA III)

Zajęcia poświęcone prehistorycznym gadom, żyjącym dawniej na Ziemi. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, dlaczego paleontolog jest jak detektyw i jak wydobywa się szkielety dinozaurów. Poznamy kilka najważniejszych gatunków. Rozwiązywanie zagadek i zadań na stronach WWW oraz budowanie modeli – na bazie wybranych instrukcji - z klocków K’nex.

ZOO 3D – zajęcia konstruktorskie (KLASY I-II)

Układanie bardziej złożonych form zwierzęcych na podstawie instrukcji z klocków Kne'x oraz form przestrzennych, którym dzieci nadały nazwę „3D”. W czasie zajęć uczestnicy uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.


9 października - Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
9-15 października - Tydzień Pisania Listów

HISTORIA W KLASERZE ZAMKNIĘTA – ZNACZKI POCZTOWE (KLASY III-VI)

Kto wymyślił pierwszy znaczek pocztowy? Jak zmieniały się znaczki na przestrzeni dziejów? Czy skrzynki na listy zawsze wyglądały tak jak dziś? Projektowanie znaczka pocztowego w programie graficznym, z klocków K’nex budowanie m.in. skrzynek na listy.

KORESPONDENCYJA KWIATOWA (KLASY III – VI)

Zajęcia nawiązujące do obchodzonego 14 lutego – dnia św. Walentego – Święta Zakochanych. Działanie inspirowane publikacją „Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki” Małgorzaty Baranowskiej. Połączenie wiedzy przyrodniczej z pracą graficzną, której celem jest poznanie historii sztuki i kultury „okazywania sympatii”.10 listopada – Dzień Jeża

JEŻE – KOLCZASTE SSAKI (KLASY I-II)

Czy to prawda, że jeże noszą na swych grzbietach jabłka? Co jedzą te kolczaste ssaki? I co łączy jeża z niedźwiedziem? Zadania plastyczne związane z jeżem, budowanie modeli z klocków K’nex.


25 listopada - Dzień Tramwajarza, Dzień Kolejarza


WSIĄŚĆ DO POCIĄGU… NIE BYLE JAKIEGO! (KLASA IV-VI)

Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy poznają historię kolei żelaznej i zbudują własne modele pociągów w oparciu o własne pomysły. 

 

 

6 grudnia - Dzień Anioła, Mikołajki

MIKOŁAJ I JEGO CUDOWNY WYNALAZEK (KLASY I-II)

Dlaczego p r a w dz i w e g o Mikołaja tak trudno spotkać? Czy jesteś Mikołaju w Internecie? – na te i inne ważne pytania dzieci poszukamy wspólnie odpowiedzi. Następnie zaprojektujemy i zbudujemy z klocków Kne'x sanie i saneczki.


25 styczna – urodziny Witolda Lutosławskiego

ŚPIEWOBAJKI LUTOSŁAWSKIEGO (KLASA IV - GIMNAZJUM)

„Śpiewobajki Lutosławskiego” to zajęcia warsztatowe dla dzieci, w ramach których uczestnicy poznają muzykę Witolda Lutosławskiego i niektóre środki techniczne charakterystyczne dla jego języka muzycznego. Podczas twórczej zabawy dzieci (bez przygotowania muzycznego), dzięki specjalnie napisanemu programowi DJ_LUTOS, jest w stanie zrozumieć i doświadczalnie odkryć takie elementy języka muzycznego Lutosławskiego, jak aleatoryzm czy podział faktury na trzy pasma wysokościowe.

Działania warsztatowe są inspirowane nagraniem „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego i wykorzystaną w nim poezją Roberta Desnosa.

Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange.

LUTOSŁAWSKI DZIECIOM (KLASY  I-III)

Kim był Witold Lutosławski? Poznanie piosenek dla dzieci autorstwa kompozytora. Budowanie i rysowanie postaci, zwierząt i przedmiotów ze świata Pana Tralalińskiego (na podstawie wiersza Juliana Tuwima), które wyglądają jak instrumenty/są kolażem z instrumentów.

PTASIE PLOTKI I KŁOPOTKI (KLASY I-II)

Poznanie utworów, do których Witold Lutosławski skomponował muzykę: „Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik”, „Pióreczko”. Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex.


14 lutego - Walentynki

AMPLITUDA UCZUĆ (GIMNAZJUM)

Szczegóły na stronie www.biblioteka.wroc.pl zakładka: Multicentrum – z początkiem lutego 2017 roku.

KORESPONDENCYJA KWIATOWA (KLASY III – VI)

Zajęcia nawiązujące do obchodzonego 14 lutego – dnia św. Walentego – Święta Zakochanych. Działanie inspirowane publikacją „Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki” Małgorzaty Baranowskiej. Połączenie wiedzy przyrodniczej z pracą graficzną, której celem jest poznanie historii sztuki i kultury „okazywania sympatii”.

MAGICZNY MOST TUMSKI vel MOST MIŁOŚCI  (KLASY III-VI)

„Ostrów Tumski – miejsce pełne miłości”. Zajęcia inspirowane historią Mostu Tumskiego i zaślubinami Dobrawy z Mieszkiem I. Wykonanie w programie graficznym oryginalnego projektu „kłódki zakochanych”.

PUSZCZAJĄCY STATECZKI (KLASA IV)

Puszczający Stateczki był statecznym krasnalem. Lubił spokój. I właśnie spokój został mu zabrany. Wszystko dlatego, że Puszczający Stateczki się zakochał -  początek jednego z opowiadań z publikacji „Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach” Wojciecha Widłaka z ilustracjami Pawła Pawlaka – jest inspiracją do zadań graficznych i konstrukcyjnych. Jest także pretekstem, by z okazji Walentynek porozmawiać z dziećmi o „sposobach” przekazywania uczuć.  

 

1 marca – Urodziny Fryderyka Chopina

CHOPIN – KOLOROWE KLAWISZE II (KLASA II  – GIMNAZJUM)

Spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Praca plastyczna oraz praca w programie montażowym Cubase mająca na celu stworzenie kolażu z fragmentów kompozycji Fryderyka Chopina.
1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków

PORY ROKU Z… lotu ptaka (KLASY I-II)

Zima: jakie ptaki do nas przylatują, a jakie odlatują w sezonie zimowym? Poszukamy odpowiedzi na stronie www.otopjunior.org.pl. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe zasady dokarmiania ptaków oraz zimowy zwyczaj serbołużycki, który ma związek z ptakami.

PTAKI MESSIAENA (KLASY III-GIMNAZJUM)

Przedstawienie „ptasich” kompozycji kompozytora Oliviera Messiaena oraz tworzenia własnych za pomocą programu Cubase. W ramach zajęć przewidziane jest również wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem komputerowych narzędzi dostępnych w MultiCentrum.

PTASIE PLOTKI I KŁOPOTKI (KLASY I- II)

Poznanie utworów, do których Witold Lutosławski skomponował muzykę: „Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik”, „Pióreczko”. Temat wokół muzyki Witolda Lutosławskiego opracowany w ramach projektu Z szalikiem do filharmonii przy wsparciu Akademii Orange. Praca w programie plastycznym oraz budowanie konstrukcji z klocków K’nex.

 

12 kwietnia - Światowy Dzień Czekolady

GDZIE ROŚNIE CZEKOLADA? (KLASY III-VI)

Kto był twórcą pierwszej tabliczki czekolady? Jak wygląda proces „od ziarenka kakaowca do filiżanki z czekoladą”? Rzeźba z czekolady – czyli, co można, i w jaki sposób należy myśleć o sztuce traktowania czekolady jako materiału smacznego i artystycznego. Dlaczego czekolada poprawia nastrój i czy to prawda? Z klocków K'nex budowanie mieszadła do czekolady zasilanego baterią słoneczną.3 maja - Dzień Słońca

EKO-SZTUKA (KLASA III)

Nieumiałek – bohater powieści dla dzieci – widział w „Słonecznym Mieście” dom obracający się w kierunku Słońca. Czy budynki, które powstały w wyobraźni Nikołaja Nosowa – autora książki - są możliwe do zbudowania dzisiaj? Jak „postawić” ekologiczny dom, który obraca się wokół osi? Zapraszamy do zabaw konstruktorskich i tworzenia ażurowych domów, którym dzięki bateriom słonecznym można nadać nazwę „dynamiczna architektura”.

EKO-SZTUKA I DYNAMICZNA ARCHITEKTURA (KLASY IV-VI)

Propozycja zajęć, w których poruszamy zagadnienia nowoczesnej architektury. Jak „postawić” ekologiczny dom, który obraca się wokół osi? Zapraszamy do zabaw konstruktorskich i tworzenia ażurowych domów, którym dzięki bateriom słonecznym można nadać nazwę „dynamiczna architektura”.

PLAC ZABAW DLA MALUCHA (KLASA I)

W trakcie warsztatów dzieci zaprojektują „Zimowy plac zabaw dla malucha”. Huśtawki, karuzele i inne „atrakcje” zostaną wykonane z klocków K'nex na bazie instrukcji z wykorzystaniem baterii solarnych. Zajęcia twórcze, w trakcie których dzieci rozwijają wyobraźnię techniczną. Praca na wybranych stronach WWW.

ROWER SOLARNY… ZIMĄ (KLASY II-III)

„Rower solarny zimą” – to propozycja zbudowania jednej z wielu konstrukcji z klocków K'nexzasilanych zieloną energią. Warsztaty twórcze polegające na wymyślaniu przedmiotów i urządzeń zasilanych na baterie solarne, które zdaniem dzieci i młodzieży byłyby przydatne w życiu… szkolnym, tuż po zakończeniu ferii zimowych. Praca na wybranych stronach WWW. 
21 maja – Światowy Dzień Kosmosu

DLACZEGO GWIAZDY MIGOCZĄ? (KLASY I-II)

Jak się myje ręce w kosmosie? Jak zachowa się mokry ręcznik wykręcony w stanie nieważkości? Co jedzą kosmonauci, jak się ubierają i poruszają w ciasnych pomieszczeniach stacji kosmicznej? Ciekawe spojrzenie na daleki nam świat, tworzenie prac graficznych, rozwiązywanie zadań na stronach WWW i konstruowanie pojazdów do eksploracji Kosmosu

 

HARMONIA MUNDI, CZYLI DŹWIĘKI KOSMOSU  (KLASY IV-GIMNAZJUM)

Podczas zajęć postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co „słychać”' w Kosmosie? Co mają wspólnego pulsary i dyskoteka? Co na to francuski kompozytor Gerard Grisey? Omówiony zostanie również problem kosmicznego kontaktu. Czy wysyłanie kosmicznych sms-ów ma sens oraz jak długo należy czekać na ewentualną odpowiedź…

 

15 czerwca - Dzień Wiatru

POGODA NA LATAWCE (KLASY I-III)

Podczas zajęć poznamy historię latawców, kto pierwszy i w jakim celu zastosował latawiec. Z klocków K’nex dzieci zbudują modele, a w programie graficznym stworzą niepowtarzalne wzory latawców.

SEKRETY WIATRU (KLASY III-VI)

Zajęcia konstruktorskie, podczas których uczestnicy dowiedzą się, do czego można wykorzystać wiatr i zbudują kolorowe modele wiatraczków. W czasie zajęć dzieci uczą się „czytać” instrukcję ze zrozumieniem.

 

VIII edycja Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego „Równoleżnik Zero” 2019

Początek strony