Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nr 2290 Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu działała w latach: 1980–1981. W obecnym kształcie działa od 1989 r., tj. po reaktywowaniu NSZZ „Solidarność”. Zrzesza 32 osoby.

Cele działalności związkowej w środowisku pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu są uwarunkowane postanowieniami statutowymi NSZZ „Solidarność”:

  • wspieranie i ochrona działalności edukacyjno-kulturalnej związanej z rozwojem bibliotekarstwa publicznego,
  • koordynowanie i opiniowanie systemów płacowych,
  • nadzór nad przestrzeganiem prawa w oparciu o Kodeks Pracy,
  • integracja środowiska bibliotekarskiego.

Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” są reprezentowani w strukturach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich:

  • Regionalnej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu.

20 stycznia 2016 r. odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym została p. Bożena Dubas.

Kontakt:

  • Filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236 a, tel. (71) 364 69 62, wewn. 862.

 


 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

15 lutego 2017 r. w wyborach Zarządu Koła SBP przy naszej bibliotece członkowie SBP wybrali nowy skład:

1.  Maryla Błażewska – przewodnicząca;

2.  Daria Waszczuk – sekretarz;

3.  Anna Wiśniewska – skarbnik.

 


 

W ramach Spotkań z Kulturą Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy MBP zorganizowało wyjście do Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Miałyśmy niewątpliwą przyjemność być oprowadzane przez Małgorzatę Bruder, kierowniczkę Muzeum.

 

aparat 647 

Cele i zadania Koła SBP przy MBP we Wrocławiu wynikają z zapisów statutowych organizacji – http://ebib.oss.wroc.pl/sbp.

 

Początek strony