Wrocław, 06.04.2017 r.

MBP/DA/340/25/17

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 92 ust. l pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (ZPBD-2/17), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 47114-2017 – wybrano następującą ofertę:

 

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8/4

26-600 Radom

(Oferent otrzymał najwyższą ilość punktów z oceny ofert – 95,84 pkt. % (cena 55,84 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

 

Ponadto w przetargu udział wzięły przedsiębiorstwa:

ALLTECH Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

otrzymał 91,80 pkt. %

(cena 51,80 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

 

F.H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

otrzymał 70,00 pkt. %

(cena 60 pkt. %, termin wykonania zamówienia 0 pkt. %, gwarancja – 0 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

 

Spinel Sp. z o.o.

ul. Podwale 75

50-449 Wrocław

otrzymał 88,53 pkt. %

(cena 48,53 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta po dniu 12.04.2017 r. (podstawa prawna: art. 94 ust.1 pkt 2wyżej wymienionej ustawy).

 

Andrzej Ociepa

Dyrektor MBP

 

Początek strony