VR czyli rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) to trójwymiarowy obraz, który został stworzony komputerowo. Opiera się zarówno na elementach świata realnego, jak i całkowicie fikcyjnego. Polega na stworzeniu wirtualnego świata, który będzie maksymalnie stwarzał pozory rzeczywistości. Najprościej można więc powiedzieć, że to określenie oznacza po prostu wirtualną imitację rzeczywistości. Za pomocą VR można przedstawiać różne przedmioty, obiekty, a nawet całe zdarzenia.

VR dla seniora może być narzędziem usprawniającym funkcjonowanie, m.in. wspierając zdolności poznawcze mózgu. Przy użyciu tej technologii można ćwiczyć pamięć i koncentrację. Nasze warsztaty z wykorzystaniem VR łączą wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnej psychologii i neurologii dotyczącą utrzymania naszych funkcji poznawczych w jak najlepszej formie bez względu na wiek. Podczas zajęć wskazujemy na funkcjonalny aspekt VR, jej praktyczne zastosowane, niezwykle intuicyjny, prosty i przyjemny sposób użytkowania, a także na wpływ tej technologii na wielozmysłowe przyswajanie wiedzy.
Zapraszamy do filii nr. 13 - Centrum Innowacji PRZEJŚCIE na:

  • zajęcia dla grup zorganizowanych / zapisy
  • sesje indywidualne

vr senior

Początek strony