Zestawienia bibliograficzne


Adresy stron internetowych przyjaznych Seniorom:

http://www.seniorzy.wroclaw.pl

http://www.gdzieszukac.pl/zdrowie

http://www.utw.pl

http://www.senior.pl

http://www.internet.senior.pl

http://www.oazaseniora.pl

http://ops.pl

http://filantropia.org.pl

http://ngo.pl

http://www.malibracia.org.pl

http://www.seniorzy.izp.wroclaw.pl


Adresy stron internetowych europejskich federacji i organizacji działających na rzecz ludzi starszych:

AGE – The European Older People’s Platform (Europejska Platforma Ludzi Starszych)

EURAG – European Federation of Older Persons (Europejska Federacja Osób Starszych)

L’Association l'AIUTA – Association Internationale des Universites du Troisieme Age (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku)

FIAPA – La Federation Internationale des Associations de Personnes Agees (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń osób Starszych)

EDF – The European Disablility Forum (Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych)

EAPN – The European Antiverty Network (Europejska Sieć Przeciwko Ubóstwu)

The European Platform of Social NGO’s (Europejska Platforma Społecznych Organizacji Pozarządowych)

Help Age International (Międzynarodowa Organizacja Ludzi Starszych)

Początek strony