[tekst w języku polskim poniżej] This guide was made by Erasmus students from all over the world. Young people who study at University of Wroclaw wanted to make something for other in same situation. That's why they started cooperation with The Municipal Public Library in Wrocław. On 25th January 2019 together we made an event „Internation Gathering at The Innovation Centre”. This guide was released on that day.

Przewodnik „How to survive in Wroclaw? Tips and recommendations for Foreigners” powstał w ramach współpracy Centrum Innowacji Przejście - filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej z zagranicznymi studentami Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW pod opieką Dr Marty Łysik.
Młodzi ludzie z różnych stron świata podjęli wysiłek ułatwienia odnalezienia się w nowym miejscu tym, którzy właśnie pojawili się we Wrocławiu. W tym celu zorganizowali 25 stycznia 2019 r. międzynarodowe spotkanie w Centrum Innowacji Przejście, gdzie m.in. został zaprezentowany przewodnik, stanowiący ich indywidualne rekomendacje miejsc, które we Wrocławiu warto poznać i odwiedzać. Polecamy!

How to survive in Wroclaw Tips and recommendations for Foreigners

Galeria „Gry miejskie”

Początek strony