Wrocławscy Kameraliści – Cantores Minores Wratislavienses

ul. Bernardyńska 5

www.kameralisci.pl

 

Wstęp wolny na wszystkie koncerty

 

Instytucja Wrocławscy Kameraliści powstała na bazie chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses założonego przez Edmunda Kajdasza w 1966 r. W latach 1974-76 chór działał przy Ośrodku Kultury i Sztuki, następnie przy Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, zaś od 1979 roku jest samodzielną instytucją kultury, od 1994 instytucją Gminy Wrocław. Siedzibą instytucji jest Muzeum Architektury. Do chwili obecnej zespoły instytucji wykonały 2500 koncertów (w tym ok. 400 dla środowisk wiejskich, 160 z cyklu Muzyka i Architektura i ponad 500 koncertów edukacyjnych dla młodzieży), a oprócz nagrań radiowych mają w swym dorobku już 42 płyty, kolejne 6 CD czeka na wydanie. Instytucja współpracuje z najlepszymi polskimi zespołami muzyki dawnej (Concerto Polacco, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Polska Orkiestra XVIII wieku i in.), solistami i dyrygentami (S.-L. Kaakinen, W. Ochman, M. Toporowski, J. T. Adamus, L. Tamminga, P. Eswood i in.), oraz orkiestrami, jak Leopoldinum, AUKSO, Wratislavia, Ricordanza, Śląska Orkiestra Kameralna, i in., a także z W. Malickim, J. Trelą,  R. Gonerą, mistrzem gitary Paco Peñą czy wirtuozem fletni Pana G. Zamphirem. Od 1993 roku instytucja prowadzi intensywną działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży (ponad 500 koncertów), obecnie w cyklu Muzyka klasyczna nie gryzie.

Z okazji millennium Wrocławia (2000 r.) w ramach Wrocławskich Kameralistów powstał zespół Ars Cantus specjalizujący się w wykonawstwie muzyki średniowiecza i renesansu. Jego kierownictwo artystyczne sprawuje Tomasz Dobrzański. W roku 2002 chór w powiększonym do 70 osób składzie wystąpił w koncercie galowym z okazji 750-lecia miasta Breda (Holandia), jako Cantores Maiores Wratislavienses. W skład tego zespołu wchodzą m.in. byli śpiewacy Cantores Minores Wratislavienses. Od roku 2007 chór występuje corocznie na Muzycznym Festiwalu Pokoleń im. E. Kajdasza na Dolnym Śląsku. W roku 2004 jako pierwsza instytucja na Dolnym Śląsku Wrocławscy Kameraliści pozyskali grant z Unii Europejskiej w programie Kultura 2000 na międzynarodowy projekt Bibliotheca Sonans. współorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego, Universitätsbibliothek Karl-Franzens-Universität z Grazu oraz Narodni Knihovna CR z Pragi.

Regulamin MBP we Wrocławiu

    


 

Początek strony