wctd logonowe        Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka 
ul. Kuźnicza 29a

www.bilety.centrumtworczosci.pl
www.centrumtworczosci.pl


Bilety na popołudniowe spektakle niedzielne w cenie biletu rodzinnego (17 zł zamiast 21 zł)

Kwietniowe spektakle objętę promocją:

„Kto poślubi królewnę?” / 6 kwietnia, piątek, godz. 17.30 / Duża Scena WCTD, ul. Kuźnicza 29a, Wrocław, I piętro  / dla dzieci +7 lat, z opiekunami

„Calineczka zmienia dom” / 15 kwietnia, niedziela, godz. 17.00 / WCTD, ul. Kuźnicza 29a, Wrocław / dla dzieci +4 lat, z opiekunami

„Bal u Króla Lula” / 22 kwietnia, niedziela, godz. 17.00 / scena przy ul. Kuźniczej 29a, I piętro / dla dzieci +4 lat, z opiekunami

 

Zaproszenia na spektakle przekazywane na konkursy organizowane w MBP we Wrocławiu

 

Misją Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest wspieranie rozwoju osobowości i kreatywności młodego pokolenia, ułatwienie dostępu do kultury wszystkim dzieciom, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz odkrywanie poprzez sztukę szlachetnych wartość.

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka oferuje warsztaty artystyczne dla dzieci od 1. roku życia, dla młodzieży i dorosłych, warsztaty dla grup zorganizowanych (szkolnych i przedszkolnych), spektakle dla osób indywidualnych i grup. Działamy także projektowo, m.in. poprzez Repertuarowy Teatr Dziecięcy, w ramach którego najbardziej uzdolnieni uczestnicy warsztatów występują w profesjonalnych produkcjach dla dzieci, włączanych do repertuaru.

W WCTD odbywają się również bezpłatne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych, projekty edukacyjne dofinansowane przez Gminę Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jak np. projekt teatralno-plastyczny „ABC sztuki XX wieku”), projekty międzypokoleniowe (Teatr dla Trzech Generacji). Przekazujemy także ufundowane przez darczyńców bilety do naszego teatru dzieciom o mniejszych szansach (akcja Ufunduj dziecku bilet).

Początek strony