Przyjdź na Żywą Bibliotekę poznaj i porozmawiaj z Żywymi Książkami. Są nimi ludzie, ale w tym wyjątkowym dniu można czytać z nich  jak z otwartej księgi. Podczas rozmowy twarzą w twarz możesz zadać im nawet najdziwniejsze i najbardziej intrygujące pytania.

Dostępnymi do rozmowy osobami będą między innymi: Muzułmanka, Były Bezdomny, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna, Osoba na wózku, Feministka, Osoba niewidząca, Osoba niesłysząca, Osoba ciemnoskóra, Romka, Katolik, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego, Rosjanka, Trzeźwiejący Alkoholik, Uchodźczyni, Żydówka i inni.

 


Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść, wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

Jest to wyjątkowa okazja  poznania osób, których się na co dzień nie spotyka. Taka rozmowa trwa 30 minut. Czytelnik może zadać Żywej Książce pytania, których nie miałby możliwości postawić w normalnych warunkach. Może poznać osobiste doświadczenia Książki oraz problemy, na jakie jest narażona. Każda z zaangażowanych osób może się czegoś nowego nauczyć o drugim człowieku, przełamać swoje uprzedzenia lub krytycznie na nie spojrzeć. Po przeczytaniu Książki czytelnik może wypożyczyć następną.


Historia Żywej Biblioteki

Jak wiele społecznych inicjatyw, tak i Żywa Biblioteka  powstała trochę przypadkiem, a można nawet powiedzieć „wypadkiem”. W 1993 roku przyjaciel kilku młodych ludzi z Danii został napadnięty. W reakcji na to wydarzenie, ci młodzi ludzie założyli w Kopenhadze stowarzyszenie „Stop Volden” – przeciwko przemocy, aby rozpocząć działania wśród swoich rówieśników, mające na celu zapobieganie takim sytuacjom. Ich lokalne akcje były niezwykle udane i w krótkim czasie zyskali bardzo liczne grono sympatyków. Jednym z  działań było stworzenie metody Żywej Biblioteki. Jej pomysłodawcami byli: Tobias Rosenberg Jørgensen, Sune Bang, Asma Mouna, Dany Abergel, Philip Lipski Einstein, Christoffer Erichsen i Ronni Abergel.

Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana podczas festiwalu w Roskilde [Dania]. Wzięło w niej udział 75 Żywych Książek, m.in: Policjant, Polityk, Feministka, Grafficiarz, Kibic. Jej celem było postawienie wyzwania uczestniczącym w niej czytelnikom, aby zmierzyli się twarzą w twarz ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami. Dosłownie. Takie spotkanie z Człowiekiem  pełniącym rolę Żywej Książki  miało inicjować dialog między, czasem bardzo różnymi od siebie, ludźmi i budować zrozumienie dla inności, redukując w ten sposób niechęć i nienawiść wobec tego, co obce.


Żywa Biblioteka we Wrocławiu

Żywa Biblioteka w Polsce pojawiła się w marcu 2007 w Warszawie, kilka miesięcy przed pierwszą wrocławską Żywą Biblioteką. Zorganizowana była jako jedno z wydarzeń w ramach „Globalnej Wioski – Święta Różnorodności”. Trwała 8 godzin. 

Pomysł zorganizowania Żywej Biblioteki we Wrocławiu w 2006 roku został wcielony w życie 22-23 czerwca 2007 roku. Była to pierwsza w tamtym czasie zorganizowana na taką skalę, samodzielna Żywa Biblioteka. Udostępniliśmy 21 Żywych Książek: Były Bezdomny, Były Bezrobotny, Była Narkomanka, Były Więzień, Egzaminator na prawo jazdy, Feministka, Gej, Ksiądz, Lesbijka, Muzułmanka, Niemiec i Niemka, Osoba Niepełnosprawna, Rom, Strażnik Miejski, Trzeźwiejący Alkoholik, Żyd i Żydówka, Zakonnica. Przyszło ponad 600 osób. Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu i tego, że rozpoczęliśmy tym samym tradycję corocznych spotkań Żywych Książek i czytelników, która trwa już siedem lat.

We Wrocławiu projekt jest realizowany przez zespół składający się z osób reprezentujących Miejską Bibliotekę Publiczną w Wrocławiu – Mediatekę , Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, a od 2013 roku również Stowarzyszenie Diversja. Wspomaga nas grupa ok. 10 wolontariuszy.

Po Warszawie i Wrocławiu projekt ten pojawił się także w innych miastach Polski m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Opolu, Białymstoku, Rzeszowie, Rudzie Śląskiej, Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu, Gdańsku, Włocławku, Koszalinie, Jeleniej Górze, Radomiu, Zielonej Górze.


Cel

Celem projektu jest zmiana postawy ludzi wobec inności na taką, która oparta jest na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka, a przede wszystkim budować świadomość istnienia stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji. Chcemy także prowokować krytyczne myślenie.


Jak to działa - opis wrocławskiej Żywej Biblioteki

We Wrocławiu Żywa Biblioteka trwa dwa dni (piątek i sobotę) od 12.00 do 20.00 i odbywa się w Mediatece, która jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Przy ladzie znajduje się punkt informacji, w którym można poznać reguły korzystania  z Żywej Biblioteki. Czytelnik najpierw zapoznaje się z krótkim regulaminem, następnie wpisuje się na listę uczestników i otrzymuje kartę biblioteczną.  Przegląda katalog zawierający spis dostępnych Żywych Książek i krótkie wprowadzenia, które Książki napisały o sobie – tzw. prologi. Czytelnik dokonuje wyboru Żywej Książki, z którą chce porozmawiać. Bibliotekarz udaje się wtedy do pokoju, gdzie przebywają Żywe Książki (czytelnicy nie widzą ich wcześniej) i przyprowadza Książkę do czytelnika. Następnie oboje decydują, w którym miejscu usiąść. Wypożyczenia odbywają się wyłącznie na terenie Mediateki i trwają 30 minut. Zabrania się używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec Książek. Żywa Książka może w każdej chwili przerwać rozmowę, jeśli uzna, że czytelnik przekroczył granice prywatności lub był dla niej niemiły. Po upływie 30 minut bibliotekarz podchodzi do Żywej Książki i informuje, że czas minął. Jeśli Żywa Książka i czytelnik wyrażą chęć i pod warunkiem, że kolejna osoba nie czeka w kolejce – rozmowę można przedłużyć o kolejne 30 minut. Po tym czasie czytelnik decyduje, czy chce wypożyczyć jeszcze jedną Książkę. Jeśli nie – wypełnia ankietę ewaluacyjną. Dzięki ankietom od czytelników możemy zmierzyć skuteczność metody, dowiedzieć się, jakie wrażenia mieli czytelnicy, uzyskać od nich propozycje nowych tytułów Żywych Książek, a także tworzyć dokumentację projektu.


Edycja Żywa Biblioteka 2013

Edycja Żywa Biblioteka 2014

Edycja Żywa Biblioteka 2015

Edycja Żywa Biblioteka 2016

Edycja Żywa Biblioteka 2017

Edycja Żywa Biblioteka 2018

Edycja Żywa Biblioteka 2019

 

Początek strony