Jak przychodzimy na świat? Najlepiej wiedzą o tym położne. Polecamy pięć książek, które oddają im głos. Dowiecie się z nich, jak wygląda praca położnych, jaki etos wiąże się z tym zawodem i jak to jest, kiedy codziennie wspiera się ciężarne i rodzące, które wydają na świat nowe życie.

warto 5 książek o przychodzeniu na świat

Jennifer Worth „Zawołajcie położną”

Jennifer Worth przez ponad dwie dekady była położną – swoje doświadczenia wykorzystała w powieści, która opowiada o pracy akuszerek w robotniczej dzielnicy Londynu w latach 50. XX wieku. Są to lata powojennego wyżu demograficznego, akuszerki mają mnóstwo pracy – o każdej porze dnia i nocy pędzą na rowerach do porodów, przyjmują w poradni dla ciężarnych i udzielają wsparcia kobietom. W swojej pracy stykają się z różnymi sytuacjami – zabawnymi, wzruszającymi, smutnymi, czasem tragicznymi. Wraz z rodzącymi przeżywają radość i strach towarzyszący narodzinom dziecka, muszą radzić sobie z brakiem higieny i fachowej pomocy medycznej. Autorka pisze bezpośrednio, nie unika tematów tabu. Jej książka to wciągająca opowieść o pracy kobiet, które pomagają dzieciom przyjść na świat, a także realistyczny obraz życia londyńskiej klasy robotniczej, zmagającej się z biedą, bezrobociem, brakiem wykształcenia i wieloma problemami społecznymi.

Jennifer Worth, Zawołajcie położną: prawdziwa historia z londyńskiego East Endu lat pięćdziesiątych XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016 – książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 1, 3, 5, 16, 18, 20, 27, 29, 37, 44, 45, 54, 57, 58.


Marzena Dębska, Romuald Dębski, Magdalena Rigamonti „Bez znieczulenia – jak powstaje człowiek”

Bez znieczulenia to wywiad z Marzeną Dębską i Romualdem Dębskim, ginekologami-położnikami ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Małżeństwo profesorów opowiada o swojej pracy, w której towarzyszą nowemu człowiekowi od chwili, gdy pojawia się w macicy, do momentu, gdy ją opuszcza i rozpoczyna samodzielne życie. Prowadząc ciąże zagrożone są zmuszeni do konfrontacji z życiem i śmiercią, ze sprawami podstawowymi i ostatecznymi. Ratując życie podejmują ogromne ryzyko. Profesor Marzena Dębska jako jedna z nielicznych przeprowadza operacje płodów w łonie matki, dzięki którym dzieci z poważnymi wadami (m.in. serca czy układu nerwowego) rodzą się zdrowe. Dębscy są lekarzami z powołania, którzy mistrzowsko posługują się zdobyczami medycyny, ale nie brak im też pokory wobec natury. Nieustannie stykają się z problemami trudnymi z moralnego punktu widzenia, przy których nie istnieją dobre rozwiązania. Otwarcie mówią o konfliktach między życiem matki a życiem dziecka, o uporczywej terapii, o wadach płodów i aborcji. Warto poznać ich punkt widzenia.

Marzena Dębska, Romuald Dębski, Magdalena Rigamonti, Bez znieczulenia: jak powstaje człowiek. Warszawa:Dom Wydawniczy PWN, 2014 – książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 1, 5, 29, 54, 57, 58.


Jeannette Kalyta „Położna – 3550 cudów narodzin”

Autobiograficzna opowieść położnej, która przez ćwierć wieku pomagała dzieciom przychodzić na świat. Jeanette Kalyta przytacza kilkadziesiąt historii swoich podopiecznych, opisując jednocześnie realia polskiego położnictwa i przemiany, jakim ulegało ono na przestrzeni lat. Autorka jako jedna z pierwszych pracowała przy porodach rodzinnych i domowych, a dzięki jej zaangażowaniu zmienił się sposób traktowania rodzących. Jej książka to ważny głos w dyskusji na temat podmiotowości kobiet, a także dokument cudu narodzin, który nikogo nie pozostawi obojętnym.

Jeannette Kalyta, Położna: 3550 cudów narodzin. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017 – książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 22, 23, 29, 42, 47, 57, 58.
Książka dostępna także jako audiobook w filiach nr 1, 12, 29.


Sylwia Szwed „Mundra”

Zbiór wywiadów z 10 położnymi. Najmłodsza z nich ma 26 lat i zdobywała doświadczenie w Afryce, najstarsza ma lat 90 i pierwsze porody odbierała podczas II wojny światowej. Rozmówczynie Sylwii Szwed pochodzą z różnych środowisk, mają różne doświadczenia i światopoglądy, ale wszystkie, z racji tego, że jako położne stoją u początku życia, mają dostęp do szczególnej mądrości. Aby wykonywać swój zawód muszą odznaczać się wrażliwością, odwagą, niezależnością i siłą, muszą wykorzystywać zarówno wiedzę medyczną, jak i intuicję. Z wywiadów zebranych w książce wyłania się nie tylko obraz pracy i życia położnych, ale również historia położnictwa, przemian zachodzących w podejściu do ciężarnych, do rodzenia, do kobiecego ciała. Położne dzielą się refleksjami na temat zjawisk społecznych związanych z rodzeniem, takich jak medykalizacja porodów czy wykonywanie cesarskich cięć na życzenie. Mówią również o różnicach kulturowych, widocznych między innymi w tym, jak w różnych krajach zachowują się kobiety rodzące i jak przeżywają narodziny dziecka. Opisują piękno narodzin nowego człowieka i grozę okołoporodowych powikłań, podkreślają potęgę, jaką natura obdarza matki i otwarcie mówią o przemocy wobec rodzących, która odbiera im siłę.

Sylwia Szwed, Mundra. Wołowiec: Czarne, 2014 – książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 1, 57.


Sheila Kitzinger „Kryzys narodzin”

Sheila Kitzinger prywatnie jest matką 5 córek, a zawodowo zajmuje się wspieraniem kobiet po porodach. W swojej książce opowiada o trudnych doświadczeniach młodych matek, z jakimi zetknęła się w swojej pracy. Dla jej podopiecznych poród nie był ani radosnym, ani pięknym wydarzeniem – okazał się za to źródłem niepotrzebnych cierpień, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Wiele kobiet po urodzeniu dziecka doświadczyło zespołu stresu pourazowego.
Autorka „Kryzysu narodzin” podkreśla, że przesadna medykalizacja porodu i pozbawienie kobiety możliwości decydowania o jego przebiegu ma fatalne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dla przychodzącego na świat dziecka. Równie szkodliwa jest wyidealizowana i mało realna wizja macierzyństwa, jaką mają niektóre ciężarne. Kitzinger udziela bardzo cennych, praktycznych rad, które mogą pomóc przywrócić porodowi moc i piękno, sprawić, by jedno z najważniejszych doświadczeń w zyciu kobiety nie było źródłem traum.

Sheila Kitzinger, Kryzys narodzin. Warszawa: Mamania, 2011 – książkę można wypożyczyć w filiach MBP nr 1, 58.

Początek strony