MEDIATEKA

FILIA nr 58 MBP we Wrocławiu
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadzwoń do nas:
713471268
713471282

  

ZAPRASZAMY

poniedziałek 12–18
wtorek 10–16
środa 12–16
czwartek 12–18
piątek 10–16
sobota nieczynne

Trezor – wrzutnia całodobowa


 1. Zajęcia językowe w ramach programu Language Cafe organizowane przez Mediatekę mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, które komunikatywnie porozumiewają się w danym języku. Mediateka nie wystawia certyfikatów, zaświadczeń, itp. Słuchaczom uczestniczącym w zajęciach.
 2. Mediateka prowadzi zapisy chętnych na konkretne tematy konwersacji tydzień przed zaplanowanymi zajęciami.
 3. Jeśli Lektor stwierdzi, że Słuchacz nie posługuje się danym językiem w stopniu komunikatywnym, ma prawo wykreślić go z grupy.
 4. Słuchacze mają prawo do uczestniczenia w konwersacjach tylko z jednego języka w danym semestrze.
 5. Po rozpoczęciu zajęć do grupy można dołączyć jedynie za zgodą Organizatora zajęć (Mediateki) oraz Lektora (w tej kolejności).
 6. Mediateka nie udostępnia prywatnych danych lektorów Słuchaczom zajęć.
 7. Obowiązek powiadamiania Słuchaczy o zmianach w grafiku zajęć, spoczywa na Lektorze prowadzącym konwersacje. O odwołaniu zajęć decyduje Lektor, informując telefonicznie, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem Słuchaczy i Organizatora.
 8. Zajęcia odbywają raz w tygodniu przez 1 godzinę zegarową.
 9. Jeżeli w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zajęć  nie  zjawi się  żaden ze Słuchaczy, Mediateka jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia zajęć.
 10. Ilość słuchaczy w grupie nie może przekraczać 10 osób ani być mniejsza niż 5 osób.
 11. Mediateka w miarę możliwości może postarać się o utworzenie nowej grupy,  natomiast  w przypadku mniejszej ilości Słuchaczy niż minimalna, Mediateka zastrzega sobie   możliwość rozwiązania grupy.
 12. Na zajęciach  mogą  znajdować  się  tylko  osoby,  które  należą  do  utworzonej wcześniej grupy i znajdują się na liście uczestników zajęć lub dostały pozwolenie od Lektora na dołączenie do grupy i zostały dopisane do listy uczestników.
 13. Mediateka zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom pomieszczenia do zajęć.
 14. Do obowiązków Lektorów należy przedstawienie Organizatorowi planu zajęć z wyprzedzeniem miesięcznym oraz sprawdzanie list obecności.
 15. W ramach bezpłatnych zajęć językowych Mediateka nie zapewnia podręczników do nauki.
 16. Mediateka zastrzega sobie prawo do ustalenia terminów zajęć. Wszelkie zmiany terminów zajęć wymagają zgody Organizatora.
 17. Mediateka ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn losowych i od niej niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć pojawi się na drzwiach Mediateki lub przekazana będzie mailowo lub telefonicznie na podany przez Słuchacza numer.
 18. Uczestniczący w konwersacjach zobowiązani są stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia Lektora. W przypadku naruszania dyscypliny na zajęciach, nie stosowania się do poleceń prowadzącego, uszkadzania lub niewłaściwego wykorzystania sprzętu Organizatora lub za uniemożliwianie innym osobom uczestniczenia w zajęciach lub ich prowadzenia przez Lektora, Uczestnik możne zostać skreślony z listy uczestników a tym samym zostać pozbawionym w trybie natychmiastowym prawa do udziału w zajęciach.
 

About Mediateka in English

Początek strony