Reklama we współczesnym świecie. Billboard, Virtual Reality i Augmented Reality


Reklama – z łac. reclamo, reclamare – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Głównie ma na celu nakłonienie do nabycia pewnych produktów, bądź korzystanie z konkretnych usług. Billboard – dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy, będący najczęściej dużą, oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach.

Art Movies. Festiwal Sztuki na Bilbordach
Galeria Rusz
Mocak.Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Znajdź reklamę
Galeria reklamy


Virtual Reality-VR-Rzeczywistość wirtualna –  to sztuczny obraz stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Najczęściej wykorzystywany w symulacjach i grach komputerowych.

Wirtualna rzeczywistość
Wirtualna rzeczywistość. kiedy „wtopimy się” w świat jak z „Matrixa”
Smeet
Wirtualna rzeczywistość
Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do wspomagania medycyny
ARCO Centrum; Gra w rzeczywistości wirtualnej


Augmented Reality-AR-Rzeczywistość rozszerzona – to system łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Coraz częściej aplikacje AR stosowane są w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.

Augmented reality Neanderthal
Mickey Mouse Brings Disney Magic to New York City
DRIVER AR
Live Augmented Reality-National Geographic
AR Sights
Ingress. The game
Tagi „rozszerzona rzeczywistość”
Rzeczywistość bardzo rozszerzona
Warszawa 44. Śladami Miejsc Pamięci
Rzeczywistość rozszerzona
Nivea Agumented Reality Campaign by Blast Radius
Lynx Excite Angel Ambush London Victoria

Augmented reality Audi TT. More interactivity, better quality
Lego augmented reality

Początek strony