Żywa Biblioteka działa dokładnie tak, jak normalna biblioteka – czytelnicy mogą przyjść i wypożyczyć Książkę na określony czas. Jest tylko jedna różnica: Książkami w Żywej Bibliotece są ludzie, a czytelnicy wchodzą z nimi w dialog.

Książki w Żywej Bibliotece to reprezentanci grup, które często spotykają się z uprzedzeniami na ich temat. To osoby, które często są ofiarami dyskryminacji lub wykluczenia społecznego. W tej bibliotece Książki nie tylko mówią, ale mogą także odpowiadać czytelnikom na pytania.Metoda Żywej Biblioteki jest wykorzystywana przez programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Filozofia tego projektu bierze się z przekonania, że prawa człowieka nie mogą być bronione wyłącznie przez przepisy prawne. Przede wszystkim muszą być chronione i respektowane przez ludzi.

Żywa Biblioteka, zorganizowana jest przez centrum edukacyjno – wychowawcze Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Mediatekę  w ramach Młodzieżowej Kampanii Rady Europy na rzecz Różnorodności, Praw Człowieka i Uczestnictwa „Każdy inny - wszyscy równi”.

Przejdź do podstrony>> Żywej Biblioteki

Początek strony