Masz wolny czas i chęć do pracy? Zostań naszym wolontariuszem. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zaprasza do współpracy. 


Jak możesz pomóc?

Młodzi wolontariusze mogą uczestniczyć w różnych działaniach i projektach:

  • pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji,
  • organizować dla dzieci zajęcia w bibliotece,
  • pomagać dzieciom niepełnosprawnym w bibliotece,
  • przygotowywać wystawy oraz materiały do pracy z dziećmi,
  • prowadzić kursy komputerowe dla seniorów,
  • dostarczać książki do domu osobom chorym i niepełnosprawnym,
  • pomagać w pracach bibliotecznych.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia i zgłosili  w wybranej bibliotece chęć współpracy.


Co należy zrobić, by zostać wolontariuszem w MBP?

Chęć podjęcia wolontariatu można zgłosić kierownikowi dowolnej filii MBP. Następnie po ustaleniu zadań podpisać umowę „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


Czy wolontariusze mogą otrzymać referencje?

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

Początek strony