• Ekran Myśli
 • Mistrzowie Kodowania
 • Projekt Tutting
 • Muzyczna Akademia Firleja
 • Modna Książka – Jeans & Audiobook
 • Barwy uczuć
 • STEP by STEP. Architektura dźwięku
 • Z szalikiem do filharmonii
 • Zielona Gęś
 • MIŁOSZne SINGLE
 • Ptasie wesele
 • Poeta? Obecny!
 • DJ Chopin
 • 20 282 Pomarańcze
 • Stypa po Słowackim
 • Miłosna poezja SMS-owa
 • Projekt plastyczny „Conectando Paises”

 


Ekran myśli

 

ekran

 

Projekt opracowany w partnerstwie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST.

Inspiracją do realizacji projektu były bajki Erny Rosenstein, jednej z najwybitniejszych artystek sztuki polskiej XX wieku. Nieznane dotąd większej grupie czytelników utwory dla dzieci wydało wrocławskie wydawnictwo Warstwy, a my postanowiliśmy opowiedzieć je poprzez obraz i muzykę. Bajki te są bardzo różne zarówno w temacie, jak i w formie, balansują na granicy jawy i snu, obecny w nich jest bliski artystce duch surrealizmu. Znajdziemy w nich zarówno opowiadania, jak i wiersze, a ich bohaterami są i ludzie, i przedmioty.

Do współpracy zaprosiliśmy wrocławską Akademię Sztuk Pięknych – Pracownię Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności pod nadzorem merytorycznym i artystycznym prof. dr hab. Adama Chmielowca i as. Sonii Ruciak, ponieważ to właśnie ci artyści maja za sobą szereg realizacji malarstwa wielkoformatowego we Wrocławiu, ale nie tylko. Pan Profesor z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem poparł nasz projekt i przystąpiliśmy do współpracy.

Autorką projektu Muralu jest Sylwia Jakubowicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, współautorami – prof. Adam Chmielowiec i as. Sonia Ruciak.
 
Projekt miał na celu popularyzację nieznanych bajek Erny Rosenstein, naszym celem było również wykorzystanie nowych technologii w przekazie sztuki,  w związku z  tym zaprosiliśmy do współpracy młodzież z Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej z ul. Kłodnickiej. Podczas warsztatów literacko-graficznych w MultiCentrum, które było pomysłodawcą projektu, młodzież poznała utwory Erny Rosenstein i stworzyła prace graficzne inspirowane bajkami Artystki. Prace można było przez ponad miesiąc oglądać na wystawie udostępnionej w filii nr 23  przy bulwarze Ikara 29-31.

Podczas warsztatów dźwiękowych pod opieką kompozytora Mateusza Ryczka przygotowała dźwięki służące do udźwiękowienia muralu za pomocą kodu kreskowego QR, i na tym polega też czar naszego muralu, ponieważ  jest on pierwszym bibliotecznym, dźwiękowym muralem we Wrocławiu. Na oknach obok muralu, rozmieszczone są kody QR, które pozwalają na odsłuchanie muralu.

Partnerem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, która zgodziła się na wykorzystanie ściany pod działanie artystyczne, udzieliła wsparcia finansowego w postaci przygotowania ściany pod mural i użyczyła sprzętu.

Koordynacja projektu: Małgorzata Karpicka.

 

Artukułu o muralu: http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/niepokojacy-mural-zdobi-sciane-wroclawskiej-biblioteki/

 

                         

 


Mistrzowie Kodowania

 

Z przyjemnością informujemy, że MultiCentrum przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mistrzowie Kodowania”. Program działa od 2013 roku, jest realizowany w szkołach, a jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Od niedawna programowanie odbywa się także w bibliotekach. W tegorocznej IV edycji MultiCentrum, należące do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, jest jedyną biblioteką w tym mieście, w której będziemy uczyć dzieci i młodzież programowania w intuicyjnym języku Scratch, od prostych animacji do tworzenia swoich gier i programów. Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, także ważnej współpracy w grupie.


Program realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.
 
W ramach programu  Instruktorzy MultiCentrum wezmą udział w szkoleniach, po których zostaną zrealizowane bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży w naszej placówce.
 
Warsztaty programowania planowane są w II semestrze roku szkolnego. Więcej szczegółów wkrótce.
 
Dokładniejsze informacje o projekcie: http://mistrzowiekodowania.pl/
 
Zobaczcie, dlaczego warto dzieci uczyć programowania.

 


Projekt Tutting

 

Projekt TUTTING miał miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Musica Electronica Nova 2017 i był kooperacją MultiCentrum/Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Narodowego Forum Muzyki.

Tutting to taniec dłoni i palców. Ideą projektu było stworzenie tanecznego performance’u z muzyką elektroniczną na żywo. Autorami całej zawartości artystycznej są dzieci i młodzież: począwszy od scenografii (opieka merytoryczna: Małgorzata Karpicka), kreację dźwięków (opieka merytoryczna: Mateusz Ryczek) aż po zaplanowanie choreografii (opieka merytoryczna: Katarzyna Kabat). Ruchy w oku kamery wyzwalały dźwięki, tworząc warstwę muzyczną. Z kolei warstwa muzyczna prowokowała ruchy. Istotą prezentacji było wzajemne przenikanie, interakcja pomiędzy ruchem a uwalnianym dźwiękiem.

Kierownictwo artystyczne: Mateusz Ryczek

 

 


Muzyczna Akademia Firleja

 

Akademia składała się z dwóch oddzielnych serii zajęć.


Pierwsza seria zajęć

Pierwsza seria zajęć  odbyła się po zakończeniu roku szkolnego 2015/16. ODA Firlej, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu oraz MultiCentrum, zaprosił uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w nowatorskim projekcie edukacyjnym pt. „Ukryte dźwięki”.„Ukryte Dźwięki” to muzyczne warsztaty w MultiCentrum składające się z dwóch turnusów zwieńczonych – każdy z osobna – eksperymentalnym koncertem w Klubie Firlej. Pod fachową opieką Mateusza Ryczka –kompozytora młodego pokolenia, uczestnicy dowiedzieli się m.in. co to jest partytura graficzna, jak przetwarzany jest dźwięk, co to jest muzyczna improwizacja, jak słuchać się wzajemnie podczas wspólnego grania, jak działają programy muzyczne, co to jest sampler. Kameralne grupy złożone z 15 uczestników przez 5 dni za pomocą różnych przedmiotów poszukiwały nietypowych brzmień, zapoznały się z dyscypliną formalną i regułami kompozycji. Zwieńczeniem kilkudniowej pracy był występ na profesjonalnej scenie Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, która na co dzień gości zawodowych muzyków. Finałowy koncert pierwszej grupy można zobaczyć na filmie oraz obejrzeć w galerii zdjęć:


 
Druga seria zajęć

Druga seria zajęć Akademii miała miejsce we wrześniu- listopadzie 2016 roku. Uczestniczące klasy z wrocławskich szkół były zaproszone na zajęcia muzyczne do Ośrodka Działań Artystycznych Firlej oraz do MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Blok zajęć składał się z dwóch części: pierwsza odbywała się w Ośrodku Działań Artystycznych, druga w MultiCentrum.

Dzięki współpracy z Wrocławskim Oddziałem Związku Kompozytorów Polskich wykłady w ODA Firlej zostały poprowadzone przez artystów kompozytorów, specjalistów w danej tematyce.

Odbiór muzyki wymaga określonej wrażliwości, wiedzy i umiejętności. Szkoła jest ważnym ogniwem w procesie kształtowania tych cech za pomocą edukacji muzycznej. Podejmowane w ramach szkolnych programów działania nie będą dostatecznie skuteczne bez zaangażowania i wsparcia ze strony podmiotów z sektora kultury i sztuki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, został przygotowany cykl niezwykłych zajęć muzycznych, które pozwoliły przenieść się w świat dźwięków i nie tylko poznać jego historię, ale też podjąć próbę własnej twórczości. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu dostarczyła młodym Wrocławianom wiele satysfakcji i radości z obcowania ze sztuką. Uczniowie zostali wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności muzyczne, zostali przygotowywani do uczestnictwa w kulturze i stymulowani do rozwijania ciekawości świata, w tym świata sztuki. Była to nowa szansa świadomego i aktywnego uczestniczenia w kulturze.
    
 
Projekt Muzyczna Akademia Firleja dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Modna Książka – Jeans & Audiobook


Projekt czytelniczy pt. „MODNA KSIĄŻKA Jeans&Audiobook” miał swój finał 23 kwietnia 2016 r. w ramach inauguracji Wrocław Światową Stolicą Książki UNESCO. Było to nowatorskie działanie – ze względu na przestrzeń, partnerstwo i promocję audiobooków.

Akcent został położony na promocję czytelnictwa poprzez innowacyjne podejście do „obecności literatury” w przestrzeni miejskiej oraz budowanie publiczności  –  sztuka dla widzów (Audience Development) w partnerstwie z firmą odzieżową BIG STAR. Wartością przedsięwzięcia była współpraca instytucji kultury i firmy komercyjnej.

Realizacja projektu miała charakter etapowy, na który składała się część zwana PROCESEM (praca merytoryczna skierowana do młodzieży gimnazjalnej – „Żywe manekiny z modną książką”), HAPPENING polegający na upublicznianiu audiobooków w pięciu sklepach BIG STAR we Wrocławiu, znajdujących się w dużych centrach handlowych (działanie artystyczne: „Literacka fonosfera” i „Żywe manekiny” w dniu 23 kwietnia 2016 r.) oraz etap EWALUACJI (do 30 czerwca 2016 r. – kreowanie działań animacyjnych: „Gwiazdorski wybór literatury. Ciekawe co czytają Ci, co noszą dżinsy”, badanie ewaluacyjne). Zamysł popularyzatorski, innowacyjny projektu polegał na wykorzystaniu fonosfery pięciu sklepów BIG STAR do prezentacji specjalnie wybranych fragmentów literatury poprzez audiobooki będące w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Fotorelacja – o tym, jak było – w galerii poniżej, a okolicznościowa gazetka „Miłość chodzi w dżinsach” (z wyborem polecanych audiobooków) w załączniku na dole strony.

 Barwy uczuć

Zapraszamy do zabawy walentynkowej! W ramach projektu powstały kartki walentynkowe z ukrytymi cytatami z literatury pięknej. Możesz je tu pobrać. Każda kartka to inny cytat – wybierz odpowiednie słowa dla swojej sympatii i przekaż całą paletę BARW UCZUĆ korzystając z wypowiedzi Romea, Klary, Wertera i innych bohaterów wielkiej literatury! Cytaty zostały nagrane i przetworzone na grafikę (w spektogram) za pomocą programu do analizy dźwięku. Obdarowana osoba będzie mogła odszukać cytatu w książce w bibliotece (filii 44 MBP) lub odsłuchać online nagrania stworzonego przez uczniów klasy 1 LM ZS4.


Cytat 3
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c3

Cytat 7
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c7

Cytat 9
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c9

Cytat 14
Posłuchaj cytatu: http://tnij.at/c14


Pliki do ściągnięcia, zawierające powyższe cytaty, znajdziesz na dole strony, w postaci załączników.

Informacje o projekcie

Pomysł, opieka merytoryczna nad nagraniem i warsztaty: Mateusz Ryczek / MBP/MultiCentrum

Wybór i opracowanie cytatów: Kamila Sowińska / MBP/Filia 44

Współpraca: Agata Szczepańska / ZS4

Koordynacja: Witold Szymański / ZS4

Projekt graficzny kartki: Sylwia Olszewska-Tracz / MBP

Filia nr 44 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 210

 STEP by STEP. Architektura dźwiękuLegenda głosi, że na Mostku Pokutnic rozpiętym między wieżami kościoła św. Marii Magdaleny pojawiają się po zmroku dusze próżnych dziewcząt, które spędziły życie na zabawach i kokietowaniu adoratorów zamiast na wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. 

Projekt STEP by STEP legendę tę podchwycił i zinterpretował. Pierwsze efekty prac zespołu można już zobaczyć i usłyszeć.

Dzwonki inspirowane dźwiękiem Dzwonu Grzesznika powstały na warsztatach pod opieką pana Mateusza Ryczka - instruktora MultiCentrum.

    

             
           

 
           

 

 
             
             
           


Aby odsłuchać dzwonki klikaj na litery. Po odsłuchaniu dzwonka możesz zapisać plik na swoim dysku klikając prawym klawiszem - opcja „Zapisz dźwięk jako...” 

Z szalikiem do filharmonii

Logo projektu Z szalikiem do filharmonii

W ramach projektu dzieci i młodzież stworzyła interaktywną, wielkoformatową grę planszową „Z szalikiem do filharmonii”. Gracz rzuca wirtualną kostką do gry i porusza się bezpośrednio po planszy jako „pionek” uruchamiając animacje i muzykę. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Droga może być skrócona, gdy gracz natrafi na pięciolinię przenoszącą na dalsze pole, lub wydłużona, gdy stanie na polu z szalikiem cofającym o określoną liczbę pól.

Gra została zainspirowana Chantefleurs et chantefables Witolda Lutosławskiego do poezji Roberta Desnosa i w całości stworzona przez dzieci i młodzież według koncepcji Mateusza Ryczka, kompozytora młodego pokolenia. Powstała podczas działań warsztatowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej/MultiCentrum2 i Galerii Entropia (animacje) w ramach programu Fundacji Orange.

 

Projekt składał się z czterech etapów:

1. W ramach warsztatów (muzycznych, plastycznych oraz wideo) uczestnicy stworzyli interaktywną grę-instalację, dla której inspiracją była muzyka Witolda Lutosławskiego. Gra została zainstalowana w przestrzeni miejskiej i udostępniona.

2. Dzieci stworzyły graficzne projekty szalików inspirowane muzyką Lutosławskiego oraz wizualizacją jego partytur. Zgodnie z ideą projektu, Lutosławski stał się idolem i jemu kibicowaliśmy! Najlepszy projekt, wybrany w drodze głosowania, został wyprodukowany jako prawdziwy szalik kibica w 100 egzemplarzach.

3. Edukatorzy opracowali scenariusze inspirowane muzyką Witolda Lutosławskiego, związane z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży realizowaną w przestrzeni MultiCentrum2 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Scenariusze zostały wydane w formie elektronicznej i udostępnione online na stronie internetowej MBP we Wrocławiu. Uzupełnia je bibliografia poświęcona życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego.

4. Na zakończenie odbyła się wystawa projektów graficznych szalików oraz prelekcja na temat twórczości Lutosławskiego.

 

Zapraszamy do posłuchania próbek dotychczasowych efektów pracy warsztatowej na stronie Fundacji Orange.

Interaktywna wielkoformatowa gra planszowa „Z szalikiem do filharmonii” we Wrocławskim Teatrze Lalek.


Bibliografia i scenariusze do pobrania znajdziesz na dole strony, w postaci załączników.
MIŁOSZne SINGLE


W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu skomponowali utwory hip-hopowe. Działania warsztatowe odbyły się w przestrzeni MultiCentrum2 we Wrocławiu. Wybrane fragmenty poezji Czesława Miłosza zostały opracowane pod opieką merytoryczną Mateusza Ryczka – kompozytora młodego pokolenia (www.mateuszryczek.com).

Nowe technologie w interaktywnym centrum edukacji pozwoliły na przygotowanie 4 SINGLI tylko i wyłącznie z użyciem programu Cubase wraz z wtyczkami VST, które pozwoliły na uzyskanie bogatej palety barw z oryginalnych dźwięków nagranych samodzielnie przez uczestników warsztatów.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach polonistycznych prowadzonych przez Aleksandrę Kryzar zakończonych konkursem na temat życia i twórczości Czesława Miłosza. Stworzyli także oryginalne okładki do swoich singli pod opieka merytoryczną plastyczki Małgorzaty Aszkiełowicz.

Posłuchaj utworów w serwisie SoundCloud

O projekcie napisali:
www.dolnoslaskie.naszemiasto.pl: „Uczniowie rapują teksty Miłosza”
www.polskie-cmentarze.pl: „Miłosz w rytmie hip-hop”
www.wroclaw.gazeta.pl: „Uczniowie rapują Miłosza. Posłuchaj Miłosznych singli”Ptasie weselePTASIE WESELE to zwyczaj obchodzony na Dolnych Łużycach – dzieci dokarmiają w zimie ptaki i mogą za to w nagrodę wziąć udział w weselu. Szykują ciasto w kształcie sroki. Obchodzone przez dzieci 25 stycznia PTASIE WESELE łączy się z obserwacjami świata roślin i zwierząt.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 44 i MultiCentrum2, w ramach realizacji działania W KIERUNKU KULTURY, zaproponowały zabawy plastyczne i multimedialne promujące pradawny zwyczaj. Zajęciom towarzyszyła wystawa pt. „Pozdrowienia z Łużyc”, a finał projektu odbył się w Muzeum Etnograficznym.Działanie powstało z inicjatywy Pani Anny Różowiec i było realizowane w partnerstwie kilku instytucji:

 • Amici Silesia et Lusatia (ASEL) / Miłośnicy Śląska i Łużyc / Przedstawiciel: Anna Katarzyna Dubowska
 • Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie / Oddział Dolnośląski we Wrocławiu / Prezes: Ludmiła Gajczewska
 • Muzeum Etnograficzne / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Kierownik: Elżbieta Berendt
 • Zespół Szkół nr 4 / koordynator: Witold Szymański
 • Studium baletowe we Wrocławiu / Ewa Miedzińska i Maria Białecka
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia 44 i MC2) / koordynator działań: Małgorzata Karpicka.

 Poeta? Obecny!


POETA? OBECNY! TADEUSZ RÓŻEWICZ... W przestrzeni codziennej, blisko naszych spraw, w przedmiotach oznaczonych piętnem indywidualizmu…

Wystawa prac Gimnazjalistów miała miejsce 9 czerwca w Filii 44 MBP we Wrocławiu przy Powstańców Śląskich 210. Wernisaż był podsumowaniem warsztatów z użyciem techniki decoupage, których realizacja odbyła się w ramach Projektu NAUKA CHODZENIA / ROK RÓŻEWICZA 2011. Działanie realizowane w partnerstwie Filia 44 – ZS nr 4 – MultiCentrum2.


Wernisaż prezentował przedmioty codziennego użytku przetworzone artystycznie zgodnie z założeniami – Poeta blisko nas. Słowa Tadeusza Różewicza obecne w naszej codzienności.

Głosami Czytelników MBP we Wrocławiu wyróżniono trzy Osoby i trzy przedmioty, które najlepiej – zdaniem glosujących – oddały idee obecności poezji w przestrzeni przedmiotów codziennego użytku:

I miejsce – Kamil Rzetelski

II miejsce – Daniel Wyszyński

III miejsce – Katarzyna Kubiak

Gratulujemy!DJ Chopin

DJ CHOPIN jest partnerskim projektem MultiCentrum2 i Filii 44 MBP we Wrocławiu, realizowanym wraz z najbliższym sąsiadem – Zespołem Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich.

Celem wspólnego działania jest popularyzacja wiedzy i literatury o Fryderyku Chopinie w gronie młodzieży licealnej oraz czytelników skupiających swoją uwagę na twórczości wielkiego kompozytora. Licealiści z Zespołu Szkół nr 4, pod opieką merytoryczną kompozytora Mateusza Ryczka, opracowali produkt – autorskie dzwonki na telefon inspirowane osobą i twórczością Fryderyka Chopina.

Dzwonki zamieszczone na naszej stronie powstały w ramach warsztatów komputerowych przeprowadzonych w przestrzeni MultiCentrum2 – interaktywnego centrum edukacji. Każdy z dzwonków jest indywidualnie stworzonym mini-utworem muzycznym, u którego podstaw leży twórczość Fryderyka Chopina. Fragmenty różnych utworów tego wielkiego polskiego kompozytora zostały zestawione w nowych kontekstach, a dźwięk fortepianu został poddany działaniu cyfrowych przetworników, filtrów, wtyczek VST oraz, co najważniejsze, stał się uległym tworzywem modelowanym przez estetyczne odczucia licealnej młodzieży z Zespołu Szkół nr 4.

D–1–Biesiekierska | J–2–Dudziak&Szumiata | F–3–Dzieniszewska | R–4–Klaniecka&Witkowska | Y–5–Krol | D–6–Krychowska&Dobrzynski | E–7–Michulka&Kohyt | R–8–Niechcial&Korkus | Y–9–Pilipowicz&Oledzki | K–10–Rekas&Jasek | C–11–Slawinski | H–12–Wojda&Lukas | O–13–Wyrembak | P–14–Wyrembak2 | I–15–SMS Biesiekierska | N–16–MS Dudziak&Szumiata | A.–17–SMS Dzieniszewska | D.–18–SMS Krol | 2–19–SMS Michulka&Kohyt | 0–20–SMS Niechcial&Korkus | 1–21–SMS Slawinski | 0–22–Ryczek [poza konkursem]20 282 Pomarańcze

W tytule projektu zawieramy propozycję działań w obszarze edukacji kulturalnej, o charakterze wielozmysłowym: od obrazu – poprzez cyberprzestrzeń – do architektury miejsc i relacji międzyludzkich. 

20 282 – to numer przystanku tramwajowego przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu- symboliczny cel podróży, do której zapraszamy dzieci  nieobecne do tej pory w świecie sztuki. POMARAŃCZE to inspiracja podróżą Jana Dormana – polskiego pedagoga i reżysera, który zwiedził Paryż smakując pomarańcze, zamieniając bilet metra na własne doświadczenia drogi, przestrzeni, sztuki otoczenia. Projekt realizuje MultiCentrum2 – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu z partnerskim udziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Inicjatywą Edukacyjną eMSA. Motywem przewodnim działania jest droga, jaką dzieci muszą pokonać, by dotrzeć do muzeum – zarówno mentalna, jak i praktyczna; świadoma i rozwojowa; wielozmysłowa – łącząca aktywność manualną z nowymi technologiami.

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.Początek strony