Poniżej prezentujemy różnego rodzaju bazy bibliograficzne i repozytoria cyfrowe – źródła pomocne w poszukiwaniu informacji o piśmiennictwie. Stanowią one niezbędny element warsztatu pracy studentów przygotowujących prace licencjackie i magisterskie oraz nauczycieli i bibliotekarzy. Są pomocne także hobbystom i pasjonatom poszukującym piśmiennictwa na interesujący ich temat. Poniżej znajdziecie linki do różnych typów baz danych. Wszystkie są dostępne za darmo.


BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Bazy bibliograficzne to spisy piśmiennictwa – pozwalają ustalić tytuły, autorów, daty wydania oraz inne informacje o dokumentach na interesujący nas temat. Nie zawierają pełnych tekstów ani informacji o tym, gdzie daną publikację można wypożyczyć bądź kupić.


Bibliografia Narodowa

Bibliografia narodowa to spis wszystkich publikacji wydanych w Polsce. Składa się z kilku baz danych:
Przewodnik Bibliograficzny – spis książek wydawanych w Polsce po roku 1973,
Bibliografia Polska 1901-1939 – spis publikacji wydanych w Polsce oraz poloniców wydanych do roku 1939; kontynuacja „Bibliografii polskiej” XIX w. Estreicherów,
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych – spis czasopism wydawanych w Polsce,
Bibliografia Zawartości Czasopism – spis artykułów z gazet i czasopism ogólnopolskich,
Książki polskie podziemne 1976-1989 – spis książek i broszur z drugiego obiegu,
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 – spis czasopism z drugiego obiegu,
Bibliografia Dokumentów Elektronicznych – spis wszelkich publikacji wydanych w formie cyfrowej – książek, materiałów konferencyjnych, programów edukacyjnych itp.,
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych – spis map, planów i atlasów,
Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych – spis audiobooków i nagrań muzycznych.


Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska
Spis artykułów z czasopism regionalnych i lokalnych wydawanych na Dolnym Śląsku. Rejestruje artykuły dotyczące Dolnego Śląska (jego historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, oświaty, kultury itd.), nieuwzględnione w bibliografii narodowej.


Baza EDUKACJA
Spis artykułów z czasopism specjalistycznych na temat zagadnień edukacji w Polsce i na świecie; doskonałe źródło informacji dla nauczycieli i studentów pedagogiki.


Baza Pedagog
Spis artykułów z czasopism z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych.


BazHum
Spis artykułów ze specjalistycznych czasopism humanistycznych i społecznych.


Cytbin
Spis artykułów z wybranych krajowych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


Polska Bibliografia Bibliologiczna
Spis książek i artykułów z czasopism z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku
Spis publikacji z zakresu geografii i nauk pokrewnych.


Bibliografia Geologiczna Polski za lata 1989-2005
Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006
Spisy publikacji z zakresu geologii.


Bibliografia Etnografii Polskiej
Spis publikacji z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i dziedzin pokrewnych.


Bibliografia Historii Polskiej za lata 1980-2011
Spis publikacji z zakresu historii i nauk pomocniczych historii.


Polska Bibliografia Literacka
Spis publikacji na temat literatury polskiej i obcej oraz krytyki literackiej za lata 1988-2002.


Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie
Spis publikacji dotyczących komiksu, zarówno drukowanych, jak i internetowych (z linkami odsyłającymi do treści). Rejestruje publikacje wydawane od lat 50. i jest na bieżąco uzupełniania.


AGRO
Spis artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz nauk pokrewnych (weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna). Rejestruje publikacje od roku 1992.


Bibliografia ornitologiczna
Spis artykułów o tematyce ornitologicznej od roku 1991.


System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
Spis publikacji na temat rolnictwa, gospodarki żywnościowej, przemysłu spożywczego. Rejestruje publikacje od roku 1981. Zawiera streszczenia.


BazEkon
Spis publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.


Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego za lata 1994-2011
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012
Spisy artykułów z czasopism z zakresu nauk ekonomicznych.


Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych
Spis artykułów z czasopism z zakresu teologii.


Bibliografia zawartości czasopism ze zbiorów Biblioteki AWF we Wrocławiu
Spis artykułów z czasopism z zakresu kultury fizycznej i sportu.


Film w Prasie Polskiej
Spis artykułów z wybranych czasopism polskich na temat filmu.


FILM: baza filmoznawcza
Spis artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej o tematyce filmoznawczej.


Baza recenzji w serwisie e-teatr
Spis recenzji teatralnych.


BazTech
Spis artykułów z czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Rejestruje publikacje od 1998 r.


Zastosowania Informatyki
Spis artykułów z wiodących czasopism z zakresu informatyki.


Baza TWOJ
Spis artykułów z wybranych czasopism o tematyce wojskowejBAZY PEŁNOTEKSTOWE I BIBLIOTEKI CYFROWE

W bazach pełnotekstowych oprócz informacji bibliograficznych znajdują się także pełne teksty książek, artykułów i innych typów publikacji. W bibliotekach cyfrowych znajdują się zdigitalizowane wersje publikacji: skany książek i artykułów z czasopism, grafika, nagrania audio i wideo.


Project Gutenberg
Zbiór kilkudziesięciu tysięcy książek elektronicznych w różnych językach do korzystania online, pobierania i do rozpowszechniania bezpłatnie dla celów niekomercyjnych.


Europeana
Zdigitalizowane zbiory bibliotek, muzeów, galerii i archiwów z całej Europy: książki, manuskrypty, zdjęcia, obrazy, rzeźby, nuty, nagrania wideo, muzyka, pamiętniki i mapy.


Polona
Zdigitalizowane najcenniejsze i najciekawsze zbiory ze skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej w Warszawie, np. przedwojenne książki kucharskie, XIX-wieczne tygodniki czy średniowieczne rękopisy. Polona umożliwia dostęp do tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafiki, fotografii, nut oraz map.


Federacja Bibliotek Cyfrowych
Wyszukiwarka udostępnionych online zbiorów polskich instytucji nauki i kultury; zapewnia dostęp do zasobów z ponad stu bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych.


Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Literatura naukowa, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.


Cyfrowy Dolny Śląsk
Elektroniczne wersje dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych i w zbiorach prywatnych.


Internetowy System Aktów Prawnych
Akty prawne opublikowane w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Pełne teksty wszystkich ustaw i rozporządzeń.


Wolne Lektury
Zbiór kilku tysięcy książek i kilkuset audiobooków, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły do domeny publicznej, a zatem można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać i ściągać na swój komputer.


Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Jedna z najstarszych polskich bibliotek internetowych, umożliwia dostęp co najmniej 150 tytułów wolnych od praw autorskich, głównie szczególnie wartościowych dzieł klasyki literatury polskiej.


Ninateka
Multimedialna biblioteka zawierająca filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe; ponad 6000 darmowych plików audio i wideo.


Legalne Źródła (w serwisie Legalna Kultura)
Linki do legalnych serwisów z zasobami kultury; źródła posortowane wg kategorii: filmy, muzyka, książki, prasa, muzea, galerie i archiwa, gry, fotografia, crowdfunding.


The Web Gallery of Art
Wirtualne muzeum europejskiej sztuki i architektury od VIII do XIX wieku; zawiera ponad 41000 reprodukcji.


Zinelibrary
Wirtualna biblioteka zinów, czyli prasy alternatywnej z tzw. trzeciego obiegu.INNE LINKI

Regulamin MBP we Wrocławiu

    


 

Polecamy bazy dostępne w filiach MBP:

Ibuk Libra to czytelnia książek elektronicznych, dostępnych po zalogowaniu na platformie www.libra.ibuk.pl. Umożliwia dostęp do ponad 5 000 publikacji.

Więcej informacji o usłudze w naszej instrukcji.
Każdy posiadacz naszej elektronicznej karty bibliotecznej może otrzymać specjalny kod, dający dostęp do około 18 000 ebooków znajdujących się w ofercie Legimi. Przyjdź do biblioteki i wypożycz ebooka!

Więcej informacji o usłudze w naszej instrukcji.

Kody dostępu do Legimi można otrzymać w 32 skomputeryzowanych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Początek strony