1. Jak zapisać się do biblioteki?
 2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?
 3. Czy możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczonych książek lub innych mediów?
 4. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?
 5. Czy można zamówić książkę przez internet?
 6. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
 7. Jakie są konsekwencje nieoddania mediów w terminie?
 8. W jaki sposób regulować zaległości finansowe wobec MBP?
 9. Co zrobić w przypadku zgubienia książki?
 10. Co zrobić w przypadku zgubienia komputerowej karty czytelnika?
 11. Czy można zwracać książki w dowolnej filii MBP?
 12. Czy można zamówić książkę z dowolnej filii MBP i zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?
 13. W jakich godzinach jest dostępny katalog komputerowy Aleph?

 


Ad. 1. Jak zapisać się do biblioteki? 

Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
a) obywatele Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i PESEL-em, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją,
b) obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
Czytelnika niepełnoletniego do MBP może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który okazuje swój dowód, podaje PESEL niepełnoletniego i podpisuje za niego kartę zobowiązania.


Ad. 2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo z jednej filii można wypożyczyć:
a) książki, książkę mówioną, materiały do nauki języków, 1 czytnik – razem 5 egzemplarzy,
b) filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe, 1 grę planszową – razem 5 egzemplarzy.
W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku placówek czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 15 jednostek bibliotecznych.


Ad. 3. Czy jest możliwe zwiększenie limitu wypożyczonych książek lub innych mediów?

Limit wypożyczonych książek lub innych mediów określony jest w regulaminie MBP i jest on nieprzekraczalny.


Ad. 4. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?
 
Na stronie głównej MBP www.biblioteka.wroc.pl  (nad bannerem, na górze, na prawo od logo MBP) wybieramy ZALOGUJ SIĘ. Pojawi się okno, w którym należy wypełnić dwa pola:
• Numer karty bibliotecznej albo numer URBANCARD
• Hasło - domyślnym hasłem jest 6 pierwszych cyfr numeru PESEL. Po zalogowaniu zalecamy zmianę domyślnego hasła.
 
Po zalogowaniu się można sprawdzić stan konta, klikając w poszczególne opcje: 
• Wypożyczenia – stan bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń i zwrotów, ostatnio dokonanych prolongat oraz limitów prolongat),
• Zamówienia – czy zostało zapisane i na jakim etapie realizacji obecnie się znajduje, Status „Zarezerwowany” oznacza, że zamówienie należy odebrać w bibliotece w oznaczonym terminie.
• Kary i opłaty - należności za przetrzymanie książek,
• Blokady – np. z powodu działań windykacyjnych lub decyzji Dyrektora MBP,
• Dane osobowe – można zmienić adres do korespondencji, wpisać  adres e-mail (dane konieczne np. do wysyłania przypomnień o przetrzymaniu).

Tylko z ważnym kontem bibliotecznym można:
• złożyć zamówienie,
• dokonać zmiany hasła użytkownika (hasłem może być wyrażenie od 3 do 12 znaków alfanumerycznych; duże litery i znaki diakrytyczne – polskie litery – są rozróżniane),
• sprawdzić termin ważności konta.
Po zakończeniu sprawdzania swojego konta należy się z niego wylogować, klikając przycisk Wyloguj

 

Ad. 5. Czy można zamówić książkę przez internet?
 
Zasady dotyczące zamawiania są następujące:
 • zamawiać można tylko te książki, które są aktualnie wypożyczone lub zamówione przez innych czytelników i tylko w filiach, w których konto zostało uaktywnione.
 • konto może uaktywnić tylko bibliotekarz. Można to zrobić telefonicznie lub podczas wizyty w którejkolwiek skomputeryzowanej filii MBP. Bibliotekarz uaktywni konto w każdej skomputeryzowanej wskazanej przez czytelnika filii
 • zamawiać można tylko egzemplarze ze statusem „Poza biblioteką”

W przypadku korzystania usług kilku filii czytelnik może zamówić maksymalnie 15 mediów.

UWAGA! Zamówione książki na półce rezerwacji czekają 7 dni, natomiast pozostałe media czekają na odbiór 5 dni.


Ad. 6. Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
 
Czytelnik samodzielnie przez stronę WWW, bądź za pośrednictwem bibliotekarza, może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych mediów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu:
 • książki – wszystkie przedłużenia  maksymalnie do 30 dni od regulaminowego terminu zwrotu,
 • filmy, kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe i planszowe – wszystkie przedłużenia  maksymalnie do 5 dni od regulaminowego terminu zwrotu.
 
 
     Ad. 7. Jakie są konsekwencje nieoddania mediów w terminie?

Za przetrzymanie książek i innych mediów biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

 • książki (w tym książka mówiona) – 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu,
 • filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe i planszowe – 2,00 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, MBP blokuje jego konto i podejmuje działania windykacyjne. Do momentu uregulowania zobowiązań konto czytelnika jest zablokowane.

 
Ad. 8. Zobowiązania finansowe wobec MBP prosimy regulować przez wpłaty na podane niżej konta Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:
 
 • sprawy przekazane firmie windykacyjnej ALEKTUM:25 1020 5226 0000 6102 0416 0685
 • sprawy przekazane na drogę sądową:27 1020 5226 0000 6702 0416 0743.
 • w pozostałych przypadkach bezpośrednio w filiach lub przez wpłaty na konto: 20 1020 5226 0000 6302 0416 0677
Rozliczanie z MBP należy rozpocząć od zwrotu przetrzymanych mediów. Dopóki wypożyczone media nie zostaną zwrócone, kara cały czas rośnie!
W sytuacjach szczególnych czytelnik może wystąpić z pisemną prośbą o zmniejszenie lub rozłożenie na raty zadłużenia do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98.
 
 
Ad. 9. Co zrobić w przypadku zgubienia książki?

Czytelnik może za zgodą kierownika filii odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę czy inne medium, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.


Ad. 10. Co zrobić w przypadku zgubienia komputerowej karty czytelnika?

Zagubienie karty czytelnika należy jak najszybciej zgłosić bibliotekarzowi w celu zablokowania konta. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty (10 zł).


Ad. 11. Czy można zwracać książki w dowolnej filii MBP?

Książki i inne media należy oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone.


Ad. 12. Czy można zamówić książkę z dowolnej filii MBP i zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?

Książkę lub inne medium można wypożyczyć tylko w filii, w której zbiorach się one znajdują.

 

Ad. 13. W jakich godzinach dostępny jest katalog komputerowy Aleph?

Katalog komputerowy Aleph dostępny jest codziennie od godz. 4.00 do 24.00. W godz. 0.00 do 4.00 jest nieczynny z powodu archiwizacji.

Zobacz też: Regulamin MBP

 

 

Regulamin MBP we Wrocławiu

    


 

Początek strony