Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nr 2290 Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu działała w latach: 1980–1981. W obecnym kształcie działa od 1989 r., tj. po reaktywowaniu NSZZ „Solidarność”. Zrzesza 32 osoby.

Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” jest p. Beata Kryg, kierownik Filii nr 15 MBP we Wrocławiu (ul. Tymiankowa 3, tel. 71 354-72-66).

Cele działalności związkowej w środowisku pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu są uwarunkowane postanowieniami statutowymi NSZZ „Solidarność”:

  • wspieranie i ochrona działalności edukacyjno-kulturalnej związanej z rozwojem bibliotekarstwa publicznego,
  • koordynowanie i opiniowanie systemów płacowych,
  • nadzór nad przestrzeganiem prawa w oparciu o Kodeks Pracy,
  • integracja środowiska bibliotekarskiego.

Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” są reprezentowani w strukturach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich:

  • Regionalnej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu.

20 stycznia 2016 r. odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym została p. Bożena Dubas.

Kontakt:

  • Filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236 a, tel. (71) 364 69 62, wewn. 862.

 


 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

15 lutego 2017 r. w wyborach Zarządu Koła SBP przy naszej bibliotece członkowie SBP wybrali nowy skład:

1.  Maryla Błażewska – przewodnicząca;

2.  Daria Waszczuk – sekretarz;

3.  Anna Wiśniewska – skarbnik.

 


 

W ramach Spotkań z Kulturą Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy MBP zorganizowało wyjście do Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Miałyśmy niewątpliwą przyjemność być oprowadzane przez Małgorzatę Bruder, kierowniczkę Muzeum.

 

aparat 647 

Cele i zadania Koła SBP przy MBP we Wrocławiu wynikają z zapisów statutowych organizacji – http://ebib.oss.wroc.pl/sbp.

 

Początek strony