Wrocław, 20.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia obejmującego przygotowanie specyfikacji techniczno- funkcjonalnej (projektów) stron internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu: www.biblioteka.wroc.pl i www.fama.wroc.pl w wersji na komputery i urządzenia mobilne (responsywne) wykonanych zgodnie z zasadą mobile-first, przeprowadzonego w trybie przetargu o ustalonej wartości poniżej wartości 30 tysięcy euro, wybrano następującą ofertę:


Yasecure Łukasz Podlewski
ul. Stanisławowska 47
54-611 Wrocław


Jarosław Pajączkowski

Zastępca Dyrektora MBP

Początek strony