Działamy przeciw wykluczeniu społecznemu. Zmieniamy się dla Ciebie.
Dla Twojej wygody i komfortu stopniowo usuwamy wszelkie przeszkody architektoniczne. Większość naszych filii, to placówki bez barier architektonicznych, do których sedrecznie zapraszamy.

Początek strony